onsdag 7. oktober 2009

Ny regjeringsplattform!


Akkurat nå legger partilederne for de rødgrønne fram ny regjeringsplattform på Soria Moria i Oslo. SV gikk tilbake til 6,2 prosent ved årets valg (fra 8,8 ved valget i 2005), men våre forhandlere har gjort en kjempejobb for å nå fram på sentrale områder for oss.


Noen viktige gjennomslag i plattformen:


 • Miljø. Plattformen har et mye tydeligere miljøfokus nå enn den gamle erklæringa hadde. F.eks.: Regnskogsatsinga videreføres, og det blir et løft for fornybar energi. Norge skal dessuten forplikte seg til å kutte 40 prosent i våre utslipp, hvis andre land gjør det samme. Vi skal klimateste budsjettene og lage konkrete kuttplaner for alle sektorer. Alle nye gasskraftkonsesjoner skal basere seg på rensing og deponering av CO2 ved oppstart. Statlige selskaper vil få klarere miljøkrav, når ny eierskapsmelding kommer på plass, og vi skal satse på miljøteknologi og grønne arbeidsplasser. Kollektiv, sykkel og utskifting av bilparken er også viktig i denne plattformen.

 • Lofoten, Vesterålen og Senja. Disse områdene skal ikke åpnes for oljeboring i denne stortingsperioden. Slaget vil likevel stå for fullt når forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten skal revideres i 2010/2011. Kampen fortsetter, med andre ord.

 • Likelønn. SV har foreslått likelønnspott siden 1995, og vi gikk denne høsten til valg på å få til en likelønnspott, i kombinasjon med en forpliktende plan for likelønn, i samarbeid med partene i arbeidslivet. I tillegg har vi jobba for at Likelønnskommisjonens forslag skal følges opp i sin helhet (bl.a. tredeling av fødselspermisjonen). Ap har vært imot likelønnspott, og store deler av LO er også motstandere av dette. Det sier seg sjøl at det har vært tøffe forhandlingsrunder, men vi har fått inn formuleringer som gjør det mulig å nå målet (se her hvordan Turid Lilleheie i NTL vurderer dette). Likelønn blir en hovedsak for oss de neste fire åra. Vi er også glade for at regjeringa skal vurdere nye lovendringer for å få bukt med ufrivillig deltid.

 • SFO og lærere. Det skal innføres en gratis time SFO hver dag, og opplæringsloven skal endres for å sikre en maksgrense for tallet på elever per lærer på hver skole. Dette har Utdanningsforbundet støtta oss helhjerta på å få til, og vi er glade for denne seieren!

 • Læreplasser. Endelig har vi kommet et skritt lenger i retning av lovfesta rett til læreplass. Dette skal nå utredes, men vi må sørge for å få seieren helt i land.

 • Barn. Vi skal etablere Barnehus flere steder i landet, dette er viktig for å hjelpe barn utsatt for vold og overgrep (jeg og May Hansen, også fra SV, foreslo dette først, derfor er dette ekstra gøy for oss). I tillegg skal fødselspermisjonen utvides til 48 uker og fedrekvoten skal utvides fra 10 til 14 uker.

 • Forebygging og helse. Vi skal bygge ut lavterskeltilbud som skolehelsetjeneste og helsestasjonene, og sikre at voksne får lavterskeltilbud for å forebygge alvorlige psykiske lidelser. Dette har jeg, SV og Psykologforeningen jobba for lenge! I tillegg skal vi bygge ut det differensierte fødetilbudet. Dette er viktig, fordi gravide har krav på å få velge et "naturlig" fødetilbud, uten medikamentbruk og med vekt på trygghet, kjennskap og alternative metoder som akupunktur, vann og massasje. I tillegg bør fedre få mulighet til å overnatte sammen med mor og barn.

 • Våpeneksport og atomvåpen: Regjeringa skal ta initiativer mot atomvåpen i NATO og ha som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og jobbe for at dette blir normen i NATO.

Regjeringsplattformen er et resultat av forhandlinger mellom tre partier, hvor SV er i klart mindretall. Likevel har vi fått gjennomslag for viktige krav i forhandlingene, og det er vi stolte av. Noen områder preges av at SV gikk tilbake, f.eks. gjelder dette asyl - og flyktningepolitikken. Nå begynner jobben med å få gjennom mest mulig politikk for rettferdig fordeling, miljø, solidaritet, likestilling, arbeidstakerrettigheter, inkludering og velferd for alle. Vi skal jobbe sammen med organisasjoner og andre som er enige med oss. Det har vi lang erfaring med, og det er viktig for å sikre tilstrekkelig press og oppslutning, særlig når vi ikke kan diktere alle resultater på egenhånd:-)

1 kommentar:

 1. Og nå som vi har blitt presentert for den nye ARBEIDERPARTI-REGJERINGA, er det kanskje på tide for SV å overveie om det er noen vits i å fortsette som "Stoltenbergs gisler" i fire nye år? SV er fratatt det viktige finansdepartementet (og det er definitivt IKKE fordi fru Halvorsen har gjort noen dårlig jobb!), SP står med status quo - og AP tar i realiteten full kontroll. Og legger nå overhode ikke skjul på det!
  Skal SV "bevare sin sjel", er det på tide å innse at en fortsatt regjeringsdeltakelse er et styrt selvmord!
  Jeg forslår at de som ønsker å fortsette i regjering, melder overgang til AP. Så kan det virkelige SV komme seg opp til overflata og få mulighet å trekke litt frisk luft igjen!

  Hilsen Vidar

  SvarSlett