lørdag 25. april 2009

Kystklimakonferanse i Lofoten


Statssekretær Heidi Sørensen (SV) holdt innlegg. Hun sa at folk som bor langs kysten, ikke minst i Lofoten, har særlig grunn til å være opptatt av klimaendringene. Foto: Marianne Gjørv.

I dag og i går har det vært klimakonferanse i Ballstad i Lofoten, arrangert av Norsk Kystklimasenter. Jeg fikk æren av å åpne konferansen, og mitt budskap var at vi har et soleklart ansvar for hva slags jord vi overlater videre til dagens og morgendagens barn. Norge har tjent seg rikt på forurensning, men har også bygd opp enorm kompetanse og kunnskap innen olje og vannkraft, som vi kan bruke bevisst. Jeg er opptatt av at vi må bruke den erfaringa til å bygge opp arbeidsplasser basert på fornybar energi. Min erfaring er at opphengtheten i olje og gass står i veien for at vi skal få til nødvendig endring av økonomi og næringspolitikk. Oljenæringa presser massivt på for å få utvide sin virksomhet til de mest sårbare områdene vi har. Dette bør skje, "av hensyn til Rogaland", skal vi tro sentrale stortingspolitikere. Der tror jeg de foregner seg. Veldig mange er skeptiske til å gamble med matfatene i Loften-området. På Kystklimakonferansen fikk vi vite hvordan økt foruring av havene, som en følge av for stort CO2-opptak, kan gjøre uopprettelig skade for fiskeriene. Hvilken rett har vi til å overse den belastningen oljeindustri medfører?

Vi trenger visjoner i Norge! Før hadde politikerne store planer for landet vårt, de sørga for at vannkraften tilfalt folket og at oljeinntektene ikke forsvant til multinasjonale oljeselskaper. De bygde til og med opp statlige selskaper. I dag investerer StatoilHydro i oljesand i Canada, en ekstremt forurensende energikilde, mens Statkraft investerer massivt i vindmøller - i Storbritannia. I SV mener vi at vi må styre statlige selskaper aktivt, og gjøre det lukrativt å investere i fornybar energi. Samtidig må vi bruke den oljen vi produserer på en mer fornuftig måte. Mer om det i morgen, når jeg skal blogge om Zeros Klimabil 2009.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar