torsdag 17. september 2009

Human ruspolitikk

Mange sender inn innspill til oss om hva som bør stå i en ny regjeringserklæring. I dag vil jeg legge ut et innspill fra Narkoman.net til ny ruspolitikk:

"10 saker vi vil skal gjennomføres innen rusomsorgen i Norge – Valget 2009:

1. Bygge ut behandlingsapparatet for rusmisbrukere med 1000 plasser i institusjon innen de neste 4 år.
2. Fjern anbudsordningen. Vi er ikke tjent med å prise en misbruker ut i fra alder, misbruk og tid i avhengighet. Vi er heller ikke tjent med at de bevilgende myndigheter setter en makstid for behandlingen fra 4 til 6 måneder. Ofte trenger en misbruker lengre tid i behandling før man er fri for sin avhengighet.
3. En ordentlig regulering av LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) hvor det innføres lik praksis over hele landet. Valgfrihet av medisiner som metadon, Subutex, Suboxone eller andre skadereduserende medikamenter for pasientene.
4. Styrke akuttmottak som har øyeblikkelig eller en meget rask innleggelse av misbrukere av opiater og/eller piller. Bruk av ledig kapasitet hos legevakt og sykehus må kunne benyttes til avrusning.
5. Sette i gang prøveprosjekter i Oslo, Bergen og Trondheim med utdeling av "heroin - diacetylmorfin" til de mest utsatte. Dette gjelder for de som tidligere har gått igjennom behandlingsapparatene på forskjellige måter. Dette tilbudet vil kun gjelde for de som har prøvd alt og representerer en svært liten men utsatt gruppe av heronistene i Norge.
6. Utvidelse av sprøyteromsordningen i Oslo og at det startes opp flere steder i landet. Sprøyterom redder liv og er også en arena hvor helse og sosial kan møte de tyngste misbrukerne og fange opp motivasjonssignaler.
7. Behandling av fanger i Norske fengsler med rusrelaterte problemer er på ca. 60 %. Disse burde gå fra behandling under soning til behandling i frihet, slik vi kjenner den gjennom Stifinneren som er et samarbeid mellom Oslo Fengsel og Tyrili. Vi ønsker også at de kvinnelige fangene kan få samme mulighet i en fast form. Man bør overveie å ta i bruk behandling fra første soningsdøgn og mer bruk av alternativ til fengsel som narkotikaprogram med domstolskontroll.
8. Ikke jag narkomane rundt i Oslos gater. Det er ikke samfunnsøkonomisk å splitte opp slike miljøer, da de vil trekke inn i bebodde nabolag og i skjul. Dette skaper utrygghet, økt rekruttering og mye fortvilelse for mange mennesker. Skap inkluderende væresteder hvor man kan være uten at politiet bruker store ressurser på denne gruppen".

Kommentarer?

9 kommentarer:

 1. Rusproblematikken har jeg opplevd på nært hold i min egen vennekrets, og jeg VET hvor viktig det er å ta tak i problemene. Jeg har faktisk opplevd at misbrukere som VIL ha hjelp ikke får det, fordet de er oppegående nok til å skjønne at de har et problem. Dette MÅ det bli gjort noe med. Samme med det su sier om å jage narkomane rundt i Oslo, det er ikke bra, og vil bare skape større problemer, både for misbrukerne og for de som er bosatt på de mest utsatte stedene.

  SvarSlett
 2. En bønn til deg, Inga Marte; Bruk alt du måtte ha av innflytelse for at sprøyterommet i Oslo blir videreført og ikke nedlagt fra nyttår!!!
  Uansett ideologiske motforestillinger hos enkelte, SPRØYTEROMMET REDDER LIV!
  Hilsen Vidar

  SvarSlett
 3. Burde de ikke strengt tatt lære seg å telle også?

  SvarSlett
 4. Hva mener du Anonym?

  SvarSlett
 5. "10 saker vi vil skal gjennomføres innen rusomsorgen i Norge – Valget 2009"
  Jeg ser bare 8 saker.

  SvarSlett
 6. Døgnåpne sprøyterom... Ja, dette må vi nok ha, er enig. Men du må innrømme at det står litt i kontrast til at dere vil innskrenke ølsalg enda mer, ikke bare åpningstidene på byen.

  SvarSlett
 7. Vil dette si at SV adopterer hele lista?

  SvarSlett
 8. Jeg savner et punkt om rett til individuelt tilpasset behandling. Valgfrihet som nevnes under 3. er viktig, og dette er relatert.

  Det er lett å tenke at narkomani skal behandles likt, men det er store individuelle forskjeller på mange områder, og det krever individuell tilpasning og oppfølging.

  Jeg leste nettopp et sted (husker ikke hvor...) at leger har for dårlig evne til dialog med sine pasienter. Det er kanskje ekstra vanskelig for narkomane (er ikke til å stikke under en stol at mange ser ned på dem).

  Narkomane har god peiling på medikamenter/rusmidler (det meste legene tilbyr florerer også på gata) og erfaring med hva de tåler og hva som passer dem. De bør kunne spille inn på sin egen behandling og bli hørt, uten å bli mistenkt for å ville snike til seg medisiner ved å komme med meninger om sin behandling.

  Hva mener dere om heroin på resept?

  SvarSlett
 9. Hei.
  Dette er utrolig viktig og konkrete tiltak som burde være nedfelt i SV sitt program. Rusomsorgen omhandler utrolig mange mennesker og er samfunnsøkonomisk veldig dyrt. Gå for det!!!

  SvarSlett