torsdag 28. oktober 2010

Vær ærlig, Helge Lund

Statoil-sjef Helge Lund besøker Lofoten og Vesterålen i dag. Han bør være ærlig overfor nordlendingene.

Forrige gang Lund skulle nordover, var rett etter at boreriggen Deepwater Horizon sank i Mexicogulfen og forårsaket tidenes største oljekatastrofe. Statoil-sjefen avlyste da besøket sitt på grunn av ”frykt for feil fokus”.

”Nå bryter han tausheten”, skriver VG i dag: ”Konsernsjefen er nå i Vesterålen og Lofoten for å overtale befolkningen, politikere og lokal næring om at oljeutvinning i området er det rette". Lokkemiddelet? 2000 arbeidsplasser.

Når Helge Lund lover bort arbeidsplasser, vil jeg gjerne utfordre ham på et par punkter:

1. Kan han garantere at en oljekatastrofe lignende det i Mexicogulfen ikke vil hende i Lofoten?
2. Tør han være ærlig om risiko og begrensninger i beredskap i møte med befolkningen i nord?

Neste år skal Stortinget avgjøre om områdene utenfor Lofoten og Vesterålen skal få fortsette å være oljefrie. Da skal Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten oppdateres. Dette er en stor og viktig politisk sak, og faginstanser har sendt fra seg tjukke rapporter med kunnskap om områdene. Rapportene viser at risikoen for at et stort utslipp skal skje, er liten. Men skulle det skje, vil konsekvensene være enorme. Mexico-gulfen viste verden hvor sårbare vi er mot det uforutsette, og at selv det utrolige kan skje. Også der underkjente oljebransjen og politikere hvilken risiko oljeutvinning kan føre med seg.

Til og med et mye mindre utslipp utenfor Lofoten og Vesterålen vil skade dagens næringer i lang, lang tid framover, og hindre nye, fornybare og langsiktige næringer i å etablere seg.

Områdene utenfor Lofoten og Vesterålen er langt nærmere kysten enn der Statoil har boret i 40 år. Naturen er mer sårbar, og en viktig gyteplass for torsken. Reiselivet er sterkt og voksende og de sier et stadig kreftigere nei til oljeboring. Deres virksomhet avhenger av naturen og fiskeriene.

Medienes fokus på Mexico-gulfen er selvsagt mindre nå. Men Helge Lund har ikke lov til å glemme det som har skjedd. Han har et soleklart ansvar for å snakke ærlig om risiko. Han vet at han ikke kan garantere at en ulykke ikke vil skje. Og han vet at det ikke fins den oljevernberedskap i verden som kan redde oss hvis ulykken skulle være ute. Tør du legge like stor vekt på det som på arbeidsplasser, Helge Lund?

32 kommentarer:

 1. Man har beregnet at Lofoten ikke har mer olje en å forsyne verden maksimalt i 2 måneder (hvis Lofoten var jordens eneste produsent) Vi har 40 års erfaring fra nordsjøen ja, men dette er tett intill kysten og erfaringene fra Nordsjøen er at det har vært og er mange lekasjer, og da særlig av borekaks. Borekaksen har blitt tynnet godt ut i Norsjøen og ikke nådd land grunnet golfstrømmens dreining mot nord. Borekaks vil lekke ut som det gjør i nordsjøen, og dette vil selvsagt få følger før miljøet og kvaliteten til Lofoten. 2000 arbeidsplasser er piss i havet, og dette er arbeidspalsser som er kortsiktige med tanke på hvor få år oljereservene i Lofoten vil vare. Ettervirkningene av økt aktivitet i Lofoten kan dermed bli store når Oljeeventyret er slutt.

  Vi har selvsagt også dette med at man ikke kan garantere større utslipp nær kysten. Havet i Lofoten er det meste av året for urolig til at lenser fungerer, og mørketiden vil også forverre det hele om noe dramatsik skulle skje.

  SvarSlett
 2. Ufattelig at ikke flere tar til seg at vi MÅ over på fornybar energi. Det er våre barns fremtid det er snakk om, planeten er allerede nesten ødelagt. Helt utrolig korttenkt. 2000 arbeidsplasser? Ja, for hvem? For lokalbefolkningen? Tøv.
  Idioti.
  Gleder meg til å demonstrere til neste år! For det skal jeg, selv om det ikke er noe jeg ofte gjør.

  SvarSlett
 3. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 4. Hei Inga Marte.

  Jeg heter Magne og jobber med Lesernes VG på VG Nett. Nå har jeg lagt innlegget ditt inn som dagens anbefaling. Kontakt meg om du har spørsmål.

  SvarSlett
 5. Dette er typisk Oslo-metropole mediasøkende personer som mener dette!


  --Argument start--

  Omtrent 50% av norsk næringsliv og jobber er avhengig av oljeindustrien.

  --Argument ferdig--

  SvarSlett
 6. Hadde dette vært utenfor Østlandsområdet hadde det ikke vært spørsmål engang. Men forde det er i Nord så skal det stoppes. Det er jo fare for at det kan bli arbeidsplasser der oppe!
  Inga Marte, det er farlig å kjøre bil, men nesten alle gjør det. Bruk nå innsia a hode for en gangs skyld!!!!

  SvarSlett
 7. Jauda Pump opp resten av faenskape, forpest befolkningen å jorda enda mer, fordømte pengegriske og håpløse møkka folk, olje folk burde blitt livstids fengslet å politikere burde blitt kasta ut av landet av folk met vet i håve. Vi er ikke annet enn et hjernevaska land som gir f i alt det drittet vi må finne oss i.

  SvarSlett
 8. Anonym? Smarten, det staves hodet...

  Klart det blir arbeidsplasser av store industriprosjekter, men hvem kommer til å besette disse? Med tanke på tidsrommet man har igjen av olje-leting tror jeg ikke oljearbeider-kulturen kommer til å sette seg i befolkningen i nord. Disse jobbene vil muligens føre til litt innflytting, men er 2000 arbeidsplasser nok for å forsvare en evt. miljøkatastrofe? Det må i hvertfall innføres nye og strenge krav til sikkerhetstiltak!

  SvarSlett
 9. Dette er typisk SV- politikk. Hvis det ikke skjer i Oslo området er det ikke liv laga. Da MÅ det stoppes for en hvær pris. Du snakker om å være ærlig, kansje du skulle prøve det du også. Jeg har større tiltro til Helge Lund enn politikerene på stortinget. Han vet i hvertfall hva han snakker om. Men sånn går det jo når det er akademikere som skal styre landet. Kansje et ÆRLIG arbeide skulle prøves før man fikk plass på stortinget.

  SvarSlett
 10. 2000 arbeidsplasser i Nord betyr enormt for lansdelen og dens eksistens. Rissiko er det i alle industriprosjekter men vi kan ikke male fanden på veggen heller.

  SvarSlett
 11. Hei Inga Marte!

  Enig i at ærlighet varer lengst men det gjør deg ikke rik og det er kjedelig...
  Men du... Kan ikke du være ærlig mot velgerne og si hvordan formuesskatten bare rammer rike menn??
  Hva med innvandrerkvinner som har bygget opp en bedrift fra bunnen av uten noe hjelp fra staten som når formuesskatten kommer "raserer" virksomheten deres?? Det er de med små og middelstore bedrifter som blir taperne i samfunnet vårt takket være at du sitter og tviholder på formuesskatten... Jeg har en kone som er selvstendig næringsdrivende og som har ansatte og hun bidrar mye til statskassa men hva er belønningen? Hun må betale vanlig skatt på inntekt, hun må betale arbeidsgiveravgift fordi hun har folk i arbeid og så må hun betale formuesskatt fordi hun har endel produkter på lager som tar lang tid å få solgt... Kan du ikke få opp øynene dine en gang, bare en gang, være ærlig og se at formuesskatten slår urettferdig ut? Vær ærlig overfor deg selv og velgerne dine, det kan hende du vil like det! Så korrupt som den rødgrønne regjeringa er nå har jeg aldri sett den og i 2013 er det farvel til de rød-grønne hvis ikke nordmenn har dratt nisselua for langt ned over ørene.... Hyggelig hilsen Herman Flax :-)

  SvarSlett
 12. Man må ikke sammenligne BP i Mexicogulfen med Statoil. Vi har helt andre sikkerhetskrav enn hva som var tilfelle for BP i Mexicogulfen. Med våre sikkerhetskrav der ville det ikke ha vært noen ulykke, i Mexicogulfen. F.eks. ville en sikkerhetsventil som er krav på norsk sokkel ha hindret ulykken der. Så når VG spør: "Hva gjør dette med Statoils troverdighet?" så tror jeg den er helt grei: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10034288

  SvarSlett
 13. Inga Marte!
  Hva er dette for noe? Er du i mot alt og alle? Litt positivitet, litt fremtidsrettet optimisme, det hadde du kledd bedre.

  SvarSlett
 14. Vær ærlig, du også, Inga Marte!

  Vær ærlig, og innrøm at du ikke har de kvalifikasjoner og egenskaper sm en representant FOR folket bør og skal ha. Jeg kan her føre ´et lass´ av gode argumenter for nettopp dette, - men det skal jeg ikke gjøre her. Derimot ber jeg deg pent om å stille deg opp foran speilet, se ditt eget speibilde rett i øynene, og så stille spørsmålet: "Er jeg, Inga Marte Thorkildsen kompetent og skikket til å representere det norske folk i landets nasjonalforsamling? Er det noen ting ved mitt liv og levnet, alder, erfaring og personlige egenskaper som tyder på det?" Kan tenke meg svaret ditt, Inga Marte.

  Hilsen
  nordmann, 66 år

  SvarSlett
 15. Føre var prinsippet må anvendes i LoVe.

  Fullt gjennomslag i internasjonal sammenheng fikk føre-var-prinsippet med Rio-erklæringen i 1992, der det heter: «For å beskytte miljøet skal statene ut fra egne forutsetninger gjøre utstrakt bruk av føre-var-prinsippet. Der det er trusler om uopprettelig skade, skal mangel på full vitenskapelig sikkerhet ikke brukes som grunn for å utsette kostnadseffektive tiltak for å hindre miljøforringelse.»

  "I 2000 kom EU med en større utredning om føre-var-prinsippet. Her heter det: «Føre-var-prinsippet anvendes der vitenskapelige bevis er mangelfulle eller usikre, eller der forskningsresultater er uten konklusjon og vitenskapelige vurderinger gir rimelig grunn til bekymring for at mulige skadevirkninger på miljø, mennesker, plante- og dyrehelse kan være uforenlig EUs høye krav til beskyttelse.»

  Når menneskelig aktivitet kan føre til moralsk uakseptabel skade som er vitenskapelig sannsynlig men usikker, skal tiltak gjøres for å unngå eller minske skaden. Moralsk uakseptabel skade vil si skade på mennesker eller miljø som
  truer menneskers liv eller helse, eller
  er alvorlig og i praksis uopprettelig, eller
  er urettferdig mot nålevende og framtidige generasjoner, eller
  utøves uten tilstrekkelig hensyn til rettighetene til de som rammes.

  Her må miljøorganisasjonene ta tak i føre var prinsippet, pakk det i kofferten og ta det med til den internasjonale domstolen.

  SvarSlett
 16. Inga "bør tjene mer enn gjennomsnittet" Marthe Thorkildsen, er du virkelig kvalifisert til å uttale deg om politikk ?

  Hva i svarte skal dem leve av der oppe ? Enda større overføringer ?

  SvarSlett
 17. ...har hørt den historia før, ende nok med at når Statoil har fådd det igjænnom, så finn de ut at mæsteparten kan automatiseres, så blir det bare jobb te kanskje 200...og da tar lofoten mæsteparten av risikoen uten å få nåkka igjæn førr det...

  Trur aldri at det kommer til å komme nån oljerelaterte arbeidsplassa i Lofoten eller Nord-Norge i den størrelsesorden

  SvarSlett
 18. SV er imot alt som skaper arbeidsplasser, enten det er olje eller oppdrett, så er det forjævlig og må stoppes. Men så snart det skal brukes penger til ymse bidrag ut i verden, ja da er SV for.
  Det er ingen sammenheng i deres politikk, derfor kaller vi det helst for Surrealistisk Venstreparti....

  SvarSlett
 19. Inga M.T !
  Dette er en direkte innvitasjon fra en uten skole eller faglig kompetanse !
  Jeg garanterer at du ikke klarer argumentere ovenfor meg på en måte som tilsier din viten mer korrekt enn min ang. lofoten !
  ...
  Hva jeg sier her kan jeg ta på " direkten "

  SvarSlett
 20. Takk, Inga MT!
  Hilsen nordlænning!

  SvarSlett
 21. Til nordmann, 66 år: Hvor har du fått den idéen fra at man må ha en spesiell type kompetanse for å sitte på Stortinget? Det bryter med alle demokratiske prinsipper! Tanken bak et demokrati er at Stortinget skal representere et tverrsnitt av befolkningen!!!

  Inga Marthe, jeg er ikke enig i mye av SV's politikk, men når det kommer til miljøvern så er vi helt på linje! Stå på! :)

  SvarSlett
 22. Dette er en typisk nord-sør konflikt, hvor østlendinger anser Nord-Norge som deres lekegrind, og mangler vesentlige kunnskaper om landsdelen vår.

  * Før det første, det eksisterer INGEN nordområdepolitikk. Det er den største løgnen som SV har stått i bresjen for! Det bygges omtrent ingen veier, og skoler og sykehus forfaller. Toget stoppet langt nederst i landsdelen!

  * For det andre Inga Marthe Torkildsen, så er SV så til de grader UÆRLIG mot Nord-Norge, at du burde skjemmes! Nord-Norge utgjør ca 10 % av befolkningen, sttår for ca 12-13 % av verdiskapningen og får TILBAKEFØRT ca 3-4 % av statsbudsjettet. Det skulle vært rundt 10 % av statsbudsjettet tilbakeført.

  DU kan starte med å være ærlig ovenfor velgerne på hvordan SV og resten av de rødgrønne, neglisjerer Nord-Norge. Faktisk er det Nord-Norge er den som subsiderer Oslogryta med mest penger!!!!

  SvarSlett
 23. Jeg synes det er veldig artig at folk sier at "så lenge det skjer utenfor Oslo så må det stoppes, det kan jo oppstå arbeidsplasser der". Hadde det bare vært så vel! Ja, det vil bli arbeidsplasser der. Men for hvem? Jo, for rogalendinger som allerede kan faget og som snart blir arbeidsledige i Stavanger. Det er de som får arbeidsplassene og ikke lokalbefolkningen i Lofoten, det vil koste for mye for oljeselskapene og utdanne nye fagfolk når de allerede har så mange som det man har i landet i dag. Ikke bare det. Men turismen vil gå kraftig ned og de som lever av havfiske vil få store problemer. Altså, innbyggerne i Lofoten og Vesterålen vil miste de arbeidsplassene de har i dag, og oljearbeiderne fra Rogaland og resten av landet kommer oppover for å jobbe med olje. Det høres jo ut som en kjempeplan det, eller!? Heia oss i sosialistisk ungdom og SV, nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja!

  SvarSlett
 24. Anders,
  Du har helt rett i at det er en demokratisk rett å kunne stille på stortinget uansett alder, bakgrunn, utdannelse eller andre kriterier.
  Om det er så lurt av et parti å indoktrinere ungdommer fra ca 14-15 år for deretter å kjøre de gjennom enge opplæringsprogram før de blir valgt inn på stortinget, gjerne fra ett annet område en der de hører hjemme er et annet spørsmål, for meg blir det etisk feil. De representerer ikke egne meninger men det de er blitt oppdradd til. Dette skjer i alle partier, men er noe jeg sammenligner med totalitære kommunist regimer. Derfor er det et legitimt spørsmål 66 åringen stiller.

  Så til oljeboring. Dette er et komplext spørsmål med uendelig mange problemstillinger.
  1. Det er helt klart at vi i Norge har bedre sikkerhetsrutiner en i Mexico gulfen, men ingen systemer er 100% sikre. Dette vet jeg av personlig erfaring etter å ha jobbet mesteparten av livet i bransjen.
  2. Vi er et rikt land og ble rike nettopp av oljen. Er det riktig ovenfor våre barn å ta opp oljen nå eller vente til den er verdiløs, når avgiftene gjør det umulig å bruke olje?
  3. Ønsker flertallet av de som bor i området utbygging eller ikke?
  4. Finnes det muligheter til å utvikle sikrere teknologi. Man kunne f.eks benytte flere undervannsinstalasjoner og lage disse lekkasje-sikre med hetter av den type som ble brukt i forbindelse med ulykken i USA allerede montert som ville samle opp eventuelt lekkasjer. Mulighetene finnes for de som vil se muligheter.

  En ting er sikkert, hvis alle gikk rundt og sa NEI! til alt av prinsipielle grunner ville menneskeheten enda ikke ha lært å mestre ilden.

  Hilsen
  Robotman

  SvarSlett
 25. Morsomt at folk i Nord-Norge er for. Personlig så mener jeg at vi aldri aldri aldri får noe mer penger nordover sjøl om vi tapper landsdelen for alt den har av ressurser. Folk flest bor jo i Oslo.

  SvarSlett
 26. Hei...

  Jeg jobber nå i olja, og jeg er nordfra, så jeg håper at min stemme kan telle litt mere. Det er jo tross alt "hagen" min som diskusjonen går i...

  Hvorfor kan ikke vi få hente opp olja? Vi har drevet med olje i 40 år. At det skjer uheldige ting, ja det gjør det. Å påstå noe annet er jo løgn.

  Men følger man gjeldene prosedyrer og krav, så vil man unngå slike hendelser som i Mexico-gulfen. Tar man snarveier, så kan det straffe seg. BP tok en del snarveier, og bl.a. Halliburton protesterte kraftig på det som ble gjort i tiden før ulykken, men de hadde ingen mulighet for å stoppe prosessen.

  Men når vi (nordleningan) som eventuelt skulle komme til å få svi for et utslipp ønsker å ta risikoen, så bør vi få lov til å uttale oss, ikke som i dag. Vi føler at vi blir framstilt godtroende og som idioter.

  Diskusjonene går fram og tilbake, og det vil de komme til å gjøre i lang tid.

  "Æ blir så eitranes førbanna..."

  I alle fall når vi som ønsker oljeindustrien velkommen blir framstilt som idioter og miljøsvin.

  Det vi trenger er en saklig og fornuftig rabatt, uten "ekstremistene" som flyr oppover fra Oslo's beste vestkant og stiller mad slagord og bannere og det som er.

  Vi må få en saklig og fornuftig utredning av saken. Om så er, utført av eksterne konsulenter fra det store utland. Del så utgiftene jevnt i mellom ja og nei-siden (olje/energi-dep.) og greanpeace eller andre som selvfølgelig er i mot.

  Så kan ingen stå i ettertid å si at raporten er et bestillingsverk...

  Og bare for å ha det klart:
  - Jeg er for å borre.
  - Jeg er for å forske på fornybare energikilder.
  - Og jeg er en tilhenger av miljøvern.

  SvarSlett
 27. Til Mari.
  Det du sier er at Norlendinger ikke kan noe. Vet du i det hele tatt hva du prater om. Tror du at det er bare dere "søringer" som er noe og kan noe. Les leksa di før du opner kjeften.

  SvarSlett
 28. Hei! Noen sjanser må man ta. Det er fortsatt en liten sjanse for at et fly skal styrte, men vi kan ikke stoppe all flytrafikken likevel.

  SvarSlett
 29. Hvis du har jobbet i olje industrien, burde du være klar over at dagens olje lenser ikke greier å holde på oljen i bølger over 1 1/2 meter.
  Hvor mange dager i løpet av et år opplever du så lave bølger i Vestfjorden - eller i enda mindre grad på utsiden. Hvordan kan da utvinning så nært land være forsvarlig? Hellet til norsk olje industri så langt har vært at de er såpass langt fra land og at svært mye av oljen rekker å brytes ned før den treffer land.

  I de fleste områder ellers i landet blir kommuner overstyrt i miljøspårsmål, siden det ansees som nasjonalt og internasjonalt anliggende - vår felles naturarv. Vi hadde ikke hatt en eneste nasjonalpark, rovdyr om den enkelte kommune fikk bestemme.
  For den saks skyld, bensin ville vært full av bly fortsatt om oljebransjens motstand mot regelverk hadde blitt godtatt.

  SvarSlett
 30. Hvis olje- og gassutvinning er så forbaska galt, forlanger jeg at dere i SV sporenstreks stiller kabinettspørsmål på at ALL olje- og gassutvinning i hele Norge stanses umiddelbart! Og at det blir offisiell politikk fra nå av at man skal skamme seg over at vi har benyttet oss av naturressursene de siste 40 årene.
  Og du, Inga Marte...nevner du den "enorme" turistnæringen i Nord-Norge EN gang til, tror jeg at det rabler for meg. Det er meget få mennesker som jobber med dette, og de som jobber heltid med det, gjør det bare en liten periode på året.
  Hilsen Kristian, arg tromsøværing.

  SvarSlett
 31. Hei og tusen takk for mange de kommentarene til denne blogposten! Jeg har dessverre ikke tid til å svare alle, men forsøker å kommentere noen av dem i et utdypende innlegg "Vær ærlig Helge Lund!, del2".

  SvarSlett
 32. Jan Rune Yanni Vikan8. desember 2010 kl. 13:40

  Jeg kan ikke dy meg for å presisere størrelsen av reiselivet i våre tre nordligste fylker.
  I 2009 sørget reiseliv for 18 000 årsverk og over 19 milliarder kroner forbruk. Reiselivet er i tillegg meg på å bygge opp under eksisterende infrastruktur og tilbud til fastboende.

  Så da kan vi kanskje bare la det rable for arge Kristian i Tromsø?

  Med hilsen Reiselivssjefen i Lofoten

  SvarSlett