onsdag 9. juni 2010

Ett spørsmål og to svar

Jeg har fått noen spørsmål her på bloggen som jeg vil svare på, deretter vil jeg stille et spørsmål tilbake.

Til Håkon, som spør hvordan situasjonen vil bli for verdens barn med mindre eller ingen olje: Det er viktig å uske på at olja tar slutt, enten vi vil det eller ei. Den er ikke evigvarende. Norske barn kommer først og fremst til å bli berørt av to ting: Om vi klarer å løse klimaproblemet (på en rettferdig måte) og om vi klarer å bygge opp grønne arbeidsplasser som kan gi oss inntekter når olja ikke har den samme betydningen som i dag. For barn i fattige deler av verden er det viktigste at vi klarer å løse klimaproblemet (se lenken til Redd Barna i forrige bloggpost). Det er de fattige barna som rammes aller hardest av naturkatastrofer og klimaendring.

Til Anonym, som harselerer over at jeg "kommer trekkende med turistnæringa": Reiselivet i Lofoten sysselsetter mellom 1500 og 2000 personer og har hatt sterk vekst de siste åra, til tross for finanskrisa. Potensialet er enda større. I tillegg er fiskeriene viktig, og vi i SV jobber for satsing på ny fornybar energi, som tidevannskraft. For ikke lenge siden fikk vi på plass penger til å støtte nettopp dette.

Et spørsmål tilbake til oljetilhengerne til slutt: Hvordan vil dere at Norge skal innfri sine klimaforpliktelser, hvis oljenæringa bare skal få fortsette å vokse? Oljenæringa er hovedårsaken til den sterke økninga i norske klimagassutslipp, og står for 1/4 av utslippene i Norge. Skal norske bilister parkere bilen for godt? Skal vi legge ned den kraftkrevende industrien? Jeg syns mange oljetilhengere blir veldig lettvinte når de ikke går inn i den debatten. Men først og fremst handler oljedebatten om egoisme mot solidaritet. Om vi skal dele med mennesker i fattige deler av verden, og med kommende generasjoner. Olje forurenser, ulykker skjer, og vi må finne nye måter å leve på som ikke ødelegger jorda og naturen.

6 kommentarer:

 1. Det som skjer med jorda nå er ikke menneskeskapt, husk nå at jorda har klart å skape istider samt å varme seg opp igjen helt av seg selv. Det som skjer nå er en naturlig prosess. Husk også at hadde det ikke vært for flyene, hadde det vært enda varmere på jorda, Global dimming er kanskje noe du burde sette deg litt inn i før du uttaler at vi mennesker ødelegger jorda.

  SvarSlett
 2. Og du, Henrik, bør sette deg inn i forskninga fra FNs klimapanel. Det er en ørliten sjans for at du har rett, men du får et sabla stort ansvar på vegne av kommende generasjoner hvis du velger å ta sjansen. Tror ikke du ville satt deg inn i et fly som overveiende sannsynlig ville falle ned i løpet av flyturen. Selv ikke om det bare var fem prosent sjanse for at det falt ned, ville du nok droppa det.

  For meg som politiker, er saken klar: Jeg kan ikke gamble med jordas framtid. Jo mer alvorlige konsekvensene kan bli, jo mindre risiko er jeg villig til å ta. Det gjelder for oljeboring i Lofoten også.

  Hilsen Inga Marte

  SvarSlett
 3. Hei Inga.
  Takk for svar, det tok litt tid før jeg skjønnte du lagde et eget innlegg for svar.
  Oljen kommer til å ta slutt. Helt enig.
  Og - om oljen tar slutt før vi har alternativer kommer vi til å gå tunge tider i møte.
  Vi har noen alternativer, men det er langt igjen. Vi kan ikke drive skip og fly på strøm for eksempel.

  Derfor mener jeg at det er viktig å forske på ny energi, men det er også essensiellt at intill dette er på plass at vi har nok olje.
  Derfor lar ikke dette seg kombinere med å være mot oljeutvinning.

  Om vi er mot det og verden ikke får nok olje før alternativene er klare kommer verden til å falle sammen, ser du det ?
  Mat og varer kan ikke bli transportert. Da blir ikke varene solgt. Bedriftene tjener ikke. Folk mister jobber, staten får ikke skatteinntekter osv.
  Du kan næringskjeden, ikke sant ?

  Når det gjelder grønn energi ser jeg at de rødgrønne har laget regler som har ført til at store forskningsmiljøer på grønn energi har flyttet til Skotland.
  Og at de som ville lage biodiesel nå har lagt ned pga skatten som kom.

  Føler du noen gang at du taler med to tunger når du sier at du vil satse på dette samtidig som du representerer de som tar liv av det ?

  SvarSlett
 4. Har du igjen slettet meg, Inga ?
  Saken er at å gå vekk fra olje før man er klar får katatstrofale konsekvenser. Å stanse handel, skip, fly osv har beviselige katastrofale følger.
  Arbeidsplasser forsvinner, staten får ikke skatteinntekter.
  Dette er ikke noen rapporter som kan bestrides som sier dette. Det er faktum.

  Derfor skal vi jobbe for grønne løsninger. Alle vil det. Men - vi må gjøre det slik at det ikke går ut over folket og spesielt barna.

  SvarSlett
 5. http://www.youtube.com/watch?v=cju6Zi4OT54

  SvarSlett
 6. Jeg for min del synes det er et bra argument å la oljereservene ligge der de ligger fordi da tvinger vi fram en rask omstrukturering til en mer bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsøkonomi. Jo før vi foretar omstruktureringen jo bedre, og det er som kjent dessverre slik i praksis at man ikke gjennomfører reformer før de er springende nødvendig..

  SvarSlett