torsdag 24. februar 2011

Adecco-skandalen

Adecco-skandalen er et skrekkeksempel på hva som kan skje når ideologien går foran fornuften. For Høyre/Frp-byrådet har det åpenbart vært viktigere å privatisere enn å sikre anstendig drift av Oslos sykehjem. Det må være flaut for eldrebyråden at det var NRK, og ikke kommunenes eget tilsyn, som avslørte hva som egentlig foregår: De ansatte har jobbet opp mot 84 timers uker og sovet i kjelleren. Samtidig har Adecco tjent 125 millioner kroner på fire år. Byrådet har dermed sikret at skattebetalerne, altså vi, indirekte har subsidiert sosial dumping. Fordi man absolutt vil at selskaper som Adecco skal kunne tjene seg rike på gamle og syke.

Hvis vi tror at dette er et enkeltstående tilfelle, er vi enten naive eller kunnskapsløse. Begge deler lar seg løse. Vi kan f.eks. lese Dagbladets artikkelserie om sosial dumping, eller vi kan gå inn på For velferdsstatens hjemmesider. Der kan vi også lese at dette i stor grad dreier seg om multinasjonale selskaper som dessuten ofte plasserer penger i skatteparadiser.

Noen oppgaver egner seg ikke for profittenkning. Omsorg for gamle og syke er et sånt område. Gamle og syke skal ikke gambles med, tildeles pleiere som ikke vet om det har jobb til neste år, eller som jobber seg halvt i hjel for luselønn. Gamle og syke skal vite at de som tar vare på dem behandles på anstendig vis. Adecco-skandalen er et eklatant eksempel på uanstendig behandling av både ansatte og de eldre selv. Demente og syke mennesker har behov for trygghet. I stedet får de det motsatte; anbudskontrakter som kan sies opp, nye firmaer som kan komme inn og overta, usikkerhet for hvem som nå skal ta vare på dem. De som var ansatt i Adecco aner nå ikke hva de skal gjøre. Hvem skal ta ansvar for deres rettigheter, hvem er deres arbeidsgiver videre?

Jeg husker godt da jeg møtte bussjåfører i Tønsberg for noen år siden, for å diskutere anbudspraksisen i kollektivtransporten.Voksne mannfolk sto og gråt mens de fortalte hvordan det opplevdes, i en alder av noen og femti, plutselig å miste jobben fordi noen andre vant anbudet. Kanskje fikk de bli ansatt i det selskapet som vant, men i såfall hadde de ingen rettigheter. Ansienniteten gikk tapt, og ofte mistet de pensjonsrettigheter også. - Jeg føler meg umyndiggjort, sa en av dem til meg mens tårene trillet. Han skjemtes.

Vår regjering har i ettertid innført regler som sikrer at ansatte i kollektivtransporten får samme rettigheter i anbudssituasjoner som ved en virksomhetsoverdragelse. Det betyr at hvis du jobber i det tapende selskapet, har du rett på jobb i det vinnende selskapet. Og du får med deg bedriftsansiennitet og andre opparbeidede rettigheter. Det betyr større trygghet. Selskapene kan ikke lenger skvise ut de eldste eller de sykeste, eller de som har vært mest aktive i fagforeningene. Dette var Frp, partiet for folk flest, imot.

Jeg mener at vi må innføre regler om virksomhetsoverdragelse også innen pleie og omsorg. Men viktigst av alt: Det offentlige bør heller drive sykehjemmene selv, eller la ideelle uten profittmotiv få gjøre det. Dermed sikrer vi tryggheten for de eldre og dermed sikrer vi at ikke ansatte utnyttes på det groveste for at eierne skal tjene mest mulig penger. Våre skattepenger bør brukes på kvalitet og anstendighet, ikke gå rett i lomma på kommersielle aktører. I tillegg må vi lovfeste retten til hele stillinger og få slutt på den omfattende bruken av vikarer i offentlig sektor. Offentlig sektor synder nemlig også, la oss ikke tro noe annet.

9 kommentarer:

 1. Jeg har den siste uken fulgt medias søkelys rettet mot den private aktøren Adecco vedrørende deres måte å drifte sine sykehjem på. Synes det er trist og beklagelig at en stor aktør som Adecco i denne saken fremstår som "dårligst i klassen" når de burde vært de beste. Det som er så irriterende er at når slike forhold avdekkes i det private er det lett å dra også alle andre private aktører under samme kam. SLIK ER DET IKKE. Ser at diskusjonen omkring bruken av det private går heftig på både Twitter og Facebook....og selvfølgelig er det de værste motstanderne av private foretak som roper høyest her. Har bare lyst å minne dere på at dette er et eksempl på hvorfor man SKAL benytte private aktører. Er det noe som ikke er som det skal være, så får man gjort noe med det. Når kommunen drifter ,for eksempel et sykehjem, er kommunen både kunde, leverandør og arbeidsgiver — når man setter bukken til å passe havresekken så sier det seg vel selv at det blir vanskelig å gjøre noe med uverdige forhold.

  Som tidligere ansatt i kommunehelsetjenesten i Trondheim kommune er det i grunnen ingenting som er særlig forunderlig med dobbelvakter. Jeg har i min karriere som ansatt i Trondheim kommune jobbet utallige dobbelvakter og de fleste andre med meg. Ja til og med trippelvakter praktiseres. "i nøden spiser fanden fluer". At firma som har avtale med kommuner forplikter seg til å følge arbeidsmiljølov samt følge tariff skulle vært en selvfølge. Trondheim kommune har avtale med 3 store private foretak på levering av bemanningstjenester. Vi vet at et av disse foretakene betaler sine ansatte langt under tariff. Det er også noe bemerkelsesverdig at når det i kommunens siste konkurransegrunnlag , som legger føringer på hvordan kommunen ønsker ting, står som et krav at alle skal snakke og skrive godt norsk. Det er en kjennsgjerning at Trondheim kommune sliter veldig på sykehjem og i hjemmetjenesten med utenlandsk arbeidskraft som snakker dårlig norsk, forstår lite/ingenting norsk og som åpenbart har store vansker med å skrive språket. Og lese Trondheim kommunes dokumentasjonssystem Gerica er jaggu som et eventyr. Min påstand er at dette er direkte uansvarlig. Lurer på hvilken kontroll som føres av kommunen for og forsikre seg om at kravene deres blir etterlevd?

  Forskjellen på det offentlige kontra det private er at det private har ingen tabbekvote. Det private følges hele tiden med argusøyne ,noe som er bra, men det offentlige burde selvfølgelig også bli fulgt med de samme øynene, noe de i dag IKKE blir.

  Avsløringene av Adeccos personalpolitikk får nok sansynligvis store konsekvenser for dem. Det er bra. Det jeg er nokså sikker på er at det nå fremover definitivt vil være trygt og bra å ha sine gamle på et av Adeccos sykehjem eller være ansatt ved et av deres foretak. Kanskje du til og med får lønn som er langt over hva du forventet :-)

  http://gretheenlid.blogspot.com/

  Mvh Grethe Enlid

  SvarSlett
 2. Til syvende og sist har det ikke endret mye siden " Les Misérables"... Jeg jobber i et privat bedrift som tar arbeidsmiljøloven veldig lett. Er sykepleier. Vi jobbet før 25 timers vakter med tvilende nattvakt og fikk lov å skrive 19 timer fordi "vi sov". Vi ble vekket om natten og var borte hjemmefra men det så ikke arbeidsgiver. På en helg jobbet vi 56 timer... Jeg tipset Arbeidstilsynet som svarte at bi måtte løse det med arbeidsgiveren først. Ikke så lett det...
  Nå har det blitt tredelt turnus men vi jobber fortsatt vakter på 14t med hvilende uten å få disp. Vi blir truet med "krok på døren" eller oftere jobbing om vi klager... Myyye rart som skjer i arbeidslivet og arbeidsgiver er konge...

  SvarSlett
 3. Jeg fryder meg over venstresidens snevre syn i denne saken, Inga Marthe.
  Se på ditt første kapittel :
  "For Høyre/Frp-byrådet har det åpenbart vært viktigere å privatisere enn å sikre anstendig drift av Oslos sykehjem."
  For regjeringen var det åpenbart viktigere å slå sammen å skape problemer å AHUS enn å sikre kvalitet. Samme argumentasjon - men da holder den sikkert ikke, ikke sant ?

  "Det må være flaut for eldrebyråden at det var NRK, og ikke kommunenes eget tilsyn, som avslørte hva som egentlig foregår:"
  Det må være flaut at det var TV2 som tok opp AHUs saken også ? Eller skal vi ikke snakke om det ?

  Saken er enkel : Adecco har brutt loven og det blir nå en politisak.
  Å prøve å henge en lovbryter ut for å vise at et system ikke funker er helt meningsløst.
  Adecco har brutt loven og det har ikke Høyre, FRP eller byrådet i Oslo vært kjent med eller støttet.
  Selv om du prøver å få det til å virke sånn.

  Venstresiden bruker enhver mulighet til å hetse det private tilbudet. Men - når du vet at Adecco har brutt loven og betingelsene for drift i det private så faller det på sin egen urimelighet.
  Det er så mange som driver lovlig og bra og de blir også rammet av din generalisering.

  La meg spørre deg : Hvordan skal vi få full dekkning på pleiehjem uten bruk av de private?

  SvarSlett
 4. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4042012.ece

  Her ser vi at røde Trondheim ikke har kontroll over det samme som dere kritiserer FRP og Høyre for....

  Bør Trondheim kommune fratas ansvaret sitt ?

  SvarSlett
 5. Igjen er det øynene som ser og hva som er politikk.

  Det er greit at lovverket må følges (på samme måte som det offentlige sløser bort milliarder på ikke å motta anbud ved anskaffelser etc) og den delen er vel grei.
  Alle parter bør følge regler.
  Det er også velkjent at Riksrevisjonen til stadighet kritiserer offentlige virksomheter for ikke å følge regelverket uten at Inga Marte roper på privatisering for å bøte på det.

  Nå er det arbeidstilsynet som har ansvar for det det gjelder her og ikke fagforeningene.
  For det meste engasjerer fagforeningene seg for å skaffe nye medlemmer.
  De sloss for at andre ikke skal få de samme rettigheter som de har tilkjempet seg uten å være medlemmer (nå sist ved å nekte alle ikke organiserte å få konsultasjonsrett ved permitteringer), men i Adecco-saken sloss man for samme rettigheter for ikke-fagorganiserte som også må være politisk motivert.
  Man forsøker å verve nye medlemmer som er OK, men da bør man også innrømme det

  Det som er synd er at man bare bryr seg om ansattes rettigheter og ikke hvilket tilbud brukerne får (det burde vel være det vesentligste også for Inga Marte?), men neida, det er det ingen som bruker spalteplass på.
  Det er en kjent sak at brukerne av private jevnt over har høyere score enn offentlige både når det gjelder barnehave og andre tjenester.
  Det er ikke mindre politikk i slossingen for ikke-fagorganiserte (fri avtalerett er selvfølgelig en styggedom) enn at borgerlige tro at privat virksomhet gir de beste resultatene.

  Det er ingen indikasjon at de gamle er misbrukt eller ikke blir behandlet tilfredsstillende (ref gambling).
  Dersom så ikke er tilfelle er det demagogisk og politisk å bruke ord som gambling.
  I så tilfelle bør man komme med beviser og ikke bare politikk.

  Bjørn

  SvarSlett
 6. Jeg gremmes mer over at skattepenger går rett i lomma på GRISKE OFFENTLIGE ANSATTE. F.eks. de flere hundre offentlig ansatte med over en million i årslønn. Thorkildsen har selv en offentlig lønn opp mot en million kr. i året så hennes innlegg blir derfor som å kaste stein i glasshus.

  SvarSlett
 7. Kjære Inga Marte! Hvorfor har ikke miljøpolitikken og skolepolitikken en konstruktiv utvikling i samfunnet? Skal SV sitte hele 8 år i setet uten særlig fremgang innen disse områdene? Vis meg gjerne om det er verdt å stemme SV igjen, det begynner å haste.

  SvarSlett
 8. Hei, du siste Anonym.
  Vi har klart to viktige ting: 1. Fått til en forbedring i grunnskolen når det gjelder resultater i lesing, matte og naturfag (PISA), og snudd pila på klimagassutslipp: Nå peker pila nedover (selv om dette også skyldes finanskrisa).

  Skole først: Etter 2000 har vi gjort det dårlig på Pisa-resultatene, men nå er utviklinga snudd. Vi skiller oss sterkt fra f.eks. svenskene, som ikke ser noen bedring før (kanskje) etter 2018! De har satsa på privatisering av skolen, vi har satsa på fellesskolen, og på en forbedra lærerutdanning. Framover blir det viktig for SV å gjøre følgende:
  - ruste opp ungdomstrinnet
  - innføre en lærerressursnorm, som sikrer at lærerne får mer tid til elevene
  - få en mer variert skoledag - mer praksis, mer fysisk aktivitet, lenger skoledag på barnetrinnet (men kobla sammen med kulturskole, variasjon og leksehjelp)
  - gjøre videregående mer relevant og praksisnær, og styrke lærlingeordninga
  - styrke rådgivningstjenesten, skolehelsetjenesten og skoleledelsen generelt

  Det viktigste vi kan gjøre når det gjelder frafall, er forøvrig å satse mer mot de yngste barna, inkludert barnehagene. Der har vi gjort aller mest til nå, og det er jeg veldig stolt over.

  2. Miljø og klima. Klimagassutslippene går nå ned. Dels pga finanskrisa, men dels pga tiltak for å få flere lavutslippsbiler m.m. (taxisjåføren jeg kjørte med i går kjørte en Prius. Han sparer 300 000 kroner på tre år, fordi vi har gjort den typen lavutslippsbiler mye billigere enn alternativene). Vi har også gitt mye penger over Enova for å få ned utslippene fra industrien og få mer effektiv bruk av energi + mindre bruk av energi.

  Framover blir det viktig å satse mye mer på tog, buss og sykkel, sette inn tiltak mot forurensing i byene (ikke minst pga folks helse), hindre åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja og andre sårbare områder hvor oljeindustrien ikke bør få innpass, få ned utslippene fra oljesektoren, styrke miljøteknologisatsinga og få strengere krav til nye bygg - bare for å nevne noe. I tillegg jobber vi for mer satsing på friluftsliv. Markaloven er forresten noe av det beste som står igjen etter oss på miljøområdet. Vernet av marka har folk kjempa for siden 30-tallet, og vi fikk endelig gjort det - sammen med massevis av mennesker som ville ta vare på de grønne lungene for kommende generasjoner. Hurra!


  Beste hilsen
  Inga Marte

  SvarSlett
 9. Bra SV! Men vi vil vel ikke bare skape mattegenier når de kulturelle verdiene har størst påvirkning på motivasjonen i skolen? http://utdanningsnytt.no/4/Meny-B/Videregaende/Pedagogikk/--Hele-kroppen-min-er-tall/
  Lurer på hva Thorbjørn Egner ville ha sagt...

  SvarSlett