søndag 16. august 2009

Likelønn nå!

På min siste dag som hospitant på Sykehuset i Vestfold, traff jeg en håndfull damer som hadde ett og annet å fortelle. Anne Synnøve på 50 er jordmor. Hun har en 50 prosent stilling, og får ikke mer. Som skilt, har hun et kjempeproblem. Hun tar ekstra nattevakter så ofte hun kan, men har likevel altfor liten inntekt. Nå vurderer hun butikkjobb i stedet. Jeg var med Anne Synnøve store deler av fredagen, og så hvor glad hun er i jobben sin, hvor mye glede og trygghet hun sprer blant sine "fødekvinner" - og - menn. En annen kvinne, Eva, hadde gått i ni år og sju måneder i midlertidig stilling, men har fast stilling nå. Hun visste aldri om hun hadde jobb til neste år, og mista dessuten verdifulle pensjonspoeng.

Det er flere ting å si om dette. For det første at det er kvinnediskriminering. Hvem andre enn kvinner tlbys noe slikt i arbeidslivet? Hvem andre med fem års høyere utdanning (jordmor), får en 50 prosent stilling i årevis? Eller en 17,5 prosent stilling, som heller ikke er uvanlig, særlig i kommunene? Hvem ville tørre å tilby menn noe sånt? Signalet som sendes fra samfunnet må jo være at kvinner kan klare seg med lite, fordi hun sikkert har en mann til å forsørge seg. Ærlig talt!

Ufrivillig deltid er utbredt, ikke minst innen helse og omsorg, hvor det offentlige er arbeidsgiver. Kvinner subsidierer dermed velferdsstaten med sin lønn og sine trygderettigheter. I tillegg er det fortsatt sånn at kvinner tjener 85 prosent av det menn tjener. Derfor vil vi nå kreve en likelønnspott og innskjerping av regelverket for deltid.

En siste kommentar: Jeg syns det er historieløst, respektløst og farlig av Frp å foreslå å legge ned likestillings - og diskrimineringsombudet, avskaffe likestillingsloven og "avvikle alt likestillingsarbeid i offentlig regi". Vi er ikke et likestilt samfunn, og vi har en stor jobb å gjøre fortsatt. Det er ikke greit å ta den friheten vi har oppnådd for gitt, eller å blåse i alle dem som sliter med å få endene til å møtes fordi de fortsatt diskrimineres. Vi må stå på!

6 kommentarer:

 1. I 1994 foreslo Erling Folkvord en bevilgning på statsbudsjettet til en likelønnspott for å heve kvinnelønningene og minstelønna både i staten og kommunene. Hvor var SV da? Dette har vært et rungende krav de siste fire åra, og ingen av de rødgrønne partiene har gjort noe for dette. Min stemme går til Rødt, et parti med mot til å stille forslag om sakene alle de andre partiene hevder de er for.

  SvarSlett
 2. Vi har kjempa for dette lenge, vi! På Soria Moria fikk vi gjennomslag for å nedsette en likelønnskommisjon, som nå har levert sine anbefalinger. Dette har gitt oss mer skyts når vi forhåpentligvis skal forhandle med Ap og Sp om en ny regjeringsplattform. Ap er nemlig veldig ulne på dette. Vi tror vi skal få gjennomslag dette gangen, men er avhengige av folks støtte, både ved valget og gjennom fagbevegelsen.

  Bra du er enig!

  Hilsen Inga Marte

  SvarSlett
 3. Det bør da ikke forundre noen at Frp er motstander av såvel likestillingsombud som likestilling generelt! Det ligger i høyrekreftenes natur at alt som kan hindre "de herskende" i å herske, skal vekk! Og siden det anses som en fordel for arbeidsgiver å kunne behandle de ansatte etter eget forgodtbefinnende - ja sågar slippe å engang ha dem ansatt, bare bruke dem når og hvor mye det passer arbeidsgiver! - jobber jo Frp (og Høyre...) for akkurat dette. Følgelig må jo likestillingsombudet være en virkelig torn i øyet ;-)
  Men "anonym" har jo helt rett når han/hun kritiserer dere "rød-grønne" for ikke å ha fått gjort stort på dette feltet. Hjelper jo lite med fine ord i en "Soria-Moria"-drøm når det ikke kommer noe KONKRET ut av det! Derfor må SV se å få røska Ap ut av ullenheta, og det litt fort!

  Hilsen Vidar

  SvarSlett
 4. Vi jobber med saken! Bra du også bryr deg om dette, Vidar.

  Hilsen Inga Marte

  SvarSlett
 5. Inga Marte, det mases mye om "likelønn". Men i alle de månedene debatten har rast har jeg ikke hørt et eneste arguement som har overbevist meg om at vi ikke har "likelønn". Ja, kvinner tjener gjennomsnittlig mindre enn menn, men det er ikke dermed sagt at de tjener mindre FORDI de er kvinner. Forskningen som er gjort på området peker sogar på andre forklaringer enn kjønn. Klarer du å argumentere for standpunktet ditt uten å bruke meningsløse uttrykk som "nedvurdering av kvinnearbeid" og "patriarkalske maktstrukturer". Vær så snill, overbevis meg!

  Hilsen Terje

  SvarSlett
 6. Hei, Terje. Les sammendraget til den offentlige utredningen fra Likelønnskommisjonen, så blir du nok overbevist: http://www.likelonn.no/nou-20086-kjoenn-og-loenn.4459508-72153.html

  Hilsen
  Inga Marte

  SvarSlett