onsdag 21. oktober 2009

Rettferdig skatt

I dag ble skattelistene offentliggjort. Frp og Høyre har gått til massivt og rituelt angrep på oss fordi vi mener det er riktig med offentliggjøring. De bruker argumenter som at barn mobbes og at folk utsettes for utidig snoking i privatlivet, men jeg mistenker dem for å ha et annet ærend; nemlig mindre debatt om skattesystemet. Det handler om hvem partiene representerer og hvilke interesser man forsvarer.

Hvorfor er offentliggjøring viktig?
For det første fordi åpenhet er viktig for at demokratiet skal fungere. Innbyggerne har krav på å vite hva som foregår rundt dem. Hemmelighold må derfor være svært godt begrunnet.

For det andre fordi offentliggjøring gir innsyn i forhold som er viktige for om hver enkelt av oss vil være villige til å bidra til fellesskapet. Innsyn gjør det vanskelig å slippe unna som nullskatteyter og bidrar til en sunn og viktig debatt om skattesystemet. De som pleier å være mest for hemmelighold, er gjerne de som har litt å skamme seg over når de står ansikt til ansikt med vanlige folks innsats for fellesskapet. Det er også åpenbart at de som har mest ressurser er de flinkeste til å gjemme unna penger i ulike skattehull. Å vise fram dette, er både rettferdig og riktig.

For det tredje kan vi avdekke bindinger og vise fram hvilke interesser partiene hegner om. Et eksempel: I valgkampen ble Frp og Høyre støtta økonomisk av svært velstående mennesker, som f.eks. Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen. Vi kunne, ved hjelp av skattelistene, enkelt regne ut hvor mye disse gutta (det var stort sett gutter) ville tjene på at Frp og Høyre kom til makta, og dermed fjerna formuesskatten. Hagen ville f.eks. tjene 13 millioner kroner i året. Da var to millioner i støtte til Frp for blåbær å regne. Dette var viktig informasjon for offentligheten, ikke minst i et valgår.

For det fjerde: Løgner avsløres. NHO kjørte f.eks. fram et av sine medlemmer som "skatteoffer" i valgkampen. Eric Saudan ble kjørt fram, her var en mann som ble rammet hardt og brutalt av den urettferdige formuesskatten. Etter et enkelt søk, viste det seg at mannen ikke hadde betalt formuesskatt overhodet. Pinlig, ja. Men det kunne vært verre. Denne saken kunne bidratt til å slå beina under en viktig skatt for å utjamne forskjeller og skape rettferdighet i Norge.

Jeg er enig med økonomiprofessor Terje Hansen i at det ville være ødeleggende for skattemoralen i Norge om flertallet av milliardærene her i landet ikke lenger betalte skatt. Og det er nettopp det som vil skje hvis vi gjør som Frp, Høyre og NHO vil: Avvikler formuesskatten.

For det femte: Offentliggjøring viser hva slags holdninger som rår i ulike deler av samfunnet. Vi kan f.eks. lese at meglerhusene klinte til med enorme lønninger i fjor, til tross for finanskrisen.

Ulempene ved offentliggjøring av skattelistene oppveies av fordelene. Men det er samtidig klart at media med fordel kan være mindre skandaleorienterte i sin journalistiske dekning. Det er et ansvar journalister og redaktører må ta. Så skal vi sørge for å se kritisk på sider av dette, som identitetstyverier o.l. Det har vi også gjort.

Om tre kvarter skal jeg på Tabloid om denne saken.

7 kommentarer:

 1. 1. Det er mange måter folk kan få vite hva som skjer rundt dem UTEN at tallene kobles til navn.

  2. Innsyn gjør det ikke vanskelig å slippe unna som nullskatteyter. Det er det skattereglene som gjør. Du og jeg betaler den skatten vi skal uavhengig om tallene blir offentlige eller ikke.

  3. Må man henges ut om man kjemper for en regelverk man tror på bare fordi man har penger på bok ? Spiller det noen rolle om man får vite om Hagen sparer 1 eller 5 millioner på et grep ? Saken er at man meler sin egen kake - ikke sant ? Videre er Høyres forslag slik at pressen og andre kan søke om å få se tallene og det kan komme ut alikevel. Men, å legge alt ut på nett og IPhone apper osv har ikke noe med det du sier å gjøre.

  4. Tjener man penger så skal man betale skatt. Om man skal slippe å betale skatt så må man ikke tjene noe. Og det er jo riktig. Tjener man ikke noe skal man ikke skatte. Da lever man av sparepengene sine og det må man da få lov til om man vil!

  5. Du nevner meglerhusene. Kan ikke rapporter komme ut om yrkesgrupper uten at mann henger ut enkeltmennesker ?

  Problemene i samfunnet som husran vil du ikke nevne. Det forstår jeg. Identitetstyveri det samme.

  Hvorfor vil du ikke snakke om problemene med en så til de grader åpen holdning ?

  Hva er galt med å gjøre som med kredittsjekk ? At de som blir sjekket får beskjed om det og at de som spørr må registrere seg ?
  Da vil sannheten om Hagen komme frem alikevel, men de fattige og vanlige slippe fokuset...

  SvarSlett
 2. De "fattige" offentliggjøres p.g.a. noen rikes tabber? Snart kan vel alle være politi i naive norge.

  SvarSlett
 3. Åpenheten som publikasjon av skattelistene representerer sikrer demokratiet vårt. Den gir økt forståelse for hvordan økonomien faktisk fungerer for den enkelte, og dette er viktig. Pussig at liberalistene ikke skjønner dette.

  SvarSlett
 4. 1. legg skattesøk tilgjengelig under Min Side, på denne måten skjermes det bedre fra uvedkommende og det vil være mulig å logge hvem som søker på hva. de som vil være taperene er de som fråtser og tjener penger på å ha slike søketjenester på sine sider eller kobler ulike informasjonskilder til nye tjenester, alle nettaviser, iam osv

  2. enig, se pkt 1, men tror dessverre det er de med minst som skammer og gruer seg mest

  3. enig, se pkt 1

  4. enig, se pkt 1

  5. enig, se pkt 1, men overraskende for mange kanskje at det i stor grad selges og kjøpes mye aksjer og verdipapirer også i nedgangstider, meglere tjener derfor godt selv i dårlige år. er nok ikke bare meglere som tross finanskrise hadde ett godt år i fjor

  SvarSlett
 5. Offentliggjoering av skattelister for vanlige folk er jeg imot. Det er for mye snoking i folks privatliv.

  Jeg er ogsaa lei av at rikingers motiver for aa stoette politiske partier blir mistenkeliggjort. Rimi-Hagen kan mene at Fremskrittspartiets helsepolitikk er saapass bra, at partiet fortjener stoette. Det behoever ikke aa vaere egen vinnings motiver som ligger bak partistoette. Paa seg selv kjenner man andre, boer SV-erne tenke over foer man kritiserer rikingenes handlinger.

  Hilsen
  Svein

  SvarSlett
 6. Jeg er enig i pkt. 1 til anonym over. Legg skattesøk tilgjengelig under Min Side. La det i tillegg gå 24 timer før en får tilgang til oppslaget f.eks på mail (max. en forekomst pr. døgn). Da slipper vi den verste hysteriske fråtsingen samt mindre heldige masse-oppslag fra f.eks kriminelle eller potensielle unge mobbere. (Mennesker er late dyr..).

  Personlig hadde jeg som freelanser et dårlig år i fjor, med lav inntekt. Dette kan tolkes feil når jeg nå søker jobb. For meg vil det da være en fordel om denne arbeidsgiveren ikke orker å vente i en uke for å få inn personlige skattedata fra alle 7 søkere.

  For politiske og andre organisasjoner skulle ikke tiltaket by på problemer. De jo ofte mange, og innhenting av større mengder informasjon krever derfor bare litt ekstra organisering - og det er man jo stort sett flinke til på venstresiden :-)

  Pressen må selvføgelig ha smidig adgang så de får gjort jobben sin. (Selv om de fleste av disse aktørene dessverre tror den jobben går ut på å skape massehysteri)

  Med disse tiltakene får vi det beste fra begge verdner. Alle norske statsborgere som betaler skatt får tilgang, kriminelle (særlig utenlandske) og unge mobbere får meget begrenset tilgang og ikke minst slipper vi å høre mer mas fra høyresiden i denne saken.

  SvarSlett
 7. Kan ikke si argumentene dine for å at skattelistene skal være offentlige er så bra.
  Alt dette kan ordnes på en annen måte enn å ha det offentlig. Det er ikke så gøy å være fattig, og både naboen, treneren, sjefen, hele bekjentskapskretsen osv vet om det. Alle trenger ikke å vite det!

  Skattelistene har blitt ren underholdning!

  De eneste jeg kan komme på dette er positivt for, er identitetstyver.

  Unnskyld at jeg spør, men har du fått med deg at det er veldig få som mener det samme som deg?

  SvarSlett