onsdag 30. september 2009

Beklager

Jeg beklager sterkt at ikke bloggen min er særlig aktiv om dagen. Det er utrolig mye å gjøre med møter av diverse slag, og jeg har ikke helt hodet over vannet. Håper dere bærer over med meg, jeg lover å komme sterkt tilbake!

tirsdag 22. september 2009

Solidaritet nå!I dag vil jeg slå et slag for Plan Norges jentekampanje. Plans Jenterapport 2009 handler om jenters økonomiske situasjon, og viser at på grunn av diskriminering i lovgivning og praksis, er jenter dårligere økonomisk stilt enn gutter. Den viser også at jenter rammes hardere av finanskrisen. Rapporten konkluderer med at kombinasjonen av å investere i jenter og å sikre realisering av deres rettigheter, bidrar betraktelig til utvikling og økonomisk vekst.

"Kjendisbloggeren" Ida Wulff har forresten vært med Plan til Kenya, og oppdaget verden som den er utafor vår lille andedam. Bra! Jeg syns det er flott hvis hun kan bidra til at flere får perspektiver på hvor privilegerte vanlige ungdommer er her hjemme, og at det er gode grunner til f.eks. å markere 8. mars fortsatt. Vi bør støtte bedre opp om jenters rettigheter i verden og stå på for at flere skal få mulighet til å nyte friheter som de fleste her hjemme i dag tar for gitt. Jeg glemmer aldri da jeg besøkte Gaza i 2000, og traff en kvinne som var gravid med sitt 12. barn. Hun var 32 år, mannen var arbeidsløs og de hadde en to roms leilighet uten tak. Det gir et ørlite perspektiv på verden...

Visste du forresten at:

  • Kjønnsdiskriminering begynner i mors liv - det ”mangler” 100 millioner jenter i verden?
  • 62 millioner jenter ikke får skolegang?
  • 70 prosent av de 1,5 milliard mennesker som lever for under en dollar dagen er jenter eller kvinner?
  • Voldtekt er en overlagt taktikk i etniske eller religiøse konflikter?
  • I flere land har ikke jenter arverettigheter?

torsdag 17. september 2009

Human ruspolitikk

Mange sender inn innspill til oss om hva som bør stå i en ny regjeringserklæring. I dag vil jeg legge ut et innspill fra Narkoman.net til ny ruspolitikk:

"10 saker vi vil skal gjennomføres innen rusomsorgen i Norge – Valget 2009:

1. Bygge ut behandlingsapparatet for rusmisbrukere med 1000 plasser i institusjon innen de neste 4 år.
2. Fjern anbudsordningen. Vi er ikke tjent med å prise en misbruker ut i fra alder, misbruk og tid i avhengighet. Vi er heller ikke tjent med at de bevilgende myndigheter setter en makstid for behandlingen fra 4 til 6 måneder. Ofte trenger en misbruker lengre tid i behandling før man er fri for sin avhengighet.
3. En ordentlig regulering av LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) hvor det innføres lik praksis over hele landet. Valgfrihet av medisiner som metadon, Subutex, Suboxone eller andre skadereduserende medikamenter for pasientene.
4. Styrke akuttmottak som har øyeblikkelig eller en meget rask innleggelse av misbrukere av opiater og/eller piller. Bruk av ledig kapasitet hos legevakt og sykehus må kunne benyttes til avrusning.
5. Sette i gang prøveprosjekter i Oslo, Bergen og Trondheim med utdeling av "heroin - diacetylmorfin" til de mest utsatte. Dette gjelder for de som tidligere har gått igjennom behandlingsapparatene på forskjellige måter. Dette tilbudet vil kun gjelde for de som har prøvd alt og representerer en svært liten men utsatt gruppe av heronistene i Norge.
6. Utvidelse av sprøyteromsordningen i Oslo og at det startes opp flere steder i landet. Sprøyterom redder liv og er også en arena hvor helse og sosial kan møte de tyngste misbrukerne og fange opp motivasjonssignaler.
7. Behandling av fanger i Norske fengsler med rusrelaterte problemer er på ca. 60 %. Disse burde gå fra behandling under soning til behandling i frihet, slik vi kjenner den gjennom Stifinneren som er et samarbeid mellom Oslo Fengsel og Tyrili. Vi ønsker også at de kvinnelige fangene kan få samme mulighet i en fast form. Man bør overveie å ta i bruk behandling fra første soningsdøgn og mer bruk av alternativ til fengsel som narkotikaprogram med domstolskontroll.
8. Ikke jag narkomane rundt i Oslos gater. Det er ikke samfunnsøkonomisk å splitte opp slike miljøer, da de vil trekke inn i bebodde nabolag og i skjul. Dette skaper utrygghet, økt rekruttering og mye fortvilelse for mange mennesker. Skap inkluderende væresteder hvor man kan være uten at politiet bruker store ressurser på denne gruppen".

Kommentarer?

onsdag 16. september 2009

Hipp hurra, nå blir det jobbigt!

Takk for en haug med oppmuntrende hilsener - på bloggen, på mobilen og på mail! Jeg er helt overvelda. Jordmødre, barnehageforskere, lærere, butikkansatte, tidligere rusavhengige... Det renner inn med meldinger, og jeg setter umåtelig stor pris på det. Dere som hilser via bloggen min setter jeg selvsagt ekstra stor pris på:-) Jeg anbefaler folk å ta en tur inn på Niklas sin blogg. Han er en av dem som har lagt igjen en hilsen.

I Vestfold fikk SV for aller første gang BEDRE resultat enn vi fikk på landsbasis - 6,5 prosent! Vi har alltid ligget et halvt til ett prosentpoeng under de nasjonale resultatene. Dette valget er derfor ekstra spesielt for oss SVere som bor i det tradisjonelt mørkeblå Vestfold. At Ap fikk tre representanter til slutt, og at vi dermed fikk rødt flertall på stortingsbenken - igjen! - det er utrolig gøy.

Det er likevel nå jobben begynner. Med et giga-Ap blir jobben tøffere enn vi hadde håpa på, særlig på miljøområdet. men også for å få på plass en høyst nødvendig likelønnspott og for bedre styring (mindre markedsstyring) av sykehusene. SVs tre L´er fra valgkampen; Lofoten, likelønnspott og lærerløft i skolen, skal vi legge all vår tyngde i. I Vestfold vil vi jobbe hardt bl.a. for en moderne vestfoldbane, for utbygging av sykehuset og ivaretakelse av fødetilbudet, og for styrking av Høyskolen i Vestfold. Men folk må samtidig vite at det ikke er blitt enklere for SV å få gjennomslag etter dette valget. De som er opptatt av SVs kjernesaker, må derfor også jobbe overfor Ap for å få dem med på vårt lag. Vi skal i alle fall ikke hvile.

Men i dag skal jeg ta meg litt fri. Har satt på Nina Simone og skal etter hvert ut og spise lunsj med søstra mi. Det har vi ikke gjort for ofte i det siste. Snart starter kjøret, og da trenger vi alle gode krefter, også dine.

søndag 13. september 2009

Viktig melding: Bruk stemmeretten!

Fra stand i Larvik lørdag 12. september. Jeg holdt appell og fikk prata med mange mennesker. God stemning!Etterpå åpna jeg en utstilling om klima på Haugar kunstmuseum i Tønsberg. Anbefales.

Høyresidas velgere har en tendens til å bruke stemmeretten mer enn venstresidas, særlig gjelder dette i Oslo. Bruker du ikke stemmeretten din, lar du andre velge for deg. Kanskje blir det Erna og Siv du da indirekte velger. Da kan du ikke klage når de begynner å ta betaling for skolebøkene dine, gjør det lettere å ansette deg i midlertidig, i stedet for fast, stilling, kutter i kollektivtilbudet og åpner Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. Du må nemlig bruke stemmen for å bli hørt.

Hvis du vil ha et oljefritt Lofoten og Vesterålen, sikre flere lærere i skolen og gi høyere lønn til kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, må du stemme. Og du må stemme SV. Hvis ikke SV får stor nok oppslutning, kan flertallet ryke. Og hvis ikke SV blir sterke nok, vil vi heller ikke få gjennomslag for en kraftig miljøomlegging, minstestandard for lærere og et likelønnsløft som sikrer rekruttering til eldreomsorgen og gir kvinner lønn som fortjent. Dessuten mister Norge en viktig utenrikspolitisk stemme for fred, nedrustning og støtte til palestinernes kamp for selvstendighet.

Kristin Halvorsen avslutter i dag valgkampen i Lofoten. Dette er en viktig miljøsak, men også en viktig symbolsk klimasak for landet vårt. Med denne avgjørelsen bestemmer vi oss for om Norge først og fremst skal være en forurenser, eller om vi nå skal sette noen grenser for oljeindustrien og starte på omleginga til å bli en seriøs miljønasjon. Da kan vi ikke gi oljeindustrien blankofullmakt.

Gå og stem!

fredag 11. september 2009

Siste innspurt

Farmandstredet i Tønsberg er blitt miljøsertifisert. I den forbindelse har de også etablert hele seks ladestasjoner med gratis parkering og lading for elbil. Her kan du stå i inntil tre timer. Direktør Pål Egeland har grunn til å være fornøyd - og det har jeg og Erik Solheim også:-)

Jeg kjører en helt ny Think i valgkampen. Den kan gå 18 mil før den må lades, og er veldig behagelig å kjøre. Eneste aber er en skrikende mangel på ladestasjoner. Derfor har regjeringa bevilga penger til etablering av 5000 ladestasjoner. Med elbil kan du parkere gratis på offentlige p-plasser, kjøre i kollektivfeltet og passere bomringen helt gratis. Deilig!

I dag kommer Erik Solheim, miljø - og utviklingsminister fra SV, til Tønsberg. Sammen skal vi åpne splitter nye ladestasjoner på Farmandstredet i Tønsberg, dvs. på bensinstasjonen ved siden av. Her skal elbiler kunne lade gratis! Farmandstredet blir dessuten miljøsertifisert. Dette er helt i tråd med SVs miljøpolitikk. Jeg kjører sjøl en ny Think i valgkampen, det er ganske frustrerende at det ikke fins ladestasjoner i Vestfold.

Heldigvis er det bevilga 50 millioner til ladestasjoner i årets budsjett, men kommuner, bedrifter og borettslag må få opp farta og søke om penger! Elbil er forresten flimrende av mange grunner: Kan, i tillegg til å parkere gratis på offentlige parkeringsplasser, kjøre i kollektivfeltet, kjøre gratis i bomringen, slipper årsavgift og registreringsavgift. Og best av alt: Den forurenser ikke og er mye mer energieffektiv enn en bensin - eller dieselbil. Ikke bråker den, heller.

Min lyseblå Think (burde vel vært rød:-) kan kjøre 18 mil før den må lade. Problemet er at lading tar for lang tid, særlig om du har brukt opp all strømmen. Derfor jobbes det med nye batteriløsninger. Jo tydeligere vi politikere er på at framtidas biler går (delvis) på strøm, og jo mer vi bruker gulrot og pisk overfor bilprodusenter, bilforhandlere, kunder og byer, jo raskere vil endringene gå. Og det trengs, for utslipp fra bilparken forårsaker store miljø - og helseproblemer, og er sterkt økende.

Bilder kommer.

torsdag 10. september 2009

Til kamp for fødetilbudet!

Tidlig på´n: Majala (t.v) har født for en uke siden og er kampklar for det hun mener er et i særklasse bedre fødetilbud enn en vanlig fødeavdeling. Her intervjues hun sammen med Gry Breie, fylkesleder i Jordmorforeningen i Vestfold.

I dag står jeg og deler ut løpesedler utafor Sykehuset i Vestfold (Tønsberg) fra 06.30. Egentlig skulle vi bare fokusere på likelønn og ufrivillig deltid, men denne uka har alarmen gått: Helse Sørøst vil legge ned avdeling 4 B i Tønsberg, som er den jordmorstyrte fødeavdelinga deres. Den tilsvarer nesten ABC-tilbudet på Ullevål, hvor jeg skal føde i desember. Her får familiene ekstra oppfølging i forkant, det er ingen medisinering eller bruk av kunstige stimuli. De satser på trygghet, kompetanse og tett oppfølging. Og er egentlig billig.

Problemet er bare at norske sykehus ikke premieres for å forhindre komplikasjoner og forebygge bruk av medikamenter. De premieres for å bruke dem. Dermed blir det kanskje ikke så billig å drive enkelt likevel. Helt bakvendt, og kanskje en forklaring på hvorfor de jordmorstyrte fødetilbudene er under press over hele landet, stikk i strid med nasjonal politikk.

Presset på fødestuene henger sammen med hvordan sykehusene styres. SV har hele tida vært og er fortsatt imot helseforetakene og såkalt innsatsstyrt finansiering, fordi det viser seg at det blir lenger avstand mellom pasienter/pårørende/ansatte og de som tar avgjørelsene. Det viser seg dessuten at sykehusene tilpasser seg hvilke pasienter som er lønnsomme og hvilke som ikke er det.

På avdeling 4B i Tønsberg er det to fødestuer og fire familierom. Fødestua er et populært tilbud med tilfredse brukere, og det er et tilbud som likestiller menn og kvinner. Med fjerning av dette tilbudet, vil færre kunne overnatte sammen - alle tre. Og færre vil få en naturlig fødsel.

Jeg skal personlig kjempe mot nedleggelse av dette tilbudet, men også for at vi skal få en politikk som oppmuntrer til samarbeid, tverrfaglighet, varierte tilbud, forebygging og mindre bruk av medisiner. Vi trenger en ny sykehuspolitikk! Fagbevegelsen er enig med oss, pasienter og pårørende også.

Derfor: Ligg unna fødestua vår!

P.S. Du kan lese her om Liv Laga, en nasjonal brukerorganisasjon for foreldre og vordende foreldre. De skriver blant annet om meg på nettsidene sine.

onsdag 9. september 2009

Kvalitet i barnehagene

I dag våkna jeg til et helt nydelig innlegg som sto på trykk i flere Vestfold-aviser. Det avslutter på følgende måte: "Som førskolelærere, lærerutdannere og barnehageforskere tror vi at Inga Marte Thorkildsen på Stortinget vil gjøre en forskjell. Vi vil derfor oppfordre alle som ønsker gode barnehager for sine barn og barnebarn, å gi SV sin stemme 14. september". Dette er en stor tillitserklæring fra folk med svært stor integritet i fagmiljøene. Jeg blir stolt og rørt, men først og fremst skal jeg jobbe hardt for å innfri forventningene, hvis dette går som vi håper.

Går det som vi håper? Vanskelig å si. Vi ligger høyt på målingene i Vestfold, men mye lavere på landsbasis. Derfor er jeg engstelig for at målingene er litt misvisende hos oss. Samtidig gjorde vi det bra på skolevalga, særlig sett i forhold til 2007 - nemlig en fordobling. Kanskje er det nye takter fra det ellers så konservative hjemfylket mitt? Dette blir en thriller!

P.S. I kveld skal jeg forresten debattere karakterer i barneskolen mot Torbjørn Røe Isaksen på NRK Østafjells (TV). Elevorganisasjonen er en av dem som er helt imot, og begrunnelsen er god. Men først kjører jeg min kjære elbil til Larvik for å besøke en ungdomsskole og for å sette fokus på behovet for ladestasjoner.

mandag 7. september 2009

Kamp mot mobbing

I dag lanseres antimobbe-kampanjen "Bruk hue" i Vestfold, på Byskogen skole i Tønsberg. Jeg er invitert til lanseringa, bl.a. fordi jeg er leder av Stortingets barnerettsgruppe. "Bruk hue" er utarbeida av Telenor, Røde kors, BarneVakten og Medietilsynet. De har utvikla en dialogbasert skoleturne som legger vekt på deltakelse fra både foreldre og elevene selv, og gir konkrete råd om hvordan både barn og foreldre kan bekjempe digital mobbing. Målet er å gjøre både ungdom, foreldre og lærere mer bevisste på hva digital mobbing er, hva som kan skape mobbesituasjoner, hva man bør unngå å gjøre og hvilke psykiske og juridiske konsekvenser digital mobbing kan føre til.

De som lurer på hva digital mobbing er, trenger ikke gjøre stort mer enn å ta seg en liten surfetur inn på nettdebattene. Her viser voksne i praksis hver eneste dag hvordan de ikke bør opptre hvis de ønsker å være positive rollemodeller overfor barn. Mer alvorlig er likevel den direkte mobbinga som barn og ungdom utsetter hverandre for via mobil og PC. "Såååå synd du ikke får være med på festen hos Morten i kveld...". "Har du lagt på deg, eller?". "Fin bukse...". Jenter står for en stor del av den digitale mobbinga, men mange har nok hørt om konkurranser på nett arrangert av gutter om hvem av jentene som er deiligst. Uansett er det utrolig vondt og sårende, særlig når du er i en alder hvor venner betyr alt, inkludert status.

Sjøl husker jeg hvordan mobbinga tiltok i ungdomsskolen. Det var da vi jentene var aller mest opptatt av å være populære, målt særlig i status hos gutta. Da gjaldt det å være pen, kul og med på passe mye. Noen av gutta ble utsatt for sterk mobbing av andre gutter, som gjennom å tråkke på andre framheva seg sjøl. Jeg har mange ganger tenkt med skrekk og gru på hvordan mobbinga kunne ha foregått hvis alle hadde hatt hvert sitt mobilkamera og PC hjemme. Vi hadde ingen av delene.

Det er utrolig viktig med holdningskampanjer, men enda viktigere at de følges opp videre: Konkrete tiltak (som Telenors mobbefilter, ring Telenors kundeservice på 09000), oppfølging fra foreldre, skole og ungdommen sjøl. Vi har alle sammen et ansvar, og vi må huske på at mobbing kan ødelegge et menneske for livet.

søndag 6. september 2009

Les Magasinet

Dagbladet Magasinet har danske Jesper Juul som gjesteredaktør. Han har valgt barn som tema. Nærmere bestemt hvordan samfunnet ser på barn, hva som er et "normalt" barn og foreldres streben etter det normale - eller det perfekte. Må innrømme at jeg gråt en skvett underveis. Anbefales for alle politikere, skolefolk, førskolelærere, leger og psykologer. Og foreldre!

lørdag 5. september 2009

Duell

Endelig fikk jeg den duellen jeg har etterlyst siden før sommeren: Duellen om hva slags samfunn vi skal ha - et inkluderende og tolerant samfunn, eller et samfunn som ekskluderer. I dag møtte jeg Inger Lise Hansen, KrFs nestleder, på torget i Horten. Vi diskuterte felles ekteskapslov, miljø, skole, Israel m.m. Noen av dere husker kanskje at jeg utfordra Inger Lise her på denne bloggen for noen måneder siden. Da hadde KrF gjort kampen mot felles ekteskapslov til sin hovedsak i valgkampen, midt i klimakrise og finanskrise og med en rekke problemer som fattigdom, rus og drop-out fra skolen. Kampen mot kjærligheten var viktigst for dem den gangen. Nå har de heldigvis valgt å legge debatten litt til side. Men hva skjer hvis de kommer i regjering?

Noe av det største jeg fikk oppleve de siste fire åra som stortingsrepresentant, var da vi vedtok felles ekteskapslov. Da fjerna vi siste store rest av diskriminering av homofile fra lovverket. Da flertallet var klart, og applausen fra galleriet spontant brøt ut i salen, måtte jeg gråte litt. Det var utrolig rørende og et historisk øyeblikk.

KrF har vært mot alle framskritt for homofile og lesbiske. De var mot å oppheve forbudet mot homofili i 1972, mot å utvide rasisme - og diskrimineringslovverket til å gjelde homofile (i 1981), og mot partnerskapsloven i 1993. Og altså imot felles ekteskapslov i 2008.

Mange homofile sliter fortsatt med å innrømme overfor seg selv og andre at de er homofile. Mange lever med skamfølelse, og det kan gå årevis før de tør å stå fram. Bruk av skjellsord som "jævla homo" er vanlig, og her om dagen ble et homofilt par angrepet rett ved der jeg bor. Det er hårreisende, og viser hvorfor vi trenger et lovverk som ikke diskriminerer, men som beskytter og likestiller.

Jeg håper KrF en dag tar til fornuft, men er ikke særlig optimistisk.

fredag 4. september 2009

Skole og strandsone

Det blir litt sånn "dette gjør jeg i dag"-preg over innleggene nå, beklager dette. Men jeg har bare så sinnsykt mye å gjøre, og rekker ikke skrive de lange politiske innleggene. Debattene i går gikk bra, i dag skal jeg på Skiringsal folkehøyskole i Sandefjord og til Brunstad i Stokke. Vi skal fokusere på BCCs (Smiths Venners) forsøk på å legge under seg stadig større områder i strandsonen, med gigantiske kommersielle planer som vil skape masse trafikk, fortrenge viltet og folks mulighet til å ferdes i verdifulle friluftsområder.

Takk for hyggelige meldinger på bloggen min, forresten!

torsdag 3. september 2009

Fagforbundet og Delta

Kort innpå: I dag skal jeg steppe inn for Kristin Halvorsen i en debatt hos Fagforbundet på Gardermoen. De har kommunalpolitisk konferanse, og vi skal diskutere hva vi vil med Norge, hvilke muligheter og problemer finanskrisa gir oss, faglige spørsmål m.m. Seinere på kvelden skal jeg i debatt i Re i Vestfold, i regi av arbeidstakerorganisasjonen Delta.

onsdag 2. september 2009

Snakk med barna!


Har vært i Kampen Kunstbarnehage i dag, sammen med Stine Sofies Stiftelse, Eli Rygg, Margrehe Wiede Aasland, Barneombudet, statssekretær i Kunnskapsdepartementet m.fl. De lanserte "Barnehagekonseptet", som er det første i sitt slag i Norge.

Barnehagekonseptet er ment å bidra til å øke de ansattes kompetanse på tre plan:
- Hvordan samtale med barn om vanskelige ting som overgrep og vold, både faktakunnskap og fremgangsmåter
- Hvordan gjøre barn kompetente til ”å si ifra” om vanskelige opplevelser
- Hva skal jeg som ansatt gjøre om ”det er noe med den ungen”.

Det er et skrikende behov for dette ute i barnehagene, det kan jeg garantere. Barneombud Reidar Hjermann fortalte om en ekspertgruppe av unge overgrepsutsatte som gir ham råd. Felles for de fleste er at de ikke fortalte noe om overgrepene før det hadde gått mange år. Årsak: Ingen hadde fortalt dem hva overgrep var, hvilke rettigheter de hadde eller spurt dem om det var noe galt fatt. Derfor er dette så viktig!

Takk til Stine Sofies Stiftelse, som gjør en enorm jobb for barns rettigheter. Jeg er stolt av at vi har en så dyktig og flott organisasjon. De bør få mer støtte!

NB! For bestilling av "Barnehagekonseptet" - gå inn på www.nods.no/stinesofiesstiftelsebhg

tirsdag 1. september 2009

Skjønnhetstyranniet

Erna-saken ble altså større enn jeg hadde trodd (forsida i Dagbladet + to sider). Egentlig bra, hvis dette blir en debatt om menneskesyn, kvinnesyn og samfunnets diskriminering av overvektige. Debatten fortsetter forøvrig på Tabloid i kveld, på P4 17.30 og på Radio Norge.

Jeg fikk en sms i dag som jeg har fått lov til å referere. Den ga meg gåsehud, fordi den viser hva vi har å kjempe mot: "Etter at jeg ble normalvektig, har jeg fått mye mer respekt. Nå er det ikke meg folk kjefter på, men NSB (hun jobber som konduktør). Jeg blir "sett" og møtt med respekt i butikker og på offentlige kontorer. Det er skremmende hvordan tykke mennesker blir diskriminert. Jeg har pratet med mange andre fedmeopererte om dette, og de sier de har den samme opplevelsen. Så Erna ville nok bli tatt mye mer alvorlig om hun hadde vært tynn. Tro meg".

Jeg ringte denne kvinnen, og hun fortalte at kunder på toget tidligere kunne si "Di feite kjerring, hvorfor er toget forsinka?!", mens de i dag nøyer seg med å skjelle ut NSB.

Det fins masse drøye holdninger mot tjukke mennesker i samfunnet vårt. Måten å møte det på er ved å ta et oppgjør med moralismen, mobbinga og de uvettige kravene til utseende som gjør at også normalvektige går rundt med tvangstanker og har et negativt forhold til kroppen sin (kfk. at 50 prosent av 15 år gamle norske jenter slanker seg/har slanka seg). Ikke å gjøre som Kjell Terje Ringdal, å gi "velmente råd" som egentlig bidrar til å forsterke problemet, eller ved å stille urimelige krav til hva man skal snakke om i offentligheten ("Erna, fortell om forholdet ditt til mat").

Flere har skrevet klokt om dette i kommentarfeltet under. Jeg vil trekke fram Vidar: "Det snodige er jo at dersom Erna hadde vært slank, langbeint, med smal midje, store pupper og dådyrøyne, hadde antakelig ingen kritisert henne for utseendet - TIL TROSS FOR AT MINST LIKE MANGE HADDE HEKTA SEG OPP I HENNES KROPP PÅ BEKOSTNING AV HENNES POLITIKK DA OGSÅ!!!".

Du har rett, Vidar. Det er "damn if you do and damn if you don´t". Kvinner møtes av veldig trange rammer for hvordan de kan se ut før folk "ikke klarer å få med seg budskapet". Kvinners utseende er gjenstand for nitidig gransking og diskusjon, hersketeknikker og direkte mobbing, i en helt annen grad enn hva menn må finne seg i. Hva slags signaler gir det til dagens unge kvinner at deres kompetanse ikke nødvendigvis er like viktig som hvordan de tar seg ut? Hvem orker å bli politiker når de må finne seg i å få utseendet granska og kroppen diskutert i alles påsyn og påhør, mens de trodde de skulle diskutere samfunnets utvikling? Ærlig talt, det er på tide å stoppe opp.

Konkurranse!

I dag skal partiene konkurrere om å være best på kildesortering. Sist vi ble utfordra til miljøkonkurranse (sett bort fra Erik Solheims heltemodige innsats med saksa i helga), vant vi klart. Den gangen var det Miljøagentene som utfordra oss, og vinner ble kåra på Verdens Miljødag. I dag utfordres vi på kunnskaper om kildesortering, i forbindelse med at nettstedet www.sortere.no lanseres. Vi er like sugne på å vinne denne gangen!

Sjekk ut det nye nettstedet, masse nyttig info der.

Skal også i debatt i ettermiddag på NRK Vestfold om allemannsretten, mot Frp. De går for frislipp i strandsonen. For folk flest, du liksom.