tirsdag 2. november 2010

Vær ærlig, Helge Lund!, del 2

Nærmere 6000 lesere har vært innom blogposten min om Statoil-direktør Helge Lunds besøk i Vesterålen, ”Vær ærlig, Helge Lund!”

Takk til VG Nett som la meg ut som dagens anbefalte blogg, og dermed bidro sterkt til den økte trafikken på bloggen min denne dagen! Fra mange lesere har jeg fått gode reaksjoner og kommentarer. Jeg har dessverre ikke tid til å svare alle, men jeg forsøker å kommentere noen av dem i dette utdypende innlegget.

”Det er farlig å kjøre bil, men nesten alle gjør det” skriver en, en annen sammenligner risiko med å ta fly. En tredje som har banalisert risikoen ved oljeutvinning, er Statoil-direktør Helge Lund som nylig besøkte Vesterålen: ”Det kan være farlig å sykle selv om man har på seg sykkelhjelm. De fleste av oss sykler for det”, sa han om risiko ved oljeboring. Hadde en syklist vært til fare for næringsgrunnlaget for hundrevis, og noen ganger også tusenvis av andre mennesker i mange år framover, så hadde sykling med stor sannsynlighet vært forbudt.

Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er mer sårbar enn de fleste andre steder langt norskekysten. Her snakker vi også om et av de store gyteområdene langs kysten vår.

Selv om vi ikke kan sammenligne BP i Mexicogulfen med Statoil, så må vi ikke være blinde for at utslipp og uhell også skjer på norsk sokkel. Ingen har noensinne noen garanti for at et stort utslipp, en blow out, kan skje, og da må vi ikke tillate slik risiko i de mest sårbare områdene. Hadde en av disse, for eksempel utslippet fra Statfjord A, skjedd utenfor Lofoten og Vesterålen, ville olja nådd land, med de konsekvensene det har for fugl, natur og mennesker som både lever i og av naturen.

En av leserne peker på føre var-prinsippet. Mange trenger tydeligvis å minnes på dette i oljedebatten. Dette prinsippet er nedfelt i internasjonale miljøbestemmelser, og må også gjelde forvaltning av sårbare områder som Lofoten og Vesterålen.

Oljebransjen og oljetilhengere lover med jevne mellomrom nye arbeidsplasser utenfor Lofoten. Statoil-direktør Helge Lunds siste bud da han besøkte Vesterålen, var 2000 arbeidsplasser. Flere av kommentarene på bloggen min viser at de ikke stoler på Helge Lunds fagre løfter. Blant dem som advarer mot slike løfter, er finnmarkinger, som selv ble lovet lokale arbeidsplasser og ringvirkninger av Goliat-utbyggingen.

Norges økonomi er i dag avhengig av oljeindustrien. Dette er nettopp et argument for at vi må starte en styrt omstilling av industrien og økonomien vår. Olja tar slutt, uansett om vi ønsker det eller ikke, og da må vi ha noe annet å leve av. Skal vi bore på den smale og sårbare kontinentalsokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen, blir mye av fokus fra folk og forskning brukt på denne blindgata, i stedet for å bruke dette på langsiktige og varige næringer.

Så, når en skriver: ”Hva er dette for noe? Er du i mot alt og alle? Litt positivitet, litt fremtidsrettet optimisme, det hadde du kledd bedre”, er svaret: Jeg er for et oljefritt Lofoten og Vesterålen, for en levende natur og bærekraftige næringer også for de som kommer etter oss. Jeg vil heller at vi satser på nye og eksisterende langsiktige næringer, heller å risikere å spenne beina under dem i iveren etter kortsiktig gevinst.

6 kommentarer:

 1. Jeg er veldig enig i de to siste avsnittet dine, men dere i SV må begynne å fokusere på en god og oppbyggende næringspolitikk hvis det du sier skal henge sammen. SV og den sittende regjeringen er mest opptatt av det motsatte, dvs. å utvide offentlig sektor med enda flere ansatte og forbedre de offentlige ansatte sine betingelser. Å utvide offentlig sektor med flere ansatte har alltid sitt motstykke i at verdiskapende privat sektor samtidig forminskes i forhold til offentlig sektor.

  SvarSlett
 2. Norsk økonomi er avhengig av oljeindustrien på en negativ måte. Det brukes kollossalt med kunnskap, kapital, og arbeidskraft på å pumpe opp olje til verdier vi IKKE kan bruke pga at da sprenger vi taket på et lønnsnivå som allerede er for høyt.

  Lønningene i olja gjør annen industri lite konkurransedyktig, men høyresida forsøker å peke på at lærere og sykepleiere - antså off.sektor driver lønnsnivå opp.

  vi skulle heller fått ingeniørene på land, investeringene på land og arbeidsfolket på land til vettige lønninger - så hadde vi vel fått bygd både veier og jernbane mm

  SvarSlett
 3. Alle i bransjen vet at aktiviteten snart er på vei ned. Econ Pøyry anslår at aktiviteten vil falle fra 90.000 til 50.000 årsverk i 2030.

  Mens oljesektorens behov for arbeidskraft årlig faller med 2.000 årsverk i et 20-års perspektiv - så skal altså Statoil skape 2.000 arbeidsplasser i samme sektor.

  SvarSlett
 4. HeiInga Marte! Fant ut at det var på tide å sjekke om du hadde begynt å oppdatere bloggen din etter at du gikk ut i permisjon i fjor. Heldigvis hadde du det, slik at jeg har det å glede meg til. Håper så innmari at du blir leder av SV når Halvorsen går av, om du ville påtatt deg det selv så klart=)

  SvarSlett
 5. Takk for gode og hyggelige kommentarer!
  Syns det er viktig å understreke at offentlig sektor ikke bare er en "forbruker av verdier andre har skapt", men at offentlig sektor både skaper verdier og støtter aktivt opp om næringslivet på måter som gir høy avkastning. Uten en god offentlig sektor, ville ikke det norske næringslivet vært så effektivt som det er, hatt så høyt utdannet og kvalifisert arbeidskraft eller tilgang til helsehjelp for arbeidstakerne uten å måtte betale skyhøye private forsikringer. Dessuten ville ikke Norge som land vært så attraktivt for utlendinger som bosetter seg her. Ofte nevnes barnehageplasser, kultur, lav kriminalitet og et effektivt byråkrati (!) som grunn til at utlendinger velger å jobbe i Norge.

  Jeg syns vi bør slutte å dele Norge inn i "skapere" (næringslivet) og "forbrukere" (offentlig sektor), og heller vise hvorfor det er viktig å sikre en sterk og effektiv offentlig sektor for at vi skal ha et veldrevet næringsliv.

  Mvh
  Inga Marte

  SvarSlett
 6. Det er en fryd å lese at også dere i SV er opptatt av og ser viktigheten av et veldrevet næringsliv :-) og det skal bli interessant å se hvordan dere fremover agerer i forhold til nærngslivet. Jeg er også enig i det du skriver om offentlig sektor.

  SvarSlett