onsdag 22. april 2009

Dag to

Jeg har nettopp snakka med Nina. Hun er sliten og glad etter dagen i retten. Mange flotte vitner har forklart seg, og hun klarte å gjennomføre på en bra måte selv også. Jeg er så stolt av henne! Hun kunne også fortelle at advokatkontoret har blitt ringt ned i dag, både av fagfolk og av psykiatriske pasienter/tidligere pasienter som forteller varianter over samme historie som Nina. Kanskje begynner snøballen nå å rulle? Dette gjelder jo så mange flere enn vi liker å tro. Og, som påpekt i en kommentar på bloggen: Helseskadene er så enorme.

Anna Luise Kirkengen har skrevet boka ”Hvordan krenkede barn blir syke voksne”. Hun viser hvordan barn som utsettes for grov omsorgssvikt i barndommen kan ha 30-50 ganger større sjanse for alvorlige sykdommer seinere i livet. Ikke bare psykisk sykdom, også somatisk (kroppslig). Og hun sier at medisinen er veldig fokusert på diagnoser og biologi, mindre på årsakssammenhenger, forebygging og helheten ved menneskelivet. Jeg anbefaler boka hennes på det varmeste. I tillegg vil jeg anbefale alle å lese Siri Søftestads bok om barnevernet som heter ”Fra privat avmakt til tverretatlig handlekraft”. Den viser hvorfor vi trenger tydelige ledere, et barnevern som samarbeider med andre etater og som har kompetanse på seksuelle overgrep. Siri har forøvrig kommet med en ny bok nylig.

Gå også inn på http://www.reddesmaa.no/, og signér oppropet. Alternativ Til Volds Øivind Aschjem og nevnte Siri Søftestad står bak. Vi trenger flere fagfolk av deres kaliber. Meld dere på!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar