lørdag 4. juli 2009

Israel og Amnesty

Den israelske hærens drap på hundrevis av sivile i Gaza var både målrettet og systematisk. Kvinner og barn ble skutt på med presisjonsvåpen. Granater med kjemiske våpen, inkludert hvit forfor, ble avfyrt mot sivile boliger og påførte hele familier en langsom og ekstremt smertefull død. Dette er noen av funnene fra Amnestys etterforskning som ble gjennomført både under og etter den israelske invasjonen av Gaza vinteren 2009.

Sånn begynner Amnestys rapport fra hva som skjedde i Gaza tidligere i år. Amnesty har ikke for vane å slenge ut av seg påstander, og de har ett mål for øyet: Å fremme menneskerettighetene. Verken Amnesty eller SV "heier på" Hamas. Tvert imot, i SV ønsker vi at Hamas og liknende organisasjoner får minst mulig innflytelse. Hamas bryter menneskerettighetene, undertrykker kvinner og står for et totalt annerledes syn på samfunnet og verdien av individuell frihet enn vi gjør. Problemet er at Hamas har styrka seg i takt med Israels okkupasjon og Fatahs manglende evne til å skape utvikling for sitt eget folk.

Da jeg var i Ramallah i mars i fjor, møtte jeg liberale, alkoholdrikkende og jeanskledte kvinner som hadde stemt Hamas. I ren og skjær frustrasjon. Egentlig ønska de Hamas dit pepper´n gror, men de så ingen annen vei. Israels okkupasjon fører ikke til at palestinere blir mer "moderate" - de blir heller mer ekstreme. Og det utgjør i sin tur en fare for Israel selv. Det Israel foretok seg ved årsskiftet og i begynnelsen av dette året, har derfor bare ført til mer utrygghet og større fare for alle.

Noen lider imidlertid ekstra mye under okkupasjon, krig og undertrykkende mannskultur: Kvinner og barn. Sjekk derfor denne Amnesty-rapporten fra 2005.

17 kommentarer:

 1. Gaza krigen var selvpåført av en Hamaspolitikk som IKKE har det beste for borgerne i fokus, men en politikk der det gjelder om mulig å få Israel på kroken ved å ta til så blodig motmæle som mulig når "nok er nok" av tusenvis av raketter inn over landegrensen. Gaza krigen var selvpåført og gjennomkalkulert- det som var en strek i regningen var at Israel hadde journalistenes sikkerhet i fokus og Hamas ble snytt for å vise verden hva deres politikk fører til.
  Verden har blitt vist hvordan Hamas neglisjerer kvinner og barn. Gå inn på you tube og slå inn søkeadressen Hamas violence og det kommer opp mengder av videosnutter som viser en organisasjonen som opptrer så menneskefientlig og kaldblodig at det er til å undres at rimelig oppegående mennesker i Norge fortsatt våger å gå med et palestinaskjerf, men - det er jammen ikke mange av dem lenger. Folk har skjønt hvilken tragisk politikk og hvilket inhumanitært spill som bedrives av organsisasjonene enten det er Hamas eller Fatah.
  Etter krigen har Israel's borgere hatt det langt bedre enn på lenge og det er dette Amnesty nå prøver å bidra til å endre med sitt utspill. Det er synd at også Amnesty har havnet i "lommen til " død, blod og terrororganisasjonene.

  SvarSlett
 2. Hadde ikke Israel okkupert og undertrykt palestinerne, hadde aldri Hamas fått den innflytelsen og oppslutningen de har idag.

  At noen i Norge kan mene at Israels okkupasjon, angrep, blokade, undertrykking, bosetninger etc. mot palestinsk land og folk er greit, viser jo at ytterliggående og forakt for menneskerettighetene lever i verdens beste land å bo i.

  Det er blant partier i Norge to meninger; Støtte til Israel, og støtte til begge. KrF og Frp støtter Israel. SV støtter begge. KrF og Frp anerkjenner Israels rett til å eksistere. SV støtter Israels OG Palestinas rett til å eksistere. Israelssympatisørene (dvs. at Israel ikke har svin på skogen her) støtter en okkupasjon mot FNs regler. De støtter ulovlige bosetninger på Vestbredden. De støtter blokkaden av Gaza. De støtter kontrollpostene som gjør livene til palestinerne vanskelige. De støtter de drapene på sivile palestinere.

  Alle andre støtter fred.

  Og hvorfor skal militærmakt mot en ulovlig okkupasjon være galt? Hadde okkupasjonen stoppet, hadde ikke Hamas hatt noen grunn til å sende rakett mot Israel.

  SvarSlett
 3. Det er tull fra ende til annen at SV støtter begge parter i konflikten. SV er i lommen på de menneskerettslig fientlige terror bandene i Gaza og på Vestbredden.
  Ved å legimitere at den ene part....islamistiske Hamas...har all rett til å fyre av raktetter mot sivile mål inne i staten Israel har dere gått langt over streken for noen gang å kunne hevde at dere støtter begge parter i konflikten. Bullshit fra ende til annen.
  Slik er SV med på å gi Hamas og andre menneskerettslig trusselgrupper FORTSATT støtte til en politikk som fører til at "storebror" Israel må bruke militær muskelkraft for å sette.. en selvpåførende død og fordervlesespolitikk for innbyggerne i Gaza..på plass. Hvorfor tar ikke SV opp menneske-rettighetene på sine støttereiser inn i de palarabiske områder? Er det helt greit for SV at barn og unge indoktrineres til en martyrlære der målet er å sprenge av en eller annen menigsløs bombe for så å få bildet og navnet sitt på en poster for en uke eller to? Er det helt greit at skolebøker som brukes forvregner virkeligheten og uttrykker rasisme, død og fordervelse..hat ....og krig...?
  Så lenge ingen med innflytelse prøver å bruke sine ellers sunne fornuft til å stille et eneste krav i kontakt med palaraberne enten det er i Norge eller Midt-Østen, så er SV med på gjøre barn og unge i Gaza til legitime offer.
  Gå inn på linken Arabs for Israel, så finner dere en holdning hos arabere som ville ha ført til at en palarabisk stat nummer to hadde vært en virkelighet tiår tilbake.
  Så lenge det å fjerne staten Israel fra kartet som står på loggen er det dødfødt å forvente den store framgang...også palaraberne forventer at det er krig som skal ende denne konflikten.
  Hilsen
  Knut

  SvarSlett
 4. For noen år tilbake skrev jeg et brev til Amnesty med følgende overskrift:
  "Anmodning om å følge opp påpekte brudd på menneskerettighetene til barn og unge palestin-arabere som følge av den indoktrinering de får i barnehage, skole, på TV og ellers gjennom det offentlige som medfører brudd på den i FN ved-tatte Barnerettighetskonvensjon artikkel 38.

  Videre ber jeg Amnesty undersøke påstandene fra oberst Noam Tivon, IDE's øverstkommanderende for Hebronområdet, som uttaler til Jerualem Post at de palestinske myndighetene oppmuntrer barn til å delta i stridighetene ved å tilby foreldrene betaling. Satsen er 300 dollar per skadde og 2000 dollar for hver drept.

  Denne villighet til å ofre barn og unge ...jo flere jo bedre ..for saken ..på palestinske side-og uviljen til å miste en eneste en på den israelske siden synes å være dokumentert lenge nok nå til at det synes påkrevet med et internasjonalt press på de palestinske myndig-heter for om mulig å dempe denne groteske ofringen av sin egen fremtid - barna og de unge.

  Jeg ønsker en snarlig tilbakemelding om hvordan Amnesty har vurdert å forholde seg til denne forespørselen."

  Fikk ALDRI noe svar.

  Hilsen
  Knut

  SvarSlett
 5. De siste ti årene er 6000 palestinere blitt drept i denne konflikten.
  Hvorfor viser ikke SV og andre anti-Israelfolk noe engasjement for de 6 millionene som har blitt drept i konflikten i Kongo i den samme tidsperioden? Er det fordi det ikke er noen jøder eller amerikanere man kan skylde på?
  Det er 100 ganger så mange drepte! At det ble drept kun omtrent 1000 personer i en KRIG, som det var før jul i fjor i Gaza, er meget godt gjort av Israel, må være verdensrekord i lave tapstall, utrolig med tanke på hvor tettbefolket Gaza er.

  SvarSlett
 6. I en krig er det aldri kun den ène part som bryter lover og regler! Derfor blir det tåpelig å hevde at enten Israel ELLER palestinerne er "uskyldige".
  Det en derimot bare MÅ huske når det gjelder denne konflikten, er at her dreier det seg om en okkupant (Israel) og et okkupert folk (palestinerne). Så får en mene hva en vil både om sionisme og islam, det endrer ikke på det grunnleggende faktum at Israel er en illegitim stat, basert på okkupasjon av andre folks land!
  OG selv om en viser til FN's "godkjenning" av opprettelsen av staten Israel i 1948, er det bare å ta en liten kikk på kartet, så ser en raskt at det FN "godkjente" (og jeg bruker med overlegg anførselstegn her, da jeg sterkt bestrider FN's rett til å gi dette landområdet til jødiske settlere - og terrorister...)som den nye statens landområde, er bare en brøkdel av hva staten Israel i dag anser for å være sitt. Så selv om en skulle akseptere FN's opprinnelige godkjenning, kan en ikke komme bort fra at størstedelen av dagens Israel, ligger på okkupert område!
  Og i tillegg kommer så Israels totale neglisjering av FN's egne lover og konvensjoner vedrørende behandling av folk og eiendom på okkupert område. At palestinernes arabiske brødre og naboland IKKE har vært til særlig hjelp, og at "ekstrem-islam" utnytter situasjonen for alt den er verdt, gjør ikke ISRAELS oppførsel og (krigs-)forbrytelser et hakk bedre!
  Men selvsagt er det politisk "Soria Moria" (unnskyld Inga Marthe, det var bare for fristende... ;-)) å reversere opprettelsen av staten Israel! Derfor mener jeg at den eneste farbare vei for å opprette nogenlunde rettferdighet og rettssikkerhet for ALLE i regionene, er å TVINGE Israel til å forholde seg til grensene fra da staten blei vedtatt oppretta, samt avvæpning av heile regionen. OG for å få gjennomført dette, må stormaktene (USA, Russland, Kina - og gjerne også EU) stå samla, også hvis det skulle komme til økonomiske og ev. også militære konfrontasjoner.
  Så lenge staten Israel eksisterer som en "jødestat", som en rasistisk stat på okkupert område, vil det ALDRI bli verken fred eller ro I eller RUNDT Israel!

  Vidar Haugen, Spydeberg

  SvarSlett
 7. Ja, du Vidar Haugen fra Spydeberg, du har virkelig et verdensbilde som bidrar til å løse konflikten i Midt-Østen.
  Du..er enig med Hamas, skjønner jeg og ønsker egentlig staten Israel dit pepper'n gror, men...siden det egentlig er utopi for en kar fra Spydeberg, så modererer du deg til at ..skitt au..til nød kan Israel få eksistere innenfor et område som du definerer trolig til å være grensene fra før forsvarskrigen i 1967.
  Så kommer det mest stupide jeg har sett på lenge..at staten Israel med sine 61 års levetid..med fiender i form av land og organisasjoner...et Iran som kverner ut atom for sprenging ..eller trussel om sprenging...og så sitter en kar fra Spydeberg og snakker som en speidergutt og avmilitarisering av både de islamistiske terrorgruppene og jihadbandene inne i de palarabiske "flykninge" områdene, Hizbollah i Libanon o.s.v. Tror ikke du får med deg så mange på den tanken, Vidar- heller ikke i kvartetten.
  Litt facts:
  * Det har bodd jøder sammenhengende i det landet som i dag heter Israel helt siden den bibelske Abrahams tid. Selv etter bortførelsen fra Babylon og romernes fordriving av jødene i begynnelsen av vår moderne tidsregning, har det vært jødisk nærvær i landet.
  * Jerusalem har alltid vært regnet som hovedstad for det jødiske folk, og det har alltid bodd jøder i byen.
  * Det var utelukkende jødiske innvandrere som fra slutten av 1800-tallet har bygget landet og gitt arbeid til også en økende arabisk innvandring til et landområde hvor det var arbeid å få.
  * Balfour-deklarasjonen fra 1917 lovet jødene et nasjonalt hjemland i det området som het Palestina. Dette ble vedtatt og ratifisert av Folkeforbundet.
  * Senere delte britene området i strid med dette vedtaket og opprettet en palestinsk stat, Jorrdan. Jordans tidligere konge, Hussein, betegnet selv staten som palestinsk. Her forsvant 70% av det tidligere britiske mandatområdet i en palestinsk gavepakke singert Winston Churchill.
  * FN delte de resterende 30% av mandatområdet i en jødisk og en nok en palestinsk stat.
  * Jødene godtok delingen; araberne sa nei og gikk til krig samme dagen som den reaetablerte staten Israel ble proklamert den 14.05.48.
  * Israel ble overfalt av en overlegen arabisk hærstryke ledet av britiske offiserer i 1948 med det formål å knuse den gjenopprettede nasjonen.
  * Arabiske ledere oppfordret araberne i Israel til å rømme fra sine hjem for å gi fritt leide til de kjempende arabiske hærer. Det finnes radioopptak fra BBC som bekrefter at det var araberne som drev det arabiske folket fra sine hjem. Dette er og omhandlet i memoarer fra ledende arabiske politikere på den tiden.
  * Israel ble ytterligere angrept fire gange og utkjempet store kriger med sine arabiske naboer. Hver gang vant Israel. Hadde ikke Israel vunnet, så hadde det helle ikke vært noen nasjon som het Israel idag.
  * Det har ALDRI vært etableret noen arabisk stat i landområdene Kanaan/Palestina/Israel eller deler av dette.
  * Jerusalem har aldri vært hovedstat for et annet folk enn det jødiske.
  * Det har aldri eksistert noe såkalt "palestinsk" folk" før etter 1967 da de arabiske hærer ble knust av Israel og det ble politisk opportunt å etablere et "palestinsk folk". Et slikt "folk" har ingen historiske referanser.
  * Det bor over 1 million arabere frivillig i Israel med israelsk pass og statsborgerlige rettigheter. De nyter godt av demokratisk goder som de aldri ville ha kunnet få oppleve i sine arabiske naboland.
  * Det har vist seg fåfengt for Israel å bytte land for fred.

  SvarSlett
 8. Når det gjelder mantaet til Willoch om "okkupasjon", så kan du reflektere over hva som egentlig sies av Syrias statsminister i 1948 og 1949, Hales al Azm, i sine memoarer fra 1973:
  "Oppropet fra de arabiske regjeringer til innbyggerne i Palestina var å evakuere landet og reise til de arabiske naboland etter å ha sådd terror blant dem i ly av hendelsene i Deir Yassin. Denne kollektive flukten hjalp jødene som bedret sin posisjon uten at de behøvde å gjøre noe. La oss tenke oss hva som ville ha skjedd hvis innbyggerne i Palestina, som talte mer enn en million, var blitt i landet, hvilken femtekolonne de ville ha utgjort og hvilke kontinuerlige vanskeligheter ville ikke de ha forårsaket for jødenes regjering.
  Siden 1948 har vi krevet at flyktningene skal returnere til sine hjem. Men det var vi selv som oppmuntret dem til å dra. Det var bare noen få måneder som skilte mellom vår oppfordring til dem om å reise og vår apell til FN om å sørge for deres hjemreise.
  Er dette klok og stabil politikk? Er det harmoni i et slikt program? Vi har bragt ødeleggelser over 1 million arabiske flyktninger ved å anmode og trygle dem å forlate sitt land, sine hjem, sitt arbeid og sine forretninger, og vi har forårsaket at de er innelukket og arbeidsløse skjønt hver eneste en av dem var kvalifisert i et yrke som kunne gi ham et levebrød. I tillegg til dette har vi gjort dem vant til å tigge om hjelp og til å skulle greie seg med de smulene FN-organisasjonene vil gi dem." (Haled al Azm's memoarer, del 1 s. 386-387)

  Hilsen
  Knut

  SvarSlett
 9. Til "Knut":
  Intet av det du bruker så mange ord på å skrive ned, argumenterer egentlig mot noe av det jeg skreiv! Og du kommer ikke med ETT forslag som vil kunne endre situasjonen i Midt-Østen.
  Er du helt komfortabel med dagens situasjon? Eller hvordan mener DU det kan bli fred ("rettferdighet" regner jeg med du oppfatter som et umulig og irrelevant fremmedord...)?

  Vidar Haugen, Spydeberg

  SvarSlett
 10. Slik situasjonen er nå, så har araberne allerede 70% av det opprinnelige britiske protektoratet- det kjempes/krangles nå om de resterende 30% av et landområde som Israel unektelig har historisk hevd på. Sånn sett så kan det vel tenkes at Israel er komfortabel med å holde konflikten på det nivå den er nå, men Israel vet at det finnes et befolkningsproblem....og når palaraberne egetnlig er enig med deg, Vidar, at her skulle ikke Israel hatt noen rett til¨å eksistere i det hele tatt, så....
  Hva er rettferdig i din verden, da Vidar? At Israel skal være fornøyd med 15% av det opprinnelige britiske protektoratet? At det som har skjedd i krig og fred i løpet av 61 år skal feies under teppet? Det er klart at det er fristende for de omliggende arabiske land å ha Israel som en "svarteper" for alt det historiske svik og alle de militære nederlag som de har kjempet mot et land som lenge var dem militært underlegne. Idag er ikke Israel underlegent. Israel er et land som idag har et vareutvalg som det er umulig å boikotte- både du og jeg er avhengig av komponenter og vare fra dette landet som har vokst til velstand der det før var ørken. Israel fungerer på nivå og hadde det ikke vært for at SV holder med den ene parten i denne konflikten, så hadde Israel vært alle SV'eres drømmeland! Det jeg prøver å si er at det hos Israel må reverseres fram en holdning til å løse et befolkningsproblem som er det grunnlaget som må løses. Stopper der foreløpig. Dette blir lagt, ..igjen.. kjenner jeg.
  Hilsen
  Knut

  SvarSlett
 11. Fortsetter:
  Med "befolkningsproblem", så tenker jeg at det ihvertfall i nær...og kanskje fjern...fremtid ..vil bli umulig å tenke seg at det genuint jødiske vil få frihet til å leve seg ut i Midt-Østen innenfor rammer hvor det jødiske folk er i flertall innenfor sine grenser. Derfor ligger det ikke på Israels agenda å annektere de palarabiske områder innenfor sine grenser, men Israel vil sikkert ha "så mye land som mulig"...derfor bosettningene. Det vil derfor bli harde forhandlinger om svært små biter i et puslespill...og det vil bli særdeles harde forhandlinger når vi kommer til kjerneområdet..Jerusalem.
  Det enkleste ville sikkert for Israel å gitt det meste tilbake til Egypt og Jordan...slik at araberne selv fant neste trekk, men verken Egypt eller Jordan er villige eller ser seg tjent med å dra seg inn i konflikten på denne måten.
  I sum så sier jeg at Israel er tjent med og ønsker en palarabisk stat to, men at det vil kreve forhandlinger som både svir ..og som frister...

  Nå er det litt dumt, Inga Marte, at det ikke er mulig å legge inn linker på bloggen, men på adressen Arabs for Israel finner jeg følgende:
  "* We can support Israel and still support the Palestinian people. Supporting one does not cancel for the other (det er vel slik og SV prøver å fremstå..på papiret...men ikke lykkes helt)
  * We can support the State of Israel and the Jewish religion and still treasure our Arab and Islamic culture.
  * There are many Jews and Israelis who freely express compassion and support for the Palestinians. We Arabs also express reciprocal compassion and support.
  * The existence of the State of Israel is a fact we accept (ikke sant, Vidar).
  * Israel is a legitimate state that is not a threat but an asset in the Middel East.
  * Every major World religion has a center of gravity. Islam has Mecca, and Judaism certainly deserves its presence in Israel and Jerusalem.
  * We support a diverse Middle East with protection for human rights, respect and equality under the law to all minorities.
  * Palestinians have several options but are deprived from exercising them because of their leadership who have other goals besides seeing Palestinians live in harmony with Israel.
  * If Palestinians want democracy they can start practicing it now.
  * We can resolve our conflicts using non-violent means. Sending our young people on suicide missions as a form of Jihad is a distortion of Islam. We can do better.
  Stopper der ...mer følger...
  Hilsen
  Knut

  SvarSlett
 12. Fortsetter:
  * It will be better for Arabs when the Arab media ends the incitement and misinformation that result in Arab street rage and violence. We support the Arab media providing coverage of ways that people of all religions are and can live in harmony.
  * We are eager to see major reformation in how Islam is taught and channeled to bring out the best in Moslems and contribute to the upliftingof human spirit and advancement of civilization.
  * We seek dialogue with Israel. We invite you to join us on a path of love.

  We are not Anti-Islam, Anti-Arab, confrontational or hateful.

  To Muslims and Arabs across the globe:
  Reject hate, embrace love. Bring out the best of Islam by showing your compassion, gratitude and forgiveness. Make the holy land truly holy by giving Israel and the Jewish people the respect they deserve in their tiny little country. This is not a crisis over land. It is a crisis of the soul; a crisis in our faith, judgement and self confidence. Israel should not be regarded as an enemy, but as a blessing to our neighborhood. We need not fear peace, but embrace it."

  Hadde Israel møtt en forhandlingsgruppe med et slikt holdningsgrunnlag. så ville den palarabiske stat nr. 2 vært en realitet av svært kort tid. Er det sannsynlig at SV og andre som ligger nær opp til organisasjonene har mulighet til å bidra noen steg i riktig retning. legg imidlertid at det er mye religion i denne konflikten...og det er vel ikke SV's sterkeste side? Slik det er nå så viser jo meningsmålingene i de palarabiske områder at det er Krig som er den løsningen som ligger dem nærmest...og den er de jo dømt til å tape..ja hjelp dem til fornuft, kjære SV.

  Hilsen
  Knut

  SvarSlett
 13. Du spurte hva JEG mener er rettferdighet...
  Det er IKKE rettferdig at arabere skal leve heile sitt liv i flyktningeleire, fordi en okkupant, Israel, nekter å følge internasjonale regler for fordrevne etter en krig, ei heller for regler en okkupant skal følge...
  Det er IKKE rettferdig at et folk som har bodd i et område i 2000 år, plutselig skal måtte vike for et anna folk som har vært fraværende like lenge (og noen få tusen beboere som i 2000 år IKKE har definert seg verken som en nasjon eller krevd området som noen nasjonalstat, holder ikke som argument for kontinuerlig tilstedeværelse!) og argumenterer ut fra gamle, religiøse skrifter for at DE "eier" landet!
  Det er IKKE rettferdig at FN "gir" et allerede okkupert landområde (deler av det britiske protektoratet) til "innvandrere" og terrorister (de jødiske sionistene), på bekostning av de folka som allerede bor der (de arabiske palestinerne)!
  Det er IKKE rettferdig at "verdenssamfunnet" aksepterer at staten Israel "tar seg til rette" overfor sine ikke-jødiske naboer ved å okkupere stadig mere land, ei heller at de åpent diskriminerer ikke-jøder i Israel.
  Men det ville heller ikke være "rettferdig" overfor jøder som i dag er født og oppvokst i staten Israel, om staten skulle tvinges til opphør. Derfor mener jeg den skal få leve videre - til tross for det urettferdige i selve opprettelsen - men innafor de grenser staten fikk tildelt i 47/46 - hvilket bl.a. innebærer at Jerusalem vil bli en internasjonal, "hellig" by, og verken hovedstad i Israel eller Palestina.
  Alternativet, som kanskje vil være langt mer "rettferdig", er å forkaste heile "to-stat-modellen" og la heile området være ETT land, for og med like rettigheter for ALLE innbyggere; jøder, kristne, muslimer, palestinere, europèere.... Dessværre er nok DEN idèen, i hvertfall for øyeblikket, totalt urealistisk, siden verken sionistene eller islamistene ønsker noe slikt ;-(

  Vidar Haugen, Spydeberg

  SvarSlett
 14. Når ikke Haugen fra Spydeberg ikke er fornøyd før palaraberne får sine 85% av det britiske protektoratet, så er det vel for mye å forvente at Hamas og Jihadbandene kan akseptere noe annet enn 100%. Dessverre tror jeg ikke at palaraberne greier å finne en grunnholdning som gjør at dette folket får mulighet til å slippe å være gisler for en politikk som fører til mer død og fordervelse. Denne konflikten kommer til å gå sin gang ...att ofram...i årtider med mindre partene på begge sider får hjelp til å modere sine holdninger og krav.
  Det er jo helt rettferdig, Haugen, at intet mindre enn til nød 85 gis fra medhjelperen fra Spydeberg.
  Hvis du tenker en stat for denne regionen bør en kansje tvangspålegge alle å røyke pot jevnlig..eller sette hele befolkningen på et medikament som gjorde at den mistet hukommelsen og fikk et positivt syn på dagen i dag.
  Hilsen
  Knut

  SvarSlett
 15. Antisemitisme og jødehat, er det mye av her.
  Jødene er flinke folk, dyktige på alle områder. De vet av erfaring at de må stå sterkt militært for å overleve. Derfor, hater sossene dem. Sossene hater alle som får til noe på egenhånd og som ikke er avhengige av sosialhjelp

  SvarSlett
 16. Inga Marte. Er du jødehater?

  SvarSlett
 17. Problemet er følgende. Muslimene vil aldri akseptere Israel. De ønsker å utslette staten Israel og drepe alle jøder. Ingen stat kan forhandle med folk som har slike meninger. Jeg synes ikke synd på de såkalte "palestinerne"
  De kan takke sin egen fanatisme for hvordan de har det. Hadde "palestinerne" vært kristne så hadde konflikten vært løst for lenge siden. Heia Israel ,sier jeg. Den dagen Israel faller for islam, da faller også Europa.

  SvarSlett