fredag 30. oktober 2009

Lobbykurs

Jeg nevnte at SV holder lobbykurs for organisasjoner som ikke har råd til å betale opp mot 3500 kroner i timen for råd fra ekspolitikere. Nå har vi satt en dato også, 27. november. Spre gjerne budskapet!

Her finner du mer informasjon.

Håper ellers folk får en fin helg. Jeg tok svineinfluensavaksine i går, ble prioritert (nei, ikke som politiker) som gravid. Imponert over hvor kjapt og effektivt det var lagt opp på vaksinasjonskontoret på Tøyen. Det gikk unna i en fei. Fikk også beroligende informasjon om bivirkninger osv. som gjorde at jeg følte meg tryggere at dette var rett.

torsdag 29. oktober 2009

Klima, svin og lobbyisme


Beklager fraværet i det siste. Først satt jeg i lange høringer i min nye komite, finanskomiteen, og så ble jeg rett og slett syk. Ikke svineinfluensasyk - heldigvis. Men helt slått ut av sterk forkjølelse og en stund i tvil om jeg nå hadde fått dette uvesenet i kroppen min. Kroppen reagerer visst bare annerledes når den er fullt opptat med å bygge et annet menneske.

Derfor: En liten sympatimelding til alle dem som ikke klarer å bestemme seg for om de skal vaksinere seg eller ikke, særlig de av dere som har kulemage. I dag skal jeg kreke meg opp til Tøyensenteret sammen med en 5-600 andre damer i omstendigheter og stille armen til disposisjon til glede for Folkehelseinstituttet og forhåpentligvis meg selv og det lille sparkende vesenet der inne bak T-skjorta. Jeg har endelig bestemt meg, i dette mylderet av informasjon og motstridende opplysninger: Staten vet best.

Når man er syk og hjemme, hender det man får gjort ting. Som å lese nasjonalbudsjettet, f.eks, og bøker. Jeg har gjort begge deler. Boka jeg har lest (snart ferdig) heter, betegnende nok i disse dager, Feber, historia om norsk olje og gass. Den er skrevet av den gamle skiløperen Gudmund Skjeldal og Zeros Unni Berge. Jeg anbefaler den på det varmeste til ale som er opptatt av klimapolitikk, hva olja har gjort med Norge og nordmenn og vårt heroiske forsøk på å forene rollen som foregangsland med rollen som oljeprodusent og - eksportør. Boka er på kav nynorsk og er skrevet som et slags eventyr, fordi oljehistorien vår presenteres nettopp som det; et eventyr.

Det er mange troll i Skjeldals og Berges fortelling. Godt betalte lobbyister og konsulenter er noen av dem. Jeg skal ikke gå nærmere inn på akkurat dét, bare nevne at mens noen tar seg overmåte godt betalt for råd om hvordan man skal få gjennomslag i politikken, skal vi i SV fortsette å gi gratis konsulentråd til de som vil. Det har vi gjort i mange år, og det skal vi fortsette med. Selv har jeg holdt kurs for bl.a. Jussbuss og Rehabpiloten (tidligere rusavhengige som får lære seg å starte bedrift), og vi inviterer det meste av frivillige organisasjoner som er opptatt av det samme som oss, til å gi oss innspill til både programmer og budsjetter. På den måten får vi i SV nyttige råd, mens de får øvd seg på å framføre og prioritere et budskap på best mulig måte for å få gjennomslag.

P.S. Jeg hørte på nyhetene i dag at kjæledyr utgjør et klimaproblem, og NRK dro rundt i Oslos gater og spurte folk som lufta hundene sine om de har tenkt på det noen gang. Det hadde de selvsagt ikke. Et lite hjertesukk på tampen: Hvis folk får følelsen av at klimaproblemet løses av at vi må forsake det viktigste i livet, at dette kun handler om moral for hver enkelt, så har vi tapt. Klimaproblemet må løses politisk, ved at alle land forplikter seg til reduksjoner, og rike land forplikter seg både til å redusere mest og til å betale for tilpasninger og reduksjoner i fattige land som ikke har et historisk ansvar for klimaproblemene. Som politikere har vi ansvar for å gjøre det dyrere og vanskeligere å forurense for hver enkelt og å stimulere (innimellom ved tvang) til å oppføre oss miljøvennlig. Men klimaproblemet løses ikke ved at folk slutter å ha bikkje.

onsdag 21. oktober 2009

Rettferdig skatt

I dag ble skattelistene offentliggjort. Frp og Høyre har gått til massivt og rituelt angrep på oss fordi vi mener det er riktig med offentliggjøring. De bruker argumenter som at barn mobbes og at folk utsettes for utidig snoking i privatlivet, men jeg mistenker dem for å ha et annet ærend; nemlig mindre debatt om skattesystemet. Det handler om hvem partiene representerer og hvilke interesser man forsvarer.

Hvorfor er offentliggjøring viktig?
For det første fordi åpenhet er viktig for at demokratiet skal fungere. Innbyggerne har krav på å vite hva som foregår rundt dem. Hemmelighold må derfor være svært godt begrunnet.

For det andre fordi offentliggjøring gir innsyn i forhold som er viktige for om hver enkelt av oss vil være villige til å bidra til fellesskapet. Innsyn gjør det vanskelig å slippe unna som nullskatteyter og bidrar til en sunn og viktig debatt om skattesystemet. De som pleier å være mest for hemmelighold, er gjerne de som har litt å skamme seg over når de står ansikt til ansikt med vanlige folks innsats for fellesskapet. Det er også åpenbart at de som har mest ressurser er de flinkeste til å gjemme unna penger i ulike skattehull. Å vise fram dette, er både rettferdig og riktig.

For det tredje kan vi avdekke bindinger og vise fram hvilke interesser partiene hegner om. Et eksempel: I valgkampen ble Frp og Høyre støtta økonomisk av svært velstående mennesker, som f.eks. Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen. Vi kunne, ved hjelp av skattelistene, enkelt regne ut hvor mye disse gutta (det var stort sett gutter) ville tjene på at Frp og Høyre kom til makta, og dermed fjerna formuesskatten. Hagen ville f.eks. tjene 13 millioner kroner i året. Da var to millioner i støtte til Frp for blåbær å regne. Dette var viktig informasjon for offentligheten, ikke minst i et valgår.

For det fjerde: Løgner avsløres. NHO kjørte f.eks. fram et av sine medlemmer som "skatteoffer" i valgkampen. Eric Saudan ble kjørt fram, her var en mann som ble rammet hardt og brutalt av den urettferdige formuesskatten. Etter et enkelt søk, viste det seg at mannen ikke hadde betalt formuesskatt overhodet. Pinlig, ja. Men det kunne vært verre. Denne saken kunne bidratt til å slå beina under en viktig skatt for å utjamne forskjeller og skape rettferdighet i Norge.

Jeg er enig med økonomiprofessor Terje Hansen i at det ville være ødeleggende for skattemoralen i Norge om flertallet av milliardærene her i landet ikke lenger betalte skatt. Og det er nettopp det som vil skje hvis vi gjør som Frp, Høyre og NHO vil: Avvikler formuesskatten.

For det femte: Offentliggjøring viser hva slags holdninger som rår i ulike deler av samfunnet. Vi kan f.eks. lese at meglerhusene klinte til med enorme lønninger i fjor, til tross for finanskrisen.

Ulempene ved offentliggjøring av skattelistene oppveies av fordelene. Men det er samtidig klart at media med fordel kan være mindre skandaleorienterte i sin journalistiske dekning. Det er et ansvar journalister og redaktører må ta. Så skal vi sørge for å se kritisk på sider av dette, som identitetstyverier o.l. Det har vi også gjort.

Om tre kvarter skal jeg på Tabloid om denne saken.

tirsdag 20. oktober 2009

Ny regjering!

Gratulerer til nye og gamle statsråder i den rødgrønne regjeringa! Det er spesielt moro å se at vi har nådd målet om 50 prosent kvinner. Etter at Gro kom med sin såkalte "kvinneregjering" i 1981, med 44 prosent kvinner, har det vært umulig å gå under 40 prosent kvinner i regjering. I alle fall for rødgrønne partier. Dette fortalte jeg også under nettverkslunsjen i Slovenia i forrige uke, som jeg skrev om her på bloggen. Poenget er at likestilling ikke bare er noe en kan smykke seg med som litt ekstra luksus, det handler om rettigheter, representasjon, å ta hele folket i bruk, om deling av makt og av omsorgsoppgaver - og omsorgsgleder!

Jeg gleder meg både til å se Kristin Halvorsen i rollen som kunnskapsminister og til å se Audun Lysbakken som BLID-minister, altså barne -, likestillings - og inkluderingsminister. På samme måte som at det var et viktig signal at en kvinne (Kristin H.) ble finansminister (for første gang i Norges historie) for fire år siden, er det nå et like viktig signal at en mann tar på seg jobben med å gjøre Norge mer barnevennlig, inkluderende og likestilt. At noen kaller dette et lett politisk område, sier mer om dem selv og hva de tenker om viktige spørsmål som barns oppvekstvilkår, likestilling og inkludering. I SV er vi opptatt av at disse politikkområdene trenger høyere status. Dessuten: Nå får vi et godt utgangspunkt for å kjempe gjennom en viktig SV-sak fra valgkampen: Likelønnspott!

søndag 18. oktober 2009

Budsjettbaby

Vanskelig å forklare hvordan det føles å sitte en søndag morgen med skatte - og avgiftsopplegget i budsjettet, mens en liten baby sparker meg hardt i sida. Men jeg tror det er sunt. Det setter i alle fall saker og ting i perspektiv. Nå gleder jeg meg til å komme skikkelig i gang, og ta fatt for fullt som finanspolitisk talskvinne og nestleder i SV-gruppa. I desember (eller når det blir) kommer det uansett en liten gutt. Han har talent for fotball, tennis, karate og biljard, det kjenner jeg på ribbeina.

Husk å gi til TV-aksjonen!

onsdag 14. oktober 2009

Slovenia

I dag er jeg i Ljubljana, Slovenias hovedstad. Jeg er invitert for å snakke om og diskutere likestilling, sammen med Slovenias kvinnelige statsråder, statssekretærer og ambassadører. Det blir veldig spennende.

Det er lurt å komme seg vekk i blant og få litt perspektiv på ting. Noen ganger får vi inntrykk av at Norge er en jammerdal, men vi ser fort at vi har det veldig bra på mange områder. Jeg lurer for eksempel på ordningene for fødselspermisjon i Slovenia. Her i Norge har vi nå inntil ett år (med 80 prosent lønn), etter mange års kamp. Fortsatt kjemper vi i SV for en bedring av ordninga, ikke minst for fedre (1500 fedre får bedre ordning med neste års budsjett), og en mer rettferdig deling av permisjonen. Men da jeg ble født, hadde mamma tre måneder permisjon, pappa hadde ingen ting.

Det har gått framover:-)

tirsdag 13. oktober 2009

Første dag som finanspolitiker

I dag har jeg min første dag på ordentlig som finanspolitiker. Min oppgave i dag, statsbudsjettdagen, er som følger: Holde et fem minutters innlegg om hva SV mener om budsjettet, og så snakke med flest mulig ute i den såkalte Vandrehallen. Der befinner det seg presse, lobbyister, folk som representerer ulike interesseorganisasjoner, politiske rådgivere og politikere.

I innlegget mitt utfordra jeg Siv Jensen. I trontaledebatten i går (debatten om regjeringas plattform) spurte Frp-lederen foraktelig hvor den rød-grønne regjeringa nå ville la velferdsstaten "ese ut". Hva mente hun med det? At det er negativt å bedre barns oppvekstsvilkår? Negativt med to timer gratis SFO i uka til de minste barna, sånn at de kan få leksehjelp? Er det negativt å bygge sykehjemsplasser? Hvorfor bruker hun ord som "ese ut"? Kollegaen hennes, Christian Tybring-Gjedde som sitter i finanskomiteen, hadde et krast angrep på velferdsstaten i Aftenposten i går. Velferdsstaten gjør folk late og uansvarlige, påsto han. Vi blir umyndiggjort. I stedet burde vi klare oss mer sjøl, eller satse på familien og det private næringslivets vilje og evne til å sponse oss.

Litt om formuesskatt: I går kveld fikk vi rød-grønne medlemmene av finanskomiteen presentert hovedlinjene i statsbudsjettet av finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen. Et viktig tema var formuesskatten på bolig, som nå skal bli mer rettferdig. Endringene innebærer at 8 av 10 som i dag betaler formuesskatt på boligen sin får lettelser. 760 000 personer får mindre formuesskatt. 92 prosent av innbyggerne i Oslo får lettelser i formuesskatten eller uendra skatt. 130 000 personer får derimot økt formuesskatt, og av dem får cirka 1000 personer omlag 15 000 kroner per år i ekstra skatt. Denne siste gruppa tjener imidlertid over 3 millioner kroner i året, og bør ha råd til det.

Det var derfor ganske spesielt å høre Peter Batta i Huseiernes Landsforbund på radioen i dag morges, hvor han gøyv løs på de nye skattereglene, uten en gang å vite hva det handla om. På reint instinkt fyrte han av mot det han "aldri i sine villeste fantasier hadde forestilt seg at regjeringa ville gjøre". Ærlig talt! Saken er at Oslo Vest og Bærum spesielt, har hatt urimelig lav verdsetting av boliger som egentlig er veldig mye verdt. Dermed har de sluppet unna formuesskatt. I stedet har skatten blitt betalt av folk med vanlig bostandard i mindre attraktive strøk. Det er urettferdig, og det gjør vi noe med nå. Batta bør applaudere! 760 000 mennesker får mindre skatt.

Hvem er det Batta solidariserer seg med? Jan Tore Sanner?

fredag 9. oktober 2009

Audun Lysbakken parlamentarisk leder


Nestleder Audun Lysbakken er nettopp valgt som parlamentarisk leder i SV, jeg er valgt som nestleder. Jeg gleder meg til å være med i lederteamet for den nye stortingsgruppa til SV, en gjeng på 11 stykker som har stå-på-vilje, engasjement og humør. Alt dette trengs når vi nå skal jobbe ut fra en regjeringsplattform som inneholder mye bra, men som også selvsagt preges av at SV gikk tilbake ved valget. Vi har kampen for klima, miljø og fred, mot klasseskiller og fattigdom, for et inkluderende og likestilt Norge (inkludert likelønnspott!) og for en skole som gir alle barn mulighet til å realisere sitt potensial, som våre viktigste kampsaker. Vi skal ikke hvile, men stå knallhardt på for mest mulig gjennomslag i de neste fire åra.

onsdag 7. oktober 2009

Ny regjeringsplattform!


Akkurat nå legger partilederne for de rødgrønne fram ny regjeringsplattform på Soria Moria i Oslo. SV gikk tilbake til 6,2 prosent ved årets valg (fra 8,8 ved valget i 2005), men våre forhandlere har gjort en kjempejobb for å nå fram på sentrale områder for oss.


Noen viktige gjennomslag i plattformen:


  • Miljø. Plattformen har et mye tydeligere miljøfokus nå enn den gamle erklæringa hadde. F.eks.: Regnskogsatsinga videreføres, og det blir et løft for fornybar energi. Norge skal dessuten forplikte seg til å kutte 40 prosent i våre utslipp, hvis andre land gjør det samme. Vi skal klimateste budsjettene og lage konkrete kuttplaner for alle sektorer. Alle nye gasskraftkonsesjoner skal basere seg på rensing og deponering av CO2 ved oppstart. Statlige selskaper vil få klarere miljøkrav, når ny eierskapsmelding kommer på plass, og vi skal satse på miljøteknologi og grønne arbeidsplasser. Kollektiv, sykkel og utskifting av bilparken er også viktig i denne plattformen.

  • Lofoten, Vesterålen og Senja. Disse områdene skal ikke åpnes for oljeboring i denne stortingsperioden. Slaget vil likevel stå for fullt når forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten skal revideres i 2010/2011. Kampen fortsetter, med andre ord.

  • Likelønn. SV har foreslått likelønnspott siden 1995, og vi gikk denne høsten til valg på å få til en likelønnspott, i kombinasjon med en forpliktende plan for likelønn, i samarbeid med partene i arbeidslivet. I tillegg har vi jobba for at Likelønnskommisjonens forslag skal følges opp i sin helhet (bl.a. tredeling av fødselspermisjonen). Ap har vært imot likelønnspott, og store deler av LO er også motstandere av dette. Det sier seg sjøl at det har vært tøffe forhandlingsrunder, men vi har fått inn formuleringer som gjør det mulig å nå målet (se her hvordan Turid Lilleheie i NTL vurderer dette). Likelønn blir en hovedsak for oss de neste fire åra. Vi er også glade for at regjeringa skal vurdere nye lovendringer for å få bukt med ufrivillig deltid.

  • SFO og lærere. Det skal innføres en gratis time SFO hver dag, og opplæringsloven skal endres for å sikre en maksgrense for tallet på elever per lærer på hver skole. Dette har Utdanningsforbundet støtta oss helhjerta på å få til, og vi er glade for denne seieren!

  • Læreplasser. Endelig har vi kommet et skritt lenger i retning av lovfesta rett til læreplass. Dette skal nå utredes, men vi må sørge for å få seieren helt i land.

  • Barn. Vi skal etablere Barnehus flere steder i landet, dette er viktig for å hjelpe barn utsatt for vold og overgrep (jeg og May Hansen, også fra SV, foreslo dette først, derfor er dette ekstra gøy for oss). I tillegg skal fødselspermisjonen utvides til 48 uker og fedrekvoten skal utvides fra 10 til 14 uker.

  • Forebygging og helse. Vi skal bygge ut lavterskeltilbud som skolehelsetjeneste og helsestasjonene, og sikre at voksne får lavterskeltilbud for å forebygge alvorlige psykiske lidelser. Dette har jeg, SV og Psykologforeningen jobba for lenge! I tillegg skal vi bygge ut det differensierte fødetilbudet. Dette er viktig, fordi gravide har krav på å få velge et "naturlig" fødetilbud, uten medikamentbruk og med vekt på trygghet, kjennskap og alternative metoder som akupunktur, vann og massasje. I tillegg bør fedre få mulighet til å overnatte sammen med mor og barn.

  • Våpeneksport og atomvåpen: Regjeringa skal ta initiativer mot atomvåpen i NATO og ha som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og jobbe for at dette blir normen i NATO.

Regjeringsplattformen er et resultat av forhandlinger mellom tre partier, hvor SV er i klart mindretall. Likevel har vi fått gjennomslag for viktige krav i forhandlingene, og det er vi stolte av. Noen områder preges av at SV gikk tilbake, f.eks. gjelder dette asyl - og flyktningepolitikken. Nå begynner jobben med å få gjennom mest mulig politikk for rettferdig fordeling, miljø, solidaritet, likestilling, arbeidstakerrettigheter, inkludering og velferd for alle. Vi skal jobbe sammen med organisasjoner og andre som er enige med oss. Det har vi lang erfaring med, og det er viktig for å sikre tilstrekkelig press og oppslutning, særlig når vi ikke kan diktere alle resultater på egenhånd:-)

tirsdag 6. oktober 2009

Politillit

Innimellom kjenner jeg det rykke i justisfoten. Jeg var medlem av justiskomiteen på Stortinget fra 2001 til 2005, og ble godt kjent med politiet - på godt og vondt. Mest godt. Jeg hospiterte hos politiet i Vestfold i en uke, fikk være med på hundesøk etter forsvunnet person, avhør med 15-åring som hadde brukt kniv til å rane en bensinstasjon og mye annet. Særlig hundesøket gjorde dypt inntrykk. Det å se hvordan politiet takla å møte pårørende til en kvinne som sannsynligvis hadde dratt til skogs for å ta selvmord (hun ble funnet et par uker seinere), gjorde dypt inntrykk. Å gå rundt natterstid og leite, og ikke vite om vi ville finne et menneske, levende eller dødt, kommer jeg aldri til å glemme. Respekt, er en av følelsene som melder seg. Den samme følelsen som jeg fikk da jeg hospiterte med oslopolitiet og vi kom hjem til en familie i fire-tida på morgenen etter å ha fått inn melding fra familiens datter om at faren hennes truet moren med kniv. Da vi kom inn i stua, fant vi kniven liggende oppå TVen, men både faren og moren benekta alt. Å se politiet håndtere den livredde datteren, forsøke å overtale moren til å innse hva som trengtes, og føre faren ut i bilen (han hadde "heldigvis" dop på seg), sitter i meg den dag i dag. Politiarbeid er like mye sosialt arbeid som å "fakke kjeltringer".

Derfor blir jeg så glad når jeg leser at politiet i Oslo har tatt i bruk gamlemåten å jobbe på: Seniorer fotpatruljerer nå gatene i hovedstaden, særlig langs Akerselva og i andre belasta områder. De bygger tillit og viser at politiet bryr seg om innbyggerne. I Klassekampen i dag leser jeg at oslopolitiet skal jobbe annerledes for å skape tillit i minoritetsbefolkninga. De har hyra inn folk som Ingjerd Hansen (OMOD) for å forbedre metodene de bruker. Ofte handler det om å unngå elementære misforståelser. Politistasjonssjef på Manglerud, Gro Smedsrud, er en av de sentrale fra politiets side, hun er ei dame som nyter stor respekt og som er opptatt av forebyggende arbeid. Jeg husker henne godt fra tida i justiskomiteen.

I Tønsbergs Blad for i går får vi vite at Knut Storberget ber andre politidistrikter lære av hvordan politiet i Bergen håndterer problemet med tigging. I stedet for å be om lovforbud, har de nå innført "søknadsplikt", og de som vil selge roser må også melde fra på forhånd. Dermed har de visstnok redusert omfanget, uten overdreven bruk av makt mot det som tross alt først og fremst er et ordensproblem og et sosialt problem.

I Vestfold (mitt hjemfylke) har politiet lenge vært et forbilde i kampen mot familievold. Stikkord er samarbeid, ledelse, forankring og kompetanse. Politiets strålende familievoldskoordinator, Camilla Grimsæth, leder arbeidet med familievoldsteamet, som også består av krisesenteret, familievernkontoret og barnevernvakta. Politiet har både tatt ansvar for Alternativ Til Vold, som gir behandlingstilbud til voldsutøvere, og de har lenge finansiert undersøkelser ved voldtektsmottaket, uavhengig av om offeret velger å anmelde eller ikke. Ganske unikt!

Politiet er avhengig av tillit. Det oppnås ikke alltid ved hjelp av makt og sirener. Langsiktig arbeid, forebygging og samarbeid med andre er vel så viktig. Informasjon og tilstedeværelse likeså. Det høres traurig ut, men det er ikke mindre viktig av den grunn. Godt politiarbeid krever dessuten at også andre gjør jobben sin.

mandag 5. oktober 2009

53 000 underskrifter

I dag har jeg og andre representanter fra regjeringspartiene mottatt 53 000 underskrifter fra Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Martin Kolberg fikk den største bunken (byrden?), fordi Ap har tvilt, og fortsatt tviler, på om de skal gå for åpning. Jeg er veldig glad for at Folkeaksjonen markerer seg så tydelig, og håper Ap legger merke til det store engasjementet for "oppvekstområdet til den siste store torskestammen". Dette handler om framtida for fiskeriene, om klima, om hvor stor risiko vi skal ta med de rikeste og mest verdifulle områdene i norsk natur, og det handler om hensynet til næringer som reiselivet, som sysselsetter enormt mange mennesker i Nord-Norge.

SV står på i regjeringsforhandlingene!

torsdag 1. oktober 2009

Mobilisering før København

I kveld skal jeg i debatt på Litteraturhuset i Oslo, i regi av Norges Sosiale Forum. I forbindelse med dette møtet, som skal være kickoff for den store "Klimamarsjen" fram mot klimatoppmøtet i København, skriver forumet følgende:

"Klimakrisen er et av de verste eksemplene på global urettferdighet. Det er våre utslipp i Nord som skaper problemene. Det er våre venner i Sør som merker konsekvensene. Årsaken er et system som setter penger og spekulasjon foran mennesker og miljø. Den samme tankegangen har det siste året legitimert at millioner av arbeidstakere har blitt kastet ut i arbeidsløshet. Mens miljøbevegelsen har vært opptatt av å minske klimagassene, har fagbevegelsen kjempet mot oppsigelser og økonomiske rasering. Men arbeiderbevegelsen og miljøbevegelsen står ikke på hver sin side av denne kampen. Alle vil vi etter hvert rammes av klimakrisen. Nå trengs en felles mobilisering.

Vi ønsker:
- En storstilt satsing på grønne arbeidsplasser og fornybar energi. Millioner av arbeidsplasser trengs verden over til vindmølleparker og solcellefarmer, til å isolere hus og bygge ut kollektivtransporten.
- Utslippskutt her og nå, ikke i 2050. For å tegne en best mulig livsforsikring for verden må de rike landene kutte sine utslipp med minst 40 prosent innen 2020 (slik Naturvernforbundet krever).
- Vedtakene på klimatoppmøtet bør være tydelige på at landene i Nord, som står for hovedtyngden av utslippene, må bidra atskillig mer enn landene i Sør".

Dette mener jeg er en helt korrekt beskrivelse av situasjonen, og av løsningene. Vi MÅ få fagbevegelsen til å se alle mulighetene klimakrisa gir for nye arbeidsplasser, bedre helse for arbeidstakerne og mer rettferdig fordeling, både mellom land og folk. Klimaproblemene bør ikke først og fremst ses på som en begrensning vi må takle, men en mulighet for å skape noe nytt. Det er vi i den rike delen av verden som særlig må gå foran og vise at det er mulig å både ha høy velferd for innbyggerne i et land og samtidig ta ansvar for å kutte i klimagassutslippene.

Kom gjerne, om du er i Oslo!