torsdag 5. mai 2011

Bra aksjon!Syklistenes Landsforening (SLF) har hatt en trafikksikkerhetsaksjon i dag som jeg har stor sans for.

De krever:
1) Minimumskravet på 1,5 meter til trygg forbikjøring av syklister må inn i trafikkreglenes § 12. Må suppleres med eget informasjonsskilt.

2) Vikepliktsreglene for sykling på gang- og sykkelveg må endres slik at syklende gis prioritet og bedre fremkommelighet

3) Ny paragraf i trafikkreglene om Særlige plikter overfor syklende

Til uka skal jeg gå gjennom innspill fra folk her på bloggen og på facebook, og snakke nærmere med SFL og Sykle til jobben-aksjonen for å se hvordan jeg best mulig kan følge opp idéene.

4 kommentarer:

 1. Frederikke M. M.6. mai 2011 kl. 14:28

  Jeg mener det må være forbudt for syklende å kjøre i veibanen der det er sykkelsti - som det er i sykkellandet Danmark. Det krever kanskje at gangfelt deles fra - og som du skriver at bilister får ubetinget vikeplikt for syklister der de krysser sykkelsti.

  SvarSlett
 2. Einar Krafft Myhren6. mai 2011 kl. 19:55

  Det bør ikke være forbudt å sykle i kjørebanen, men hvis de som kjører minst 20 km/t kan kjøre i kjørebanen og ingen kan kjøre over 25 km/t på sykkelsti vil noe av problematikken pga fotgjengere og syklende barn kontra transportsyklister løses.
  Som i Danmark bør "tigertenner" ved påkjørsler plasseres i høyre kant av sykkelsti, ikke slik at bilene stenger sykkelstien mens de venter sånn som i dag.
  Sykkelstiene kan ofte med fordel plasseres lenger unna bilveien enn i dag, noe som er forsøkt bl.a. i Vestfold.
  Pkt. 1 bør føre til at biler som har kjørt forbi en sykkel ikke kan legge seg inn foran den, ut mot veikanten, og stenge for den. Dette er et problem på en del småveier, og oppstår når det kommer møtende trafikk på smale veier.

  SvarSlett
 3. Et problem for syklende er at gang og sykkelveiene er så korte. Er du ute og sykler en ti-milstur, og oppdager en sykkelvei og tar over på den, så slutter den på et busstopp 400 meter lenger borte. Gang og sykkelveiene er ofte laget for at barn og fotgjengere i et tettsted skal kunne komme til skolen sin eller til busstopp eller lignende. Og sånn sett har de en viktig funkssjon, men det er helt håpløst hvis du sykler på steder du ikke er lommekjent å vite hvor disse er, hvor de går og hvor langt det er igjen før det er stopp på veien.
  I tillegg sykler vi gjerne alt for fort til å være på gang og sykkelveier. Selv om vi kanskje holder ti - tolv km/t i en oppoverbakke, så går det fort i 50 km/t eller mer hvis det er en nedoverbakke. Har forresten aldri hørt at det er forbudt å sykle i vanlig vei i Danmark selv om det er gang og sykkelvei?

  SvarSlett
 4. Hvis dere i Sv skal ha en liten gnist av troverdighet igjen bør dere snarest anmelde SOS Rasisme for juks !!

  SvarSlett