søndag 15. februar 2009

Hijabpolti?! 2


Jeg håper dere tilgir at jeg har brukt noen dager på å komme med kommentarer til alle de gode innleggene deres om hijab i politiet. Det skyldes både at saken er vanskelig, og at jeg har hatt mye annet å gjøre de siste dagene. Bl.a. har vi debattert Klimakvoteloven i Stortinget (les debatten her) - en teknisk krevende lov som jeg trengte mye tid til å lære meg. Jeg har ganske kort fartstid som miljøpolitiker, bytta fra helsekomiteen midtveis i perioden for å bli saksordfører og forhandlingsleder for klimameldinga. Merker at jeg fortsatt, etter sju år som stortingsrepresentant, er nervøs når jeg skal på talerstolen. Det er lett å trå feil, og alt vi sier refereres, ned til hvert minste komma. Ganske likt eksamen egentlig.

Men, altså – hijab. Eller ikke? I går tenkte jeg masse mens jeg gikk på ski. Fem timer i Østmarka, helt fantastisk! I dag har jeg vært en tur på Oslo bymuseums hijab-utstilling. Har flere spørsmål enn svar når det gjelder religiøs praksis generelt og hijab spesielt. Men er uansett sikker på at det ikke går an å være hundre prosent prinsippiell. Syns i grunnen at Marianne F har et klokt innlegg når hun skriver at ”(…) politiet (les: Politidirektoratet, red.anm.) har kommet til et godt komprimiss, når de har valgt å se på løsninger hvor man kan velge å "skjule håret" på en lite synlig måte. Altså blir det ingen religiøs hijab, samtidig som det gjør det mulig for hijabbrukere å være i politiet”.

Eivind mener på sin side at man skal legge igjen seg selv idet man tar på seg politiuniformen, og at man da ikke lenger er et individ. Det tror jeg skal godt gjøres. Politifolk er selvsagt også mennesker med ulike oppfatninger, fordommer og forestillinger. Noen, som ungdomsetterforsker - og gissel fra Torp-dramaet - Frode Anmarkrud i Sandefjord, sitter i kommunestyret for SV. PFs Arne Johannessen har vært kommunestyrerepresentant for Ap. Det har forøvrig alltid blitt bråk av at kvinner har inntatt mannsbastioner, også i politiet. ”Skulle vi få politifolk i skjørt?”, hånlo de. Så ble faktisk skjørt innført som en del av politiuniformen, men selvsagt bare til bruk ved spesielle anledninger. Og altså valgfritt - og dermed et uttrykk for individualitet.

Ellen skriver: ”Eg synest det er problematisk når ein skal få vise religiøs tilknytning når ein går i uniform”. Det syns jeg også. Men jeg veier dette opp mot behovet for å rekruttere flest mulig politifolk med flerkulturell bakgrunn, også de som mener det er en religiøs plikt å bruke hodeplagg. Og, som sagt: I forsvaret har man gjort denne avveininga, og falt ned på at det siste er viktigst. Jeg forstår eksemplet som er brukt, med politi i hijab som skal passe på pro-israelske demonstranter. Men man trenger ikke være antiisraelsk selv om man er synlig muslim. Og man kan godt være antiisraelsk - eller jødehater for den saks skyld - selv om man er hvit, "nøytral", politimann. Noen grupper opplever at politiet ikke er så verdinøytralt som vi skulle ønske: Rusavhengige, minoriteter, psykisk syke - mange forteller historier om fordommer i politiet. Tilsvarende finner vi massevis av fordommer blant publikum. Selv hospiterte jeg en uke hos politiet i Vestfold da jeg ble medlem av justiskomiteen i 2001. Jeg hadde masse fordommer, og trengte å bli mer ydmyk. Det ble jeg virkelig! Jeg har stor respekt for den jobben politiet gjør, men er også veldig opptatt av å sikre et mer representativt politi.

For noen mennesker er unifom i seg selv en provokasjon. For noen er politikvinner i seg selv en provokasjon. For noen er hvite politifolk i seg selv en provokasjon. Og for noen er fargete politifolk i seg selv en provokasjon. Noen vil syns det er ekstremt provoserende med fargete, muslimske politikvinner, uten hijab. Med hijab – enda mer provoserende. Men hvem sitt problem er det? Og så lenge det blir et diskret tøystykke som dekker håret og evt. halsen, er det så big deal?

Per Yousef spør om Norge er klare for dette nå, uten at han gir noe klart svar på det. Da vil jeg svare at historien er full av eksempler på at vi mennesker, også nordmenn, er ekstremt tilpasningsdyktige. Ta røykeloven. Eller påbudet om å bruke bilbelte. Eller felles ekteskapslov, som starta i 1972 med at forbudet mot sex mellom menn forsvant. Mange hevdet da at nordmenn ikke var "klar for" en slik lov. Men noen ganger må politikere våge å gjøre det de mener er rett, til tross for at hevdes at folket ikke er modent for det.Et annet poeng i debatten om hijab: Noen, særlig i Frp, vil forby å bruke hodeplagg, i skolen og i politiet – ja, i helsevesenet også. Jeg mener, som fredsprisvinner Shirin Ebadi, at forbud er like autoritært som påbud. Jeg har dessuten spurt meg selv om det ikke er en grunn til at det har gått så mye greiere å akseptere hijab i helsevesenet (hvor vi også vil oppleve at tro og praksis kan krasje, f.eks. abort, inseminasjon o.l.). Kan det ha å gjøre med at vi i Norge er helt avhengige av å rekruttere muslimske kvinner til helse - og omsorgssektoren, mens politiet fortsatt har høy rekruttering blant etnisk norske?

Et annet poeng: De som ønsker forbud mot hijab på forskjellige arenaer tror jeg kan bidra til at mange muslimske kvinner får det vanskeligere. De som ønsker å velge selv, kan oppleve et sterkere press når vi deler samfunnet inn i et "oss" og "dem", der "vi" er de likestilte, mens "de" er de undertrykte. Det paradoksale med debatten er at det ofte er Frperne, med Carl I. Hagen og Per Sandberg i spissen, som skal representere det likestilte "oss". Frp er som kjent imot Likestillingsloven. Noen vil antakelig ta på seg hijaben i rein og skjær protest mot det bildet som skapes av de stakkars muslimske kvinnene.

Statsviter Desiré Hopen Standal sier at muslimske kvinner ofte blir framstilte som undertrykte objekter, som Askepott-figurer som må reddes av majoriteten. Hun sier at ”Flere studier av muslimske kvinner konkluderer med at deres bruk av hijab er deres eget valg” og mener at det skapes et skille mellom oss og dem, der ”de” oppfattes som en undertrykt gruppe som må reddes av ”oss”.

Bent Bakkan skriver at det blir feil å sammenlikne politiet med forsvaret og tollvesenet (de to sistnevnte har tillatt religiøse hodeplagg). Det forstår jeg ikke. Er du god nok til å dø for landet ditt, bør du være god nok for norsk politi. I disse terrortider, hvor muslimer flest ofte blir mistenkeliggjort for sine sympatier, er det flott at forsvaret ser at et hodeplagg og en religiøs oppfatning ikke er til hinder for å tjene det landet du tilhører. Da bør også politiet - og ikke minst vi som innbyggere - klare å se dette. Fortsatt god debatt!

12 kommentarer:

 1. Har blogget mye mot dette på mange måter kulturbevarende og kvinnefientlige hodeplagget. Mest fodi jeg ønsker at kvinner i den muslimske kulturen skal få ta egne valg.

  Like ikke at SV tidvis forstår deh ihjel å kulturer, tradisjoner og religioner som ikke promoterer likeverd mellom kjønnene.

  VH Geir eks SV mest på grunn av dette:

  http://www.norskvirkelighet.dk/?p=180

  SvarSlett
 2. Må bare le av regjeringspartiene i denne saken :)  Husk at det er uniformen til politiet det skal stå respekt ut av og de som bærer uniformen viser sin identitet på denne måten .
  Den pekerfinger mentaliteten til de fleste som er imot hijab er feilinformerende, de feier alle hijabbrukere under samme tak.
  Det at en muslimsk kvinne bruker hijab burde ikke være noen hindring , men den ekisterende tanken hos de fleste av oss er hvorfor kan
  ikke disse kvinnene bare bli møtt som de menneskene de er . Derimot vil jeg gjerne poengtere at den generalisering av Islam
  og muslimske kvinner i media er skuffende. De er da ikke noe produkt av en påtvunget og dyster handling om at de må bære hijab.
  Media hauser også opp denne debatten til noe negativt . Mange av disse som er imot bruken av hijab mener at hvis man nå åpner for å tillate bruk av religiøst uniformerende klesplagg, betyr det at man samtidig angriper grunnleggende politiske friheter her i landet, noe som kan få vidtrekkende konsekvenser. Noen er også redde for forandring , men husk at forandring fryder da .

  Noen mener også at bruken av Hijab er symbol på islamske fundamentalisters forsøk på å undertrykke kvinner og marginalisere dem i forhold til samfunn og politisk deltakelse. Noe som er helt feil fordi Hijab er ikke noe muslimsk plagg, det ekstisterte minst tusen år før islam ble skapt av en forsmått beduin som rømte barbent gjennom ørkenen i Saudi-Arabia, etter å ha gjort seg umulig i nabolaget der han bodde. Hijab, og det arabiske plagget abaya, har like lite med religion å gjøre som topplua har det i Norge.

  Begge plaggene ble opprinnelig til for å beskytte mot stekende sol i ørkenlandskap. Det er først i mer moderne tid at hijab og plagg som abaya er forsøkt gjort til religiøse symboler.

  Saken har heller ingenting med muslimsk Kvinnefrigjøring, likestilling og likeverd for kvinner å gjøre . Den politiske legitimering av bruk av hijab i norsk politi er også veldig vinglete . Saken vil ha betydelig politisk sprengkraft fordi dette økende hysteriet rundt bruken av hijab i politiet rett under et valgår er også noe å tenke på .

  Denne saken viser oss bare hvor langt vi i Norge har kommet . Hijab som klesplagg i seg selv er ikke problematisk.Problemene oppsto bare i det øyeblikk hijab skulle innføres i politiet .For ikke mange tiår siden var det mange norske kvinner som også gikk med skaut, uten at dette var tillagt religiøs betydning. Vi har også påbud om å pakke inn langt hår i hårbind eller lignende på arbeidsplasser hvor matvarer blir behandlet, også dette uten at det har noen religiøs betydning.

  Dette er en viktig politisk debatt vi bare er nødt til å ta i Norge.
  Åpningen for hijab i politiet var kanskje startskuddet for denne helt nødvendige debatten i norsk politikk ?? .

  Mvh

  KK

  Moss SV

  SvarSlett
 3. Hmmm, kvinner tar ikke "egne valg" dersom vi innfører regler og forbud.

  Frihet er vel også frihet for kvinner til å gjøre karriere SELV om de bærer hijab, eller for menn til å gjøre karriere selv om de bærer turban. Var det ikke dette kvinnefrigjøring handlet om? Frihet til å studere og velge karriere også for kvinner?

  SvarSlett
 4. Det finnes en rekke områder i samfunnet der en ikke fritt kan velge. For vi mennesker lever ikke i et vakum men i samhandling med omgivelsene. Derfor står det oss fritt her i landet å bestemme hvordan politimenn/kvinner skal være kledt. Liker en ikke det så få en finne seg noe annet å gjøre.

  Selvfølgelig finnes det en del kvinner med muslimsk bakgrunn som selv ønsker å bruke hijab. Det kan ikke jeg eller andre nekte dem. Men siden hijab tradisjonelt har vært og enda er et symbol på kvinneundertrykking og en kultur vi her i landet ikke liker verdiene i så bør ikke Norske myndigheter arbeide eller legge til rette for bruk av hijab.

  Dette må SV forstå som ellers støtter opp m frie sterke kvinner med like rettigheter som menn. Det er i mine øyne patetisk og dobbelmoralsk å forstå seg blind på kulturer, tradisjoner og religioner med verdier langt fra våre egne.

  Geir

  SvarSlett
 5. Jeg synes det blir prinsipielt galt å sammenligne et religiøst kjennetegn som hijab med biologiske kjennetegn som kjønn eller rase.

  Mer logisk å sammenligne hijab med politisk/kulturelle markører som partinål, samelue osv.

  Ser heller ikke poenget med å trekke fram at politifolk kan være politisk (og religiøst) aktive på sin fritid, meningen med uniformen er jo nettopp at man i størst mulig grad skal legge dette fra seg i tjenesten.

  Synes også mange hijab-tilhengere er uklare på om det er religiøs overbevisning man mener skal respekteres, eller om det er etniske minoriteter man mener skal ha særregler.

  Det siste blir fundamentalt galt (men både din og politiets argumentasjon synes å tyde på at det kun er fordi hijab-bærerne er etniske minoriteter man er villlig til å se bort fra det alminnelige uniformsregelverket)

  Jeg er jo ellers enig i at dersom man får til en tildekning av håret som ikke gir religiøse/politiske assosiasjoner hjelper det selvfølgelig godt. De britiske uniformene jeg har sett bilde av synes jeg ikke var akseptable.

  SvarSlett
 6. Jeg trodde hijab var for å dekke håret/ mest mulig av det kvinnelige, sånn at menn ikke skal fristes til å kikke på deg? Hver mann "eier" sin kvinne, andre menn skal ikke "se" deg, du skal være "nøytral" ute i verden? Hvis det er sånn, er det vel forståelig at jentene tar på hijab, så kan de bevege seg mere fritt i samfunnet, uten at far og brødre og menn innskrenker hennes handlefrihet og i verste fall tar livet av henne, fordi hun er "vestlig" og ikke "ærbar" nok? Vil det ikke da være til hjelp for disse kvinnene om hijab ikke er en mulighet som politikvinne? Man ønsker alle sorter sterke kvinner med alle sorter kulturell og religiøs bakgrunn inn i politiet, men uniformen er nøytral, du har ikke valgmulighet, og ingen mannlig slektning kan gjøre noe med det, de får finne seg i det!
  Grethe

  SvarSlett
 7. Hei, jeg har hatt runder med meg selv hvorvidt man bør tillate hijab eller ikke i politiet, og landet på nei.

  Grunnen er enkel:

  Hvis en først skal tillate hijab i politiet, så må også jødene, som ønsker det, få lov til å bære kippa, mens shiker som ønsker det, må også få lov til å bære turban m.m.

  Og om det skal være tillatt med religiøse symboler i politiet, hva da med politiske symboler?

  Ser for meg en nyutdannet politimann eller kvinne, mene at de har rett til å bære palestinaskjerf eller FrP- nål på jobb.

  Hvor skal grensen gå?

  Det er også interessant at flere med muslimsk bakgrunn, deriblant en muslimsk politikvinne, har uttalt at de ikke ønsker at hijab skal bli innført i politiet. Og en del uttrykker frustrasjon over at politikere, fortrinnsvis hvite, tar avgjørelser som påvirker dem over hodet på dem.

  Og den frustrasjonen skjønner jeg, for er det noe vi trenger, så er det en tilnærming mellom nordmenn og muslimer - ikke avstand. Pussig nok så er det nettopp politikere, med sine avgjørelser, som bidrar til denne avstanden.

  Mitt råd til dere politikere er: lytt mer til grasrota, og ikke forbund eller foreninger. Islamsk Råd f.eks er slett ikke respresentive for allmennheten, dvs: muslimene - allikevel lytter dere til dem - ofte til muslimenes store frustrasjon.

  Kom dere "ned" og lytt MER til grasrota.

  SvarSlett
 8. Enig med anonym som sier:
  "Mitt råd til dere politikere er: lytt mer til grasrota, og ikke forbund eller foreninger. Islamsk Råd f.eks er slett ikke respresentive for allmennheten, dvs: muslimene - allikevel lytter dere til dem - ofte til muslimenes store frustrasjon."

  Klart vi har både rett og plikt til å fremme våre egne vedier her i landet. Vi liker vel best frigjorte mennesker som ikke er bundet til kvinnefientlige kulturer eller religioner. Da må vi stimulere og støtte de som ønsker å bryte med gammel og uønskede verdier, det være seg kristenfundamentalister eller muslimer.

  Jeg respekterer alle mennesker men ikke alle religioner, kulturer og tradisjoner, særlig ikke de som vil holde kvinne nede i middelalderske leve og tenke måter.

  Geir

  SvarSlett
 9. Selv har jeg vært i tvil, men har landet på et nei. En av grunnene til det er følgende artikkel som jeg fant på Islamic Cultural Centre Norway: Hijabs funksjoner for en kvinne. Der finner vi noen holdninger som jeg trodde SV tok sterk avstand fra.

  Sitat:

  Sex-trakasseringer og voldtek er blitt er stort problem, særlig i vesten. Nest etter Sør-Afrika er det USA og andre vestlige land som sliter med voldtektsproblemer. Det er et allmenne godtatt faktum at det begås mest voldtekt om sommeren, noe som har sammenheng med den overdrevne alkohol-drikkinga samt de "oppfordrende" klærne. De aller fleste voldtekts ofre er da også lettkledde, ikke-muslimske kvinner. Det er på ingen måter riktig å si at en mann har rett til å voldta en kvinne selv om hun kanskje kler seg litt oppfordrende, men det er dessverre slik fakta er.

  Statistikk (se for eks. www.nationmaster.com) viser at det skjer langt flere voldtekt i ikke-muslimske stater. Det kan ha tre forklaringer; Gudsfyrkt hos muslimer, de strenge straffene eller de sømmelige kvinnene. Uansett føler en muslimsk kvinne seg beskyttet mot sex-trakassering og voldtek når hun går med slør. De føler at de er sømmelige og tar vare på æren. De føler at kroppene ikke blir misbrukt, og at de er godt beskyttet mot mennenes begjær og "sultne" blikk.Hijab har med andre ord en viktig beskyttende funksjon."

  Dersom dette er holdninger som også deles av hijabbærende norske politikvinner, hvordan tror du et voldtektsoffer hadde oppfattet dette dersom politibetjenten som skulle motta anmeldelsen bar hijab?

  SvarSlett
 10. Det er rart at du ikke utdyper forskjellen på forsvar og politi, Thorkildsen.

  Jeg skrev om det i en tidligere post, men kan godt gjenta det.

  Jeg er motstander av at politi - og for eksempel psykologer, som også har vært debatt-tema - skal flagge egne religiøse overbevisninger i tjenesten.

  Det er nemlig så mange ulike grunner til at folk kommer i kontakt med politiet. Jeg har bl.a. hatt kontakt med politiet i forbindelse med at jeg har opplevd overgrep i Guds (kristendommens) navn. I en slik sak ville det blitt veldig feil om jeg skulle møtes av noen som ikke opptrådte religiøst nøytralt. Jeg ønsker ikke å måtte forholde meg til livssynet til den jeg henvender meg til når jeg er i krise, det være seg politi, lege, psykolog eller andre. Siden jeg har en religiøs bakgrunn selv, som har preget, og preger, livet på en negativ måte, vet jeg noe om hvor viktig det er at det er mine behov som hjelpesøkende som får stå i sentrum, ikke hjelperens.

  SvarSlett
 11. La meg spørre deg rett ut, Inga Marthe Thorkildsen. Forstår du at hijab er kvinneundertrykkende, eller gjør du det ikke?

  Eller blir trangen til å være "det gode SV-menneske" (forøvrig en interessant form for selvforherligende egoisme) så sterk at du ser vekk fra det åpenbare?

  SvarSlett
 12. Magefølelse er en god rettesnor i kompliserte saksfelt hvor fakta, følelser og ulike prioriteringer florerer. Jeg har tvilt meg frem til et JA ut i fra hensynet til enkeltmennesker som sterkt føler at noe er riktig og viktig for dem. En majoritet bør ha svært gode grunner for å nekte noen å følge sin samvittighet eller absolutte overbevisning, så lenge dette ikke skader andre. Denne varsomheten bør være ekstra nennsom i spørsmål om individuell tro. Jeg ikke se at en hijab er til skade for noen, selv om man sikkert kan konstruere noen vanskelige situasjoner. Vanskelige situasjoner er forøvrig ikke noe nytt for politiet. Jeg er sikker på at politiet er i stand til å håndtere uniformshijaber, og at de på noen områder også vil kunne trekke fordeler av dette i noen sammenhenger. Vi trenger et flerkulturelt politi i et flerkulturelt land!

  SvarSlett