onsdag 27. april 2011

SykkelkampanjeJeg elsker å sykle! Det gir meg frisk luft, mosjon, er kjappere enn alternativene og som regel er det effektivt og en kilde til godt humør. Problemet er at det er for mange ting som gjør sykling unødvendig farlig og unødvendig vanskelig.

Dette innlegget inviterer deg til å komme med egne erfaringer med sykling. Jeg vil nemlig gjerne bidra til bedre forhold for syklistene.


I går var jeg i Østlandssendinga på NRK. Jeg har tatt opp med Samferdselsministeren at over halvparten av de trafikkdrepte i forbindelse med veiarbeid er myke trafikanter, dvs. gående og syklende. Jeg spurte henne hva hun vil gjøre for å sikre oss bedre når det gjøres endringer og utbedringer i veibanen. Faktum er at vi ofte ikke blir ivaretatt i det hele tatt. Vi får rett og slett følelsen av å ikke være verdt like mye som bilistene. Ofte henvises vi til farlige rundkjøringer, kryss uten lys eller oppmerking, eller lange, håpløse omveier. Dette er urettferdig, farlig og uklokt. Svaret fra Samferdselsministeren var heldigvis positivt: Hun følger opp overfor Vegdirektøren!


Jeg ser at det er veldig mye som kan gjøres for å bedre forholdene for oss som liker å sykle. F.eks. at det fins et sykkelveinett som ikke ender i løse lufta midt i et kryss. At ikke folk parkerer bilen i sykkelfeltet, at det fins lyssystemer som ivaretar behovet for framkommelighet, at det fins parkeringsmuligheter osv. Det er dessverre et hav å ta av! Vi, altså regjeringa og de fleste politiske partier, er opptatt av at folk flest skal sykle mer. Da må det tilrettelegges bedre. Å sykle er bra for folkehelsa (med mindre du ender med å bli påkjørt), bra for miljøet, bra for luftkvaliteten, bra for å forebygge køer og sikre framkommelighet for de som må kjøre bil, buss eller taxi. Jo flere som parkerer sykkelen, jo flere problemer får vi. Derfor: La oss få til et krafttak for syklistene! Kom med innspill, og sjekk gjerne ut hjemmesidene til Syklistenes Landsforening.

14 kommentarer:

 1. Jeg sykler fra Alvøen til Bergen (35-40 min hver vei) ukentlig, og trives med det. Motorveien har lagt gamle, fullt brukbare veier relativt øde, så de går fint å benytte som sykkelvei. Langt fra komplett, selvsagt, så det blir et par farlige partier i blandet trafikk, men det får man vel tåle når man bor i blåblå Bergen.

  Jeg ønsker meg sammenhengende sykkelsti fra alle bydeler, gjerne skjermet, litt unna motorveien, og det lar seg fint gjøre.

  SvarSlett
 2. Innenfor ring 3 i Oslo bør det bygges et sammenhengende sykkelnett og syklister bør være tydelig prioritert i gatebildet. Det bør være lov til å sykle mot enveiskjørte gater. Flyttet fra Oslo i fjor. Med dagens sykkelveistandard tar det 2 1/2 time å sykle til Oslo fra Slemmestad. Med skilting, tydelig og utbygd sykkelfelt, og færre kryssinger av E18 kan tiden reduseres med én time for en person i normal form. Et godt sykkelnett inn til byen kan erstatte bil på sommerstid for mange i Asker og Bærums, slik jeg ser det. Gevinsten av det er stor.

  SvarSlett
 3. Frederikke M. M.27. april 2011 kl. 10:52

  Det var mye om syklister i nrk1 Vestfold i går. Det gikk på at transportsyklister og de som trener skal kjøre i veibanen. De påstår at det er farlig å bruke sykkelstiene. JEG ER HELT UENIG. Hvis det er problem med utkjøringer og barnevogner må vi heller løse problemene på sykkelstiene. Myke trafikanter bør ikke være i bilveien.

  SvarSlett
 4. Frederikke M. M.27. april 2011 kl. 11:11

  Jeg lurte på hva man gjør i Danmark og fant:
  "Flere cykler
  på sikker vej i staten
  Transport- og Energiministeriets cykelstrategi, maj 2007"

  Norge
  Den norske rigsdag besluttede i 2001, at Norge skulle have en national cykel-
  strategi. I maj 2003 udgav Statens Vegvesen (det norske Vejdirektorat) en
  sådan statslig strategi bl.a. med det formål at nedbringe antallet af dræbte
  cyklister til niveauet for bilister, og at antallet af cykelture skal udgøre 8% af
  samtlige transportformer
  Den norske indsats er koncentreret om:
  • Investeringer i bedre og mere trafiksikre cykelstier
  • Drift og vedligeholdelse af de eksisterende cykelstier
  • Bedre mulighed for cykelparkering ved kollektive trafikknudepunkter.
  42.| Flere cykler på sikker vej i staten
  I forhold til Danmark er brugen af cykler i Norge langt lavere. Det skyldes na-
  turligvis bl.a., at Norge har et meget kuperet terræn, mens Danmark er for-
  holdsvis fladt og derfor har et meget cykelegnet terræn. Hvor ca. 16% (hver
  sjette) af alle ture i Danmark er på cykel så var det i Norge i 2003 blot 4%.
  Målsætningen i den kommende cykelstrategi er derfor også (kun) en fordob-
  ling til 8%.

  SvarSlett
 5. Frederikke M. M.27. april 2011 kl. 11:15

  Jeg fant også:
  Fremme af sikker cykeltrafik
  - en strategi
  Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge
  cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding om, hvilke initiativer regeringen selv vil sætte i gang
  indenfor de nærmeste par år og som inspiration til kommuner og amter til at forsøge at fremme cykeltrafikken
  lokalt.
  Strategien er anden del af den nationale cykelhandlingsplan. Første del ”På cykel i det 21. århundrede”
  indeholder de politiske mål for cykeltrafikken i Danmark, som Kommunernes Landsforening,
  Amtsrådsforeningen og Trafikministeriet i fællesskab har formuleret. Strategien følges op af handlingsplanens
  tredje del: ”Idékatalog for cykeltrafik”, der er rettet mod teknikere i kommuner og amter, og som jeg har bedt
  Vejdirektoratet om at udarbejde.
  Med handlingsplanens tre dele, mener jeg, at vi har lagt grunden til en bred debat om, hvor vi vil hen med
  cykeltrafikken i Danmark og hvordan vi kommer dertil. Jeg vil opfordre alle interesserede til at deltage i
  debatten om cykeltrafikkens fremtid nationalt, men også lokalt – for det er de lokale initiativer, der for alvor kan
  gøre en forskel, når det drejer sig om at fremme cykeltrafikken.
  Jacob Buksti
  Trafikminister

  SvarSlett
 6. Frederikke M. M.27. april 2011 kl. 11:31

  Jeg begriper ikke hva syklister har å gjør i bilveien og hvis de skal være der, hvorfor har vi bygget masse sykkelstier i Stokke de siste årene.
  Det jeg egentlig så etter var regelverket i Danmark. Det fant jeg etterhvert:

  Kapitel 3
  Færdselsregler for gående

  Gående, som benytter cykelsti, må ikke være til ulempe for kørende på cykelstien.

  Børn i gruppe med højst to ved siden af hinanden skal om muligt benytte fortov, gangsti, rabat, dog ikke midterrabat, eller cykelsti.


  Kapitel 4
  Færdselsregler for kørende
  Anvendelsen af vejens forskellige baner
  § 14. Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende art.
  Stk. 2. Lille knallert skal føres på cykelsti, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. Hastigheden skal på cykelsti afpasses således, at der ikke fremkaldes fare eller ulempe for den øvrige færdsel på denne. Cyklist og fører af lille knallert må kun anvende cykelsti i højre side af vejen i færdselsretningen, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.
  Stk. 3. Cykel eller lille knallert må ikke føres på cykelsti, såfremt køretøjet på grund af dets bredde i belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe for andre kørende på cykelstien.
  Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om cyk­listers anvendelse af fortov og gangsti. Der skal i sådanne tilfælde være klar adskillelse mellem den del af fortovet eller gangstien, hvorpå cyklister må færdes, og den del, der er forbeholdt for gående.

  SvarSlett
 7. Jeg jobbpendler på sykkel, [Pendle = krysse en eller fler kommunegrenser mellom jobb og bolig].
  To ting kommer jeg på:
  Fjern skumle veihinder og tilrettelegg arbeidsplassen.

  Det som er mest skummelt er:

  1: Dårlig og sprukken veibane.
  Når veibanen er sprukken på langs sporer sykkelen veldig fort og man kan bli styrt i uønsket retning eller miste ballansen, Med biler bak.... ja du kan sikkert tenke selv.

  2: Smale veier uten veiskulder. Norske veier er i all hovedsak bygget uten veiskulder. Der det er veiskulder er traktorer og sykkelister ikke velkommen, og takk for det egentlig, motorveier er ikke stedet for noen. Når vi jobbpendler på sykkel, reiser vi til og fra jobb samtidig med bilistene, og når det ikk er veiskuldre blir sykkelistene en propp, eller vi blir snittet tett på. Det er ubehagelig, Veldig ubehageilg

  3: Smale veier med mye trafikk og autovern på begge sider. Dette er det verste av alt når det er tett trafikk. To vogntog som passerer hverandre gir null rom for sykkelister. Slike veier unngår jeg alltid når trafikken er tett. Og hadde jeg måttet gjennom slike steder på vei til/fra jobb hadde jeg aldri brukt sykkel, men bil.

  Summa summarum: Bedre generell veistandard, med skikkelig dekke overalt, og bredere veier der det er mye trafikk vil hjelpe for sykkelister.

  At vi har en samferdselsminister (ikke fra ditt parti) som bruker dårlig veistandard som trafikksikringsargument, (VG 25.april 2011)sier mye om henne og hennes parti.

  Mange mener og sier de mener at sykkelstier vil løse mye. Kansje det i tett bebygde strøk, og missing links mellom to sykkelbare fylkesveier, men selv om vi er verdens 4. rikeste land (bak USA, Luxembourg og Sveits) kommer vi aldri å ta oss råd til å bygge sykkelstier langs alle veier. Det er bedre å bygge veiskuldre, det er billigere å bygge og enklere å vedlikeholde, og ikke minst, sykkeldekk på racercykler er ikke like glad i grus og stein og jordbruksrester på sykkelstiene, veiene blir bedre ryddet, og sykkelister foretrekker ofte veien fremfor sykkelstien, utifra sikkerhet... Ja det er helt sant.

  Arbeidsplass tilrettelegging:
  På min arbeidsplass er det dusj, garderobe, skap og muligheter til få tørka sykkelklærne, for svette og regn, Man kan ikke sykle 2 mil uten å bli svett. Man kan ikke jobbe på kontor og stinke svette. Man må kunne dusje ved ankomst til arbeidssted, ellers vil jeg, for mine medarbeideres velferd, ikke sykle på jobb.
  Låsbare sykkelstativ er også en god tilrettelegging, og helst langt nærmere inngangen enn bilparkeringen. (peke nese faktor)

  Altså to råd:
  Kvitt dere med Kleppa, snarest!

  Stimuler arbeidsgivere til tilrettelegging.

  SvarSlett
 8. Hei

  Jeg sykler Haslum-Oslo stort sett hver dag i sommerhalvåret. Er egentlig ok fornøyd med sykkelstitilbudet, selv om det inne i Oslo sentrum er helt krise. Er enig med Rune Holmen i forhold til bred veiskulder. Det er mer enn nok og ofte den mest praktiske løsningen for syklister. Sikkert økonomisk gunstig ift sykkelsti også.

  Skulle likevel ønkes meg tre ting:

  1. Krav til arbeidsgivere i offentlig sektor om å legge tilrette for at arbeidstakere skal kunne sylke til jobb (dusj, skap, sykkelparkering)

  2. Halvparten av månedskort (Oslo) utbetalt til ansatte i det offentlige som bentytter sykkel til og fra arbeidsplassen fire ganger i uka.

  3. Et offentlig nettsted med oppdatert ærlig informasjon om sykkelsti/sykkeltilrettelagt distanser. Alt for vanskelig å finne ut hvordan du skal komme deg fra Oslo til fredrikstad eller Oslo Sandefjord på sykkel.

  SvarSlett
  Svar
  1. Du vil ikke ha krav om at bilistene hilser på deg og vel? Dette blir bare dumt.

   Slett
 9. Nå har ikke jeg lest alle innlegg, men at sykkelstier plutselig opphører i rundkjøringer er en uting.

  SvarSlett
 10. Utfordringen til de mellomstore byene er annerledes enn de store. Et litt annet fokus på å planlege sykkel "innenfra og ut" i disse byene -istende for å bygge lange strekk fra "utsiden og inn" bør vurderes. De mellom store byene kan være flaskehalser å sykle gjennom, men ha god sykkelinfrastruktur på utsiden.

  SvarSlett
 11. Om du kunne ordne det slik at man faktisk får erstatning fra forsikringsselskapet til bilfører når man blir påkjørt som syklist og får kronisk nakkeskade - ja, da ville jeg blitt glad : )

  SvarSlett
 12. Sykler på jobb10. mai 2011 kl. 20:44

  Innfør samme trafikkregler i Norge som bl.a. Tyskland: syklister har forkjørsrett i alle kryss (bortsett fra lyskryss); både motorkjøretøyer og fotgjengere må vike. Det gir syklisten flyt (slipper å bremse ned og bruke krefter på å kommer opp i fart igjen) og det blir status å sykle!

  SvarSlett
 13. Merking! Mange steder, særlig i Oslo indre by, (fra Grønland til Vika) er det antydet noe som kanskje kan tydes til å være sykkelfelt. Imidlertid er det ikke merket, noe som fører til tvil blant både syklister og gående. Og grobunn for uenighet og utrygghet. Sørg i alle fall for skikkelig merking av det lille vi har! Ellers er det behov for sammenhengende tanker mht. sykkelfelt. Jeg har behov for å kryssebykjernen hver dag, og finner ingen fornuftig måte å gjøre det på. Her må det bygges ut til syklistene - for å øke tryggheten for bilister, syklister og gående.

  SvarSlett