torsdag 15. januar 2009

Kampen skal vinnes!

Reine i Lofoten


I helga samles folk fra hele landet for å kjempe mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Den kampen skal vi vinne! Lofoten og Vesterålen representerer uerstattelige verdier og er noen av de aller vakreste områdene i Norge. Potensialet for reiselivet er stort. Lofoten og Vesterålen er de viktigste gyteområdene for torsk og sild langs kysten. Et stort oljesøl i dette området vil skade norske fiskerier i lang tid, i følge Havforskningsinstituttet. Miljø - og fiskeriinteresser
fraråder oljeutvinning på det sterkeste.

SV skal delta på samlinga i helga. Vi vil ha en annen framtid for Nord-Norge. Vi mener at en ansvarlig miljø - og klimapolitikk gir nye muligheter. Vi tror på en framtid basert på fornybare ressurser og bærekraftig bruk av denne unike landsdelen. Nord-Norge har fantastiske muligheter. Innen reiseliv, fiskeriene, vindkraft, bølgekraft, bioenergi og miljøvennlig industri kan vi sammen skape ny optimisme i Nord. Bli med og kjemp for naturen, fisken, miljøet og ny optimisme - uten olje!

Les mer på Lofotaksjonen og Vesterålaksjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar