torsdag 3. september 2009

Fagforbundet og Delta

Kort innpå: I dag skal jeg steppe inn for Kristin Halvorsen i en debatt hos Fagforbundet på Gardermoen. De har kommunalpolitisk konferanse, og vi skal diskutere hva vi vil med Norge, hvilke muligheter og problemer finanskrisa gir oss, faglige spørsmål m.m. Seinere på kvelden skal jeg i debatt i Re i Vestfold, i regi av arbeidstakerorganisasjonen Delta.

6 kommentarer:

 1. Det tror jeg du klarer kjempe fint. Viktig å få frem SVs politikk litt mer i valgkampen. Vi blir litt borte i alt bråket mellom Frp, Ap og H. Stå på!

  SvarSlett
 2. hei : ) Jeg heter Maria og går på markaplassen ungdomskole i Trondheim. Vi holder på med valg på skolen og det var en oppgave der vi skulle finne en blogger på '' vårt'' parti som vi fikk utdelt, og stille et spørsmål. Jeg lurer på hvordan det er å være politiker og hvorfor du ville bli det?

  SvarSlett
 3. Hei, Maria, takk for spørsmålet ditt!
  Jeg sitter akkurat nå på toget etter å ha vært i duell i Horten, mot Inger Lise Hansen i KrF. Vi diskuterte bl.a. homofiles rett til å gifte seg, Israels okkupasjon av Palestina, miljø og skole.

  Jeg syns det er spennende og givende å være politiker, fordi jeg hele tida lærer noe nytt og treffer folk med mye kunnskap og erfaringer, folk som kanskje lever helt andre liv enn meg. I tillegg får jeg være med og påvirke samfunnet.

  Jeg ville bli politiker, fordi jeg bryr meg om at noen barn vokser opp med krig, fattigdom, overgrep eller foreldre som ikke bryr seg om dem. Jeg ville gjøre noe med at kvinner mange steder ikke er verdt noe, at kvinner voldtas og kjønnslemlestes, eller tjener mye dårligere enn menn. Jeg ville ikke bare klage, men gjøre noe selv!

  Da jeg ble stortingsrepresentant, i 2001, ville jeg inn i justiskomiteen for å gjøre noe med volden mot kvinner og barn. Veldig mange utsettes for vold i hjemmene sine, men denne volden er ofte lite synlig, den er skamfull og tabu. Jeg syns det var urettferdig at ikke denne alvorlige volden ble mer diskutert. I fire år foreslo jeg og SV mange tiltak mot familievold, seksuelle overgrep og voldtekt, men vi hadde ikke regjeringsmakt. Etter at vi kom i regjering for fire år siden, har vi fått gjennom de fleste av de forslagene vi fremma: Barnehus i alle regioner (et hus hvor barn utsatt for vold/overgrep kan få all hjelp på ett sted), omvendt voldsalarm, hvor den som er truer med vold må gå med en alarm som varsler offeret hvis han kommer for nær henne (er ikke gjennomført ennå, men er under planlegging), familievoldskoordinatorer i politiet, en gratis, døgnåpen telefon for incestutsatte, tilbud om behandling og hjelp for voldsutøvere, høyere erstatning for ofre, høyere straffer for vold og voldtekt m.m. Det er jeg stolt av!

  Som politiker har jeg valgt å være mye ute på arbeidsplassene til folk og ute i miljøer som jeg ikke kjenner så godt fra før. Jeg har hatt "sommerjobb" en uke hver sommer; i politiet, barnevernet, barne - og ungdomspsykiatrien, eldreomsorgen, fengselsvesenet, på helsestasjon og på fødeavdeling - og som bonde. Jeg har vært med på tre fødsler, har hatt samtaler med menn dømt for voldtekt og overgrep mot barn, vært med politiet på leting etter en kvinne som antakelig hadde tatt livet sitt (det hadde hun gjort, dessverre), sittet på helsestasjon for ungdom og hørt ungdommer fortelle om rus, vold og selvmordstanker, snakket med døende pasienter og deres pårørende osv. Det har vært veldig lærerikt, og veldig sterkt. Jeg kommer aldri til å glemme det jeg har opplevd, og har brukt opplevelsene til å forstå mer av hva jeg kan gjøre for å bli en god politiker. Jeg er opptatt av at jeg må lytte mer enn jeg prater, og samarbeide med folk utafor politikken. Jeg er bare blitt mer opptatt av forebygging og barns rettigheter med åra.

  Jeg håper nå at jeg får fire nye år på Stortinget, fordi jeg ønsker at Norge skal få en mye tøffere miljøpolitikk. Vi har ingen rett til å ødelegge klimaet på kloden for kommende generasjoner. Min sønn blir født i desember, og jeg vil kunne se han i øya og si at jeg gjorde hva jeg kunne for at vår generasjon skulle ta ansvar og ikke opptre egoistisk og som om vi ikke visste hvor alvorlig klimaproblemene er!

  Jeg håper du også vil engasjere deg for en bedre verden! Lykke til med oppgaven din.

  Hilsen Inga Marte

  SvarSlett
 4. Veldig bra at du tar deg tid Inga Marte til å svare de unge som blogger med deg også.

  Men jeg lurer litt på det du skriver, om opplevelser i ulike situasjoner og hvordan du kan bruke det i det politiske liv. I forhold til å påvirke og forsøke å gjøre noe med det.

  Hvilke prinsipper er du villig til å sette til side for å oppnå resultater som er viktig for folks sikkerhet og folks muligheter til å få et verdig liv ?

  Er spørsmål om offentlig eller private tjenester prinsipper du kan sette til side for å få folk på sykehus i tide eller få folk med rusproblemer inn i et organisert hjelpeapparat ?

  Er du enig i at man må ha det private næringslivet med i kampen mot klimaproblemene ? Er du villig til å gi romslige rammer til det private næringsliv for å få dem til å bidra med å håndtere klimaproblemene ?

  Kan skattereduksjon knyttet til klimatiltak i det private næringsliv være noe du kan være villig til å se på til tross for at SV og den rødgrønne regjeringen alltid sier nei til skattereduksjoner ?

  Er du villig til å stramme inn asylpolitikken slik at kun de med identifikasjonspapirer ( og små barn som synlig lider )får oppholdstillatelse i Norge inntil vi får kontroll på integrasjonspolitikken i landet og får ferdigbehandlet de asylsøknadene som vi allerede har i dag ?

  Er du villig til å fortsatt ha en så stram asylpolitikk inntil vi får intigrert de som sitter i telt og ulike anstalter rundt i Norge og har et uverdig liv ?

  Er du villig til å sette SV sin og den rødgrønne regjeringen sin politikk til side for å snu de negative resultatene vi har i helsesektoren og de for de fattige ?

  Eller sagt på en annen måte, og uansett valgresultat. Er resultatene man oppnår viktigere en partiprogrammet og om man sitter i regjering ?

  Setter veldig pris på om du svarer oppriktig på alle spørsmålene, for jeg tror ikke det er god vilje du mangler, eller ærlighet, men gjerne at du vil så gjerne men får det ikke til med de partiene og den regjeringen vi har i dag. Du trenger ikke svare på den siste påstanden om du ikke vil.

  SvarSlett
 5. Takk for at du tok deg tid til å svare meg. : )

  Hilsen Maria

  SvarSlett