fredag 29. april 2011

Flott med tips!

Takk for gode tips til dere som både har skrevet her og på facebook! Jeg vil gjerne ha tips framover også, og anbefaler alle å kikke innom sidene til Sykle til jobben-aksjonen. Jeg har tidligere vært ambassadør for denne i hvert fall i fem år og heier på dem!

Jeg skal ta flere initiativer overfor Samferdselsministeren framover. Det er fritt fram å komme med gode tips og forslag til viktige sykkeltemaer. Vi trenger engasjerte sykkelentusiaster.

I dag har jeg for første gang sykla med sønnen min i sykkelhenger. Det var moro, og det syns han også. Jeg vet godt at jeg er heldig som kan sykle langs en sykkelvei, i stedet for å måtte tråkle meg fram langs trafikkerte veier. Det måtte jeg tidligere, da jeg bodde på Tøyen. Nå har de forresten endelig klart å rydde sykkelveien for grus etter vinteren også, så da er det bare å smile til sola;-)

onsdag 27. april 2011

SykkelkampanjeJeg elsker å sykle! Det gir meg frisk luft, mosjon, er kjappere enn alternativene og som regel er det effektivt og en kilde til godt humør. Problemet er at det er for mange ting som gjør sykling unødvendig farlig og unødvendig vanskelig.

Dette innlegget inviterer deg til å komme med egne erfaringer med sykling. Jeg vil nemlig gjerne bidra til bedre forhold for syklistene.


I går var jeg i Østlandssendinga på NRK. Jeg har tatt opp med Samferdselsministeren at over halvparten av de trafikkdrepte i forbindelse med veiarbeid er myke trafikanter, dvs. gående og syklende. Jeg spurte henne hva hun vil gjøre for å sikre oss bedre når det gjøres endringer og utbedringer i veibanen. Faktum er at vi ofte ikke blir ivaretatt i det hele tatt. Vi får rett og slett følelsen av å ikke være verdt like mye som bilistene. Ofte henvises vi til farlige rundkjøringer, kryss uten lys eller oppmerking, eller lange, håpløse omveier. Dette er urettferdig, farlig og uklokt. Svaret fra Samferdselsministeren var heldigvis positivt: Hun følger opp overfor Vegdirektøren!


Jeg ser at det er veldig mye som kan gjøres for å bedre forholdene for oss som liker å sykle. F.eks. at det fins et sykkelveinett som ikke ender i løse lufta midt i et kryss. At ikke folk parkerer bilen i sykkelfeltet, at det fins lyssystemer som ivaretar behovet for framkommelighet, at det fins parkeringsmuligheter osv. Det er dessverre et hav å ta av! Vi, altså regjeringa og de fleste politiske partier, er opptatt av at folk flest skal sykle mer. Da må det tilrettelegges bedre. Å sykle er bra for folkehelsa (med mindre du ender med å bli påkjørt), bra for miljøet, bra for luftkvaliteten, bra for å forebygge køer og sikre framkommelighet for de som må kjøre bil, buss eller taxi. Jo flere som parkerer sykkelen, jo flere problemer får vi. Derfor: La oss få til et krafttak for syklistene! Kom med innspill, og sjekk gjerne ut hjemmesidene til Syklistenes Landsforening.