tirsdag 30. juni 2009

Frps uansvarlighet II

Jeg syns Vidar Haugen fra Spydeberg treffer spikeren på hodet, når han skriver: ”Kunne de ikke heller bare si det som det er, at de velger individuell frihet foran trygghet og sikkerhet? Det hadde vært ærlig og redelig”.

Så ærlige tror jeg aldri de vil være. I stedet later partiet med det misvisende tilnavnet ”for folk flest” å late som om det er mulig å forene trafikksikkerhet med spritsalg døgnet rundt. Vi bør også huske på at Frp ønsker mye lavere alkoholavgifter og at butikker også skal få selge sprit døgnet rundt.

Geir Randaberg skriver at ”Fra mitt opphold i usa, hvor alkohol selges i kiosk og bensinstasjon, er det så mye fyllekjøring at det nesten er vanlig”. I Litauen hadde de alkoholsalg på bensinstasjonene døgnet rundt, noe myndighetene avvikla nylig. Da gikk antallet fylledødsfall drastisk ned – og Statoil begynte å true med oppsigelser av litauiske ansatte. Det er så en blir flau over å være norsk.

I Finland ble avgiftene på alkohol brått satt ned med en tredjedel og sterkspriten med hele 40 pst., fordi Estland var på vei inn i EU (2003). Finland frykta konkurransen fra sin mer liberale nabo. Ifølge Social- och hälsovårdsnytt i Norden førte dette til at den vanligste dødsårsaken for voksne finlendere over 45 år var hjerneskader som følge av fyll. I en utgave av Analys Norden fra 2006 står det at 20–30 pst. av barna i hovedstadsområdet vokser opp i familier med misbruk, vold, kriminalitet og annen vanskjøtsel. Dette tallet økte kraftig på svært kort tid. Kanskje ikke bare pga. alkoholpolitikken, men vi kan i alle fall være bombesikre på at disse barna ikke fikk det bedre!

Odd Frantzen http://oddfrantzen.blogspot.com/2009/06/frp-vil-at-vi-skal-ruse-oss-meir.html skriver at ”FrP er ein trussel mot trafikk-tryggleiken i Norge. Både fordi dei ønskjer at folk i Norge skal kunne ruse seg meir, og fordi dei stadig påpeikar at det er kvaliteten på norske vegar som er den viktigaste årsaka til trafikkulukker i Norge. Dei underkommuniserer bevisst føraren sitt betydelege ansvar”.

Jeg er helt enig. Som også Stål Hermo er inne på; Per Sandberg har sagt at med Frp skal vi få så gode veier at man kan fyllekjøre uten risiko for å dø. Det sier alt om det partiet. Jeg kommer tilbake til dette i neste innlegg. I mellomtida: Ikke la dem slippe unna med lettvintheter!

13 kommentarer:

 1. Bjarne Eikefjord:

  Denne saken dreier seg også om frihet, og om menneskerettigheter.

  Vi mener faktisk det er en menneskerett for alle mennesker i trafikken å kunne ferdes med full frihet fra risikoen å møte en fyllekjører på sin vei. Tredjeparten av alle trafikkdrepte i Norge er drept i ulykker hvor alkohol er involvert.

  Det utgjør tilsammen ca. 80 mennesker - hvert år. Hvilket gjør fyllekjøring til den største enkeltårsak til drap på norske veier.

  Vi vet at ved økt alkoholomsetninger øker fyllekjøringen - og fyllekjøringsdrapene på veiene øker. Det så vi i Norge i juli 2007, da varmerekorder resultetert i salgsrekorder for øl. Fulgt av nye fyllekjøringsrekorder og kraftig økning av fyllekjøringsdrap på veiene.

  Det er derfor uhyre viktig at politikerne tar dette på alvor og forsøker å forebygge og hindre flere fylledrap på norske veier.

  Folkehelseinstituttet har beregnet at rundt 40.000 mennesker fyllekjører daglig i Norge.

  Kanskje noen bør spørre FrPerne om de ønsker å møte en av disse i neste sving ?

  SvarSlett
 2. Glad du tar opp dette med skader og tragedier knyttet til alkohol, for det er veldig underkommunisert samfunnsproblem.

  Tror alkohol for mange er så nært forbundet med hygge og moro at man rett og slett ikke vil ta inn over seg at det også finnes en annen side ved denne rusbruken.

  SvarSlett
 3. Hei Inga Marthe. Har du noe å melde om SV's politikk?

  Blir litt lei av å lese om FrP på alle sosialistblogger. Det kan jeg jo gjøre på FrPs websider... Hva med å skrive noe om SVs politikk. På noe...hva som helst liksom.

  SvarSlett
 4. Apropos lettvintheter.

  Den type retoriske vendinger som du her bruker Inga Marte (og forsåvidt Vidar Haugen) bidrar til å tilsløre heller enn å klargjøre.

  Man kunne jo kontret med følgende formuleringer: "Kan ikke SV og Inga Marte bare si det som det er - at SV er villig til å ofre friheten for å få kollektivisme og trygghet"? At Sovjetunionen og DDR (som Berge Furre, Stein Ørnhøi m.flere logret fint for) var trygge samfunn, så lenge man ikke prøvde seg med individuelle ønsker og sånt borgerlig tøv.

  Eller hva med å stille Inga Marte spørsmålet om hvor mange gruppevoldtekter hun er villig til å godta for å forsette innvandringen fra ikke-vestlige land? Da alle statistikker viser at disse er overrepresentert på statistikkene.

  Nå er det jo selvfølgelig slik at de aller, aller færreste ikke-vestlige innvandrere begår kriminalitet, og at de som begår kriminalitet selvfølgelig må straffes som enkeltindivider, ikke som gruppe.

  På samme måte så er det selvfølgelig bare den som velger å kjøre i beruset tilstand som er ansvarlig for synden. Det er jo fullt mulig å kjøpe alkohol uten å fyllekjøre. Faktisk er det normen og ikke unntaket.

  Poenget mitt er ganske enkelt at implikasjonen KJØPE ALKOHOL = FYLLEKJØRING er like lite holdbar som implikasjonen IKKE-VESTLIG INNVANDRER = GRUPPEVOLDTEKT

  Men så ærlig tror jeg ikke Inga Marte er, men det hadde jo vært hyggelig å bli positivt overrasket!

  SvarSlett
 5. Jeg likte ikke dette forslaget fra FRP, men jeg kommer likevel til å stemme på dem ved valget. Den rødgrønne regjeringen har mistet helt kontrollen med innvandringen,så nå setter jeg min lit til FRP. Håper virkelig FRP kommer i regjering og at Siv Jensen blir statsminister.

  http://bluegirl2.wordpress.com

  SvarSlett
 6. Til Kapitalismus:

  Å ville begrense kriminalitet/samfunnsproblemer gjennom å begrense visse (etniske/religiøse) menneskegrupper reiser andre og mye mer kompliserte problemstillinger enn å ville begrense kriminaliteten gjennom å begrense visse produkter (alkohol, narkotika, våpen etc).

  For å sette det helt på spissen: Hitlers kamp mot jødene fikk som alle vet mye mer grusomme konsekvenser enn avholdsbevegelsens kamp mot alkohol (sistnevnte har etter min mening mest hatt positiv betydning for samfunnet).

  Nå er det selvfølgelig stor forskjell på å nekte asylsøkere opphold i Norge og sende folk i gasskamre (med mindre asylsøkerne faktisk risikerer døden i landet de kommer fra) og jeg synes det er legitimt å ta hensyn til faren for økt kriminalitet når innvandringspolitikken fastsettes.

  Men motforestillingene mot å se på enkelte menneskegrupper som potensielt skadelige er mye større enn motforestillingene mot å se på enkelte produkter som potensielt farlige.

  SvarSlett
 7. Enig i at det er forskjell på mennesker og produkter. Men ikke så stor forskjell prinsipielt, dersom begrensningen kan tenkes "å fylle kriteriene for større trygghet".

  Dessuten så ser man jo glatt over alle FORDELENE med alkohol (ikke fyllekjøring). Hvordan det langt på vei er forbundet med glede og festligheter, og at de aller, aller fleste som nyter alkohol gjør nettopp det, nyter den.

  Og enda viktigere, ved IKKE å adressere den ansvarlige, nemlig den som med viten og vilje setter seg bak rattet for å kjøre, så er man jo iferd med å relativisere seg bort fra forskjellen mellom rett og galt.

  JA - det er galt å kjøre beruset.
  NEI - det er ikke galt å drikke alkohol i seg selv.

  Det var det første kritikerne av liberaliseringen burde sagt, før de angrep de av oss støtter mer frihet og mer ansvar.

  SvarSlett
 8. vegard jensvold1. juli 2009 kl. 04:55

  Jeg har vanskelig for å skjønne hvorfor det er så viktig å få kjøpt alkohol på bensinstasjonen og hvorfor det er så katastrofe å måtte vente med å kjøpe pilsen sin til man kommer i butikken. Når jeg er på bensinstasjonen å kjøper meg mat/drikke er det fordi jeg er sulten/tørst der og da, alt annet venter jeg med å kjøpe til jeg er i butikken. Noe som kjennes helt greit og overhode ikke som frihetsberøvelse

  Det er alt for lett å si at man må "adressere den ansvarlige, nemlig den som med viten og vilje setter seg bak rattet..." Det er ansvarsfraskrivelse og feigt. Staten har ansvar for å legge til rette for bla. minst mulig fyllekjøring og det gjøres IKKE ved å tillate alkoholsalg i tide og utide på alle mulige plasser, snarere tvert om.

  SvarSlett
 9. Til "Kapitalismus";
  Du har rett! På samme måte som FrP vil prioritere (merk deg det ordet!) individuell frihet framfor "trygghet", vil SV (og Ap) prioritere det du kaller "kollektivisme og trygghet". Så blir det et spørsmål hva vi VELGERE, vi som bor i Norge, vil prioritere...
  Problemet er at de politiske partia i Norge ikke helt vil vedgå at de faktisk bedriver prioritering. De sier som Ole Brum; "Ja takk, begge deler!" - og prøver å gi velgerne inntrykk av at de ikke vil prioritere BORT noe som helst!
  Selv er jeg prinsippiell motstander av fartsgrenser utafor boligstrøk. Både fordi jeg selv ofte finner fartsgrensene latterlig lave, fordi jeg VEIT at det som er for høy hastighet for èn person i èn bil på tørt føre, men fortsatt i samsvarf med "fartsgrensa", kan være søvndyssende og irriterende sakte for en annen person, i en annen bil, selv på på snøføre. Ingen "myndighet" kan vurdere hva som er forsvarlig hastighet for alle folk, i alle typer biler, undr alle vær- og føreforhold, og følgelig bommer "fartsgrensene" på 95% av de berørte!
  Men jeg veit også at selv lav-promille gjør ALLE bilførere, uansett hvor gode de i utgangspunktet er, dårligere og mer uoppmerksomme i trafikken!
  Så JEG vil prioritere individuell frihet framfor eventuell trygghet med fartsgrenser, men prioritere nevnte frihet VEKK til fordel for den sikkerheta en oppnår med en streng promillelovgiving.
  Men så er jo ikke jeg politiker da...

  Vidar Haugen, Spydeberg

  SvarSlett
 10. bare en tanke. Hvis du, Vidar Haugen fra Spydeberg, kjører i 130Km/t på landeveien og bak svingen er det et pensjonistpar som lunter avgårde i 50Km/t. Hvordan i heite huleste har du planlagt å stoppe da? Hive deg ut i motsatt kjørefelt og krysse fingra for at det ikke kommer en annen kar i 130Km/t?

  Kanskje du har rett i at fart ikke dreper, men det er to ting som er helt, helt rett:

  1)sannsynligheten for å dø i 130 er mye større enn hvis man kjører i 50.

  2) fri fartsgrense skaper mer irritasjon og uvettige forbikjøringer fordi folk blir frustrert over de som kjører sakte og dermed kjører forbi når det ikke passer seg (har sett det på veien MANGE ganger) og de som ikke føler seg komfortable med å kjøre fort føler de må gjøre det fordi de ønsker frihet til å ikke bli forbikjørt og bli først til ulykkestedet.

  SvarSlett
 11. Anonym kommer her med den samme idiotiske misforståelsen (...?) som så mange bruker i sine forsøk på å argumentere for fartsgrense-prinsippet; at "fri fart" (jeg foretrekker faktisk å kalle det "selvbestemt fart". Selvsagt "uten sammenligninger forøvrig"... ;-))
  automatisk betyr anarki og at alle skulle ha lov til å "kjøre idiot". Men det at folk selv får ansvaret for å vurdere sin egen hastighet, fjerner ikke den generelle loven om at alle må ferdes hensynsfullt og ikke føre til ulykker! Uansett fartsgrenser eller ei blir det jo ikke akkurat ansvarlig og hensynsfullt å kjøre i 130 gjennom en uoversiktlig sving!
  Og de som virkelig vil kjøre i 130 der du nevner, gjør nok det totalt uavhengig av et fartsgrenseskilt!
  1. Sannsynligheta for å dø, er faktisk 100% uansett fart ;-)
  Men konsekvensen av dette "argumentet" må jo være generell fartsgrense på 30 (da tåler de fleste mennesker en bråstopp uten å dø...) samt totalforbud mot fly (som nødvendigvis må ha høyere hastighet for å fungere!
  Mao. kun et eksempel på fartsgrense-profetenes tåpeligheter!
  2. Fri fart (ikke fri farts-GRENSE... ;-)) vil nok heller skape MINDRE irritasjon og FÆRRE uvettige forbikjøringer. Folk blir alltid frustrerte over de som kjører for sakte, men uten denne idiotiske fartsgrensa, blir det greiere å kjøre forbi dem uten å måtte bruke all oppmerksomheta retta mot fartskontroller og -bokser. Og de som velger å kjøre SAKTERE, vil ikke lenger føle seg pressa til også å "holde fartsgrensa".
  Frihet til IKKE å bli forbikjørt, låter noe søkt...

  Vidar Haugen, Spydeberg

  SvarSlett
 12. du tar feil vidar haugen.

  Du går ut i fra at alle vil kjøre i omtrent samme fart på en gitt dag. hadde alle vært like trygge bak rattet, like komfortable med fart osv. vil det naturligvis være omtrent riktig, men sånn er det ikke.

  Noen opplever at f.eks. 50km/t er fort og skummelt der andre syns det er helt greit å kjøre i 70km/t. derfor har man fartsgrenser som hindrer at de som føler seg ekstra trygge på kjøringen sin ikke skal risikere å ta igjen biler som kjører mye saktere.

  du har kanskje rett i at sansynligheten for å dø er 100% uavhengig av fart men, sannsynligheten av å dø pga skader påført av bla. g-krefter som naturligvis er avhengig av fart derimot...

  SvarSlett
 13. Total skivebom, "Anonym"!
  For det første går alldeles ikke JEG "ut fra at alle vil kjøre i omtrent samme fart..." osv. (Det å tillegge andre debattanter meninger de overhode ikke har, er en plagsom, men akk så utbredt diskusjons- (eller kanskje heller herske-)teknikk!) Tvert imot, jeg skriver jo nettopp at folks forutsetninger og ønsker er så forskjellige at èn fartsgrense som skal passe alle (også når det gjelder sikkerhet) er helt "dust"!
  For det andre har fartsgrense-idèen ALDRI hatt som grunnlag at ingen "skal risikere å ta igjen biler som kjører mye saktere". Hvor har du slikt tull fra? Fartsgrense-tilhengerne har ALLTID fokusert på MAKS-fart, mens det aldri har vært forøkt engang å lovfeste en MINSTE-fart.
  Men det spørsmålet en bør stille seg, er om de som "opplever at f.eks. 50 km/t er fort og SKUMMELT der andre syns det er helt greit å kjøre i 70 km/t", egentlig er så usikre og redde at de ikke burde vært bilførere overhode?
  I Norge er det dessværre slik at der settes fartsgrensa til 50, og så er det de DYKTIGE bilførerne som blir straffa...

  Vidar Haugen, Spydeberg

  SvarSlett