tirsdag 11. august 2009

Hospitering: Fødselsomsorg

Dette er Tara, som jeg fikk være med på fødselen til for to år siden. Hun besøkte meg på Stortinget nå i juni. Forhåpentligvis får jeg være med på en fødsel også denne uka, når jeg skal hospitere på fødeavdelinga på SiV.

I dag starter jeg som hospitant på fødeavdelinga på Sykehuset i Vestfold (SiV). For to år siden fikk jeg være med på to fødsler på Ullevål. Da var jeg medlem av helsekomiteen på Stortinget. Nå er jeg miljøpolitisk talskvinne i SV, men først og fremst er jeg folkevalgt fra Vestfold. Derfor er det viktig for meg å vite hvordan det står til med velferdstilbudet i hjemfylket. Hver sommer har jeg hospitert - hos politiet, i fengsler, i barnevernet, i barne - og ungdomspsykiatrien, i eldreomsorgen og som sauebonde. I år hospiterer jeg på fødeavdeling og på helsestasjon (se bloggposter fra juni). Jeg kommer til å bruke denne uka til å fremme ulike krav knytta til fødselsomsorg, barneomsorg, barselsomsorg og permisjonsrettigheter - ikke minst for fedre.

Jeg håper du vil delta!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar