onsdag 19. august 2009

Tog! Nå!

Endelig! SVs innsats for raske toglinjer gir resultater, ikke minst langs Vestfoldbanen:

Jernbaneverket har nå bestemt at nye Holmestrand stasjon skal bygges inn i fjellet og at vestfoldbanens nye dobbeltspor fra Holm til Nykirke skal tilrettelegges for 250 km/t.

Og: Det er endelig bestemt at den nye delen av Vestfoldbanen fra Farriseidet ved Larvik til Porsgrunn skal bygges med dobbeltspor. Farriseidet – Porsgrunn inngår i en mulig framtidig høyhastighetskorridor, og det foreligger planer om en sammenkobling med Sørlandsbanen på sikt. Dette er ikke gjennomførbart dersom Farriseidet – Porsgrunn bygges med enkeltspor. Med andre ord: Vi er ett skritt nærmere drømmen.

Kostnadene for Eidanger vil øke med 40 pst, i følge JBV. Men dersom et andre spor heller bygges i framtida, så vil kostnadene bli mer enn 100 prosent. Mye lurere å starte i dag, altså.

Nå skal vi bygge framtidsretta jernbane med mye større kapasitet og høyere fart – det gir folk et langt bedre tilbud og dermed mye større nytte for samfunnet.
Dette betyr at vi må følge opp og satse enda mer på jernbanen. Da må vi ha SV i regjering!

9 kommentarer:

 1. En portugiser har hacket seg inn paa omtrent alle verdens satellitter. Han sender ut elektriske satellittstraaler som faar folk til aa oppfoere seg annerledes enn de ellers ville há gjort.

  I et debattforum ble foelgende skrevet den 9. sept. 2005:

  http://www.apfn.net/messageboard/09-09-05/discussion.cgi.60.html
  “The hacker can control decisions which is going to be made by the worlds leaders”  Cirka en uke senere, sendte satellitthackeren satellittstraaler inn i hjernen til George W. Bush, som lot Mossads terror den 11. sept. 2001 skje med vilje, og fikk ham til aa skrive et notat om at han maatte paa badet.

  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article566846.ece
  September 15, 2005

  “"I think I may need a bathroom break? Is this possible?" the note read.”

  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1115556.ece
  15.09.05

  “En fotograf fra nyhetsbyrået Reuters tok et bilde av den amerikanske presidenten mens han skrev en lapp til sin utenriksminister, Condoleezza Rice.
  - Jeg tror jeg trenger en pause for å gå på toalettet. Kan det la seg gjøre...", står det på papirlappen som ble fotografert i FN-bygningen torsdag.”


  I samme leserinnlegget paa APFN stod det:

  http://www.apfn.net/messageboard/09-09-05/discussion.cgi.60.html
  “If the hacker wants, he can send signals that give people pains ”

  Cirka ni maaneder senere sendte satellitthackeren ut satellittsignaler som torturerte personer i Lisboa i Portugal. Man kan legge merke til at en forumadministrator (chucksheen) bekrefter aa há opplevd noe som han mener bóer offentliggjoeres.  http://s15.invisionfree.com/Loose_Change_Forum/index.php?s=31df96a1e3d040f13658962d35eb736b&showtopic=994&hl=

  “cansouth
  10th June 2006:

  The satellite hacker is right now torturing the citizens of Lisbon in Portugal.”

  “chucksheen”
  “I went to the emergency room for pain in my testicles and they told me it was might be my epiditymus. I went to a clinic and got checked and nothing.

  This needs to be made public, so there it is. I'm not joking BTW.”


  Disse torturerende satellittstraalene i Lisboa startet den 9. juni 2006, samme dag som fotball VM i Tyskland startet.

  Satellitthackeren sendte under fotball-VM inn satellittstraaler i hjernene til en del spillere slik at de konsentrerte seg bedre naar de proevde aa score maal. Derfor ble det saa mange fine maal under dette VM-et. Jeg regner med at Klassekampens tidligere redaktoer Jon Michelet kan bekrefte at det var mange veldig fine scoringer under dette fotball VM-et.

  Her er i hvertfall en web-logg som bekrefter det:

  http://f1nfootball.blogspot.com/2006/07/fwc-2006-best-world-cup-ever.html

  “SUNDAY, JULY 02, 2006
  FWC 2006: Best World Cup Ever?
  The quarterfinals are over, and as one looks back at the matches gone by, there is a certain excitement one feels, and many neutrals have already classified this as the best tournament in history.“


  “Think about it. Goals galore. The tournament averages nearly 3 goals a game. And with the Teamgeist causing keepers problems, that has led to some truly spectacular goals. There have been so many goals in this tournament capable of entering the tournament's all time Top 10 for sensational strikes that I have lost count.”  Satellittene er sendt opp og plassert i et stort verdensomspennende nettverk Det gaar ogsaa an aa sende ut doedelige satellittstraaler. Dersom den portugisske satellitthackeren oensker det, saa kan han antageligvis drepe hele verdens befolkning i lopet av 4-5 sekunder naar som helst.


  Hilsen
  Svein

  SvarSlett
 2. Bra jobba Inga Marte, men hvorfor må alt gå så fort da?

  Ed

  SvarSlett
 3. Dette er gode nyheter. Strekningen Oslo-Kristiansand via Larvik og Porsgrunn (altså en omlagt og forkortet Sørlandsbane) bør ha høy prioritet for langdistansetog med høy hastighet. Her ligger byene tett og det skal lite til før tog fullstendig utkonkurrerer fly mellom Oslo og Kristiansand.

  SvarSlett
 4. I denne saken fortjener dere i SV skryt. Bra jobba!

  SvarSlett
 5. Tusen takk for heiarop! Vi i SV ggår til valg på en dobling av jernbaneinvesteringene i forhold til det som nå ligger i Nasjonal Transportplan. Og vi vil ha lyntog! Dette skal vi kjempe knallhardt for. Tog er miljøvennlig, behagelig, trafikksikkert, effektivt (når punktlig:-) og god nærings - og distriktspolitikk! I love toget!

  SvarSlett
 6. :o) Ja tog er en god ting, MEN HAR FREMDELES SKEPSIS TIL LYNTOG som ikke gjør det lettere å betrakte norges fine natur og bygninger, og kanskje gjøre noen skisser på blokk. Hva med 2 typer tog? 1 folketog (BILLIG) og 1 lyntog for business og andre viktige personer fra østlandet ;o).

  SvarSlett
 7. Men tør SV samtidig foreslå nedfasing av FLYtrafikken...? Ser at SAS argumenterer mot lyntog fordi det vil ødelegge for flytrafikken, uten at JEG egentlig ser det store problemet med dèt ;-) Og tør SV også foreslå at parallellt med utbygging av jernbanen, SKAL større deler av godstrafikken over fra lastebil til tog. På (ikke så veldig lang) sikt håper jeg utenlandske vogntog blir total-forbudt på norske veier, og at vogntog kun blir tillatt brukt for frakt av gods mellom nærmeste jernbaneterminal og kunden.
  Men er dete tanker som også har vært innom SV's "hjerne", eller er lyntoget og øvrig jernbanesatsing primært tenkt for persontransport?
  Hilsen Vidar

  SvarSlett
 8. Ed:
  En god tanke, for det er vel ikke tvil om at lyntog i stor grad må legges i tunnel og i det hele tatt vil gi lite utsikt. Såvidt jeg husker har Frankrike helt egne skinner for TGV, og det derfor mulig å ta somletog på gammel og krokete skinnegang. I Norge tviler jeg på om det er rom for å opprettholde parallelle linjer. Dersom f.eks. lyntog til Bergen legges over Numedal til Geilo, kan jo Hallingdal opprettholdes for godstog og sightseeingtog.

  Det å flytte gods fra vei til bane bør også være høyt på agendaen for samferdselspolitikere. Hvert fjerde kjøretøy på E16 gjennom Lærdal er tungtransport, målt i tonn blir dette 80-90 % av trafikken. Slik jernbanenettet er i dag bør utvikling av godstrafikken antaklig være prioritert foran lyntog. Gods er jo som kjent langt mer tålmodig enn personer, om en palle med møbler bruker 5 eller 6 timer til Bergen har fint lite å bety.

  SvarSlett
 9. Flott med progresjon på NTP og særlig tog!

  SvarSlett