onsdag 15. september 2010

Nei til kommunalt politi

Oslo SV diskuterer i disse dager hvordan vi skal få en tryggere hovedstad. Det er en veldig viktig diskusjon, det skjønner alle som bor i denne byen. Folk spør seg ofte hvor politiet befinner seg, og politiet lurer på det selv innimellom. Oslo SV reiser prisverdig diskusjonen om hvordan politiet kan bli mer synlig og nærværende og - ikke minst - hvordan vi kan få erstatta "betal-politiet", nemlig vekterbransjen, med et demokratisk og gratis organ. I den forbindelse har deler av Oslo SV gått inn for å etablere et kommunalt ordenspoliti, med kortere utdanning enn det ordinære, statlige politiet. Dette mener jeg er feil, og jeg skal forklare hvorfor:
 • Prinsipielt: Politiet er samfunnets maktapparat og bør være under nasjonal kontroll, med tydelig ansvar.
 • Styring og helhet: Det er vanskelig nok å få politiet til å samarbeide på tvers av politidistrikter, om vi ikke i tillegg skal innføre flere nivåer. Vi trenger mer samordning og helhet, ikke mindre.
 • Politifaglig: Politiets oppgaver lar seg ikke enkelt dele inn i "ordensoppgaver" vs. "etterforskning, etterretning osv". Som SVs bystyregruppe skriver (de er imot kommunalt politi): "Det som tilsynelatende kan være et ordensproblem, kan reelt sett være den synlige toppen av tung kriminalitet". Dette er et veldig viktig argument.
 • Status: Vi bør aktivt jobbe for å styrke statusen til det forebyggende arbeidet i politiet. Det forebyggende arbeidet handler i stor grad om tilgjengelighet, synlighet og innhenting av informasjon i førstelinja, og vil derfor ofte tilligge ordenspolitiet. Det er en tung nok jobb som det er å heve statusen til dette arbeidet. Å la et lokalt politi med kortere utdanning og (trolig) lavere status, vil gjøre dette arbeidet enda tyngre.

Hva bør så gjøres i stedet? Mye må gjøres, og veldig mye bra er sagt i dokumentet fra Oslo SV (se over). I bunn og grunn handler dette om de store klasseforskjellene i hovedstaten, som dagens byråd har forsterka med sin usosiale politikk. Sammenhengen mellom sosial ulikhet og kriminalitet er vel dokumentert. I tillegg vil jeg foreslå noen konkrete grep:

 • Bygge videre på fotpatruljene/seniorpolitiet, som er synlige i folks nærmiljø
 • Flere lokale politiposter der folk bor
 • Styrke (og styre) satsinga på det forebyggende arbeidet i politiet, inkludert arbeidet mot familievold. Analyser av hvor, når, av og mot hvem kriminaliteten foregår (såkalt problemorientert politiarbeid), må danne grunnlaget for politiets arbeid
 • Strengere skjenkepolitikk
 • Nasjonalt lovverk som pålegger samarbeid mellom barnevern, politi, skole, barnehager, helestasjoner/helsesøstre, PPT. Lær av Sagene og Stovner!
 • Sikre innsyn i parker, bedre belysning, bedre renovasjon (joda, sånt virker) og bytte ut næringsbygg i sentrum/langs Akerselva med boliger som folk kan bo i - der dette er mulig
 • En ny boligpolitikk for Oslo; nei til kommunale "ghettoer", hospits og oppsamling av kommunale utleieboliger i deler av byen. Særlig må barn slippe å bo steder som dette
 • Bedre rusomsorg
 • Styrke utekontakten og natteravnene
 • Raskere uttransportering av kriminelle asylsøkere
 • Bedre tiltakene overfor gjengangere
 • Vurdere strengere lovverk for vekterbransjen

2 kommentarer:

 1. Politiet er samfunnets maktapparat og bør være under nasjonal kontroll, med tydelig ansvar, skriver du. Fint! Hvordan skal vi da unngå at private vekter-selskaper overtar mer og mer ordensoppgaver i Oslo sentrum. Eller mener du at det er bedre med vektere enn med et kommunalt politi?

  SvarSlett
 2. Dette er mye av det samme gamle, pakket inn i fine ord som ikke løser publikums problem: Utrygghet ved politiets fravær fra bybildet.
  Du sier nei på sviktende grunnlag til det mest konkrete forslaget til å løse problemet: Ordenskonstabler med ettårig høyskoleutdanning.
  Vennlig hilsen Thor, SVer og betal-politi

  SvarSlett