torsdag 5. februar 2009

Ap må svare!

Hva mener Arbeiderpartiet om å åpne våre mest verdifulle og sårbare områder for oljevirksomhet? Dette må folket få svar på, før valget til høsten. I sitt nye forslag til arbeidsprogram, unngår de å si noe klart om dette. AUF-leder Martin Henriksen er et unntak, han har dissens som samsvarer med SVs syn: Nei til oljeboring i disse fantastiske områdene!

Norge står ved et veiskille: Skal vi bli et klimavennlig land eller skal vi fortsette å være en del av problemet? Skal vi sette uerstattelig natur og ressurser på spill for å bli enda litt rikere, eller skal vi utvikle miljøvennlige næringer? Det er også verdt å sjekke ut Petroleumstilsynets kritikk av oljebransjen, som er skremmende lesning. All oljevirksomhet innebærer risiko. I områder som dette, kan resultatet bli forskrekkelig. De siste åras "potensielle katastrofer" (tilsynets egne ord), og de feil og mangler som siden er avdekket, viser at vi ikke må la oljenæringa få viljen sin denne gangen. Derfor må folket få si sitt til høsten - dette må bli en valgkampsak! Se også Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten og Vesterålen.

3 kommentarer:

 1. Selv om saken er viktig, er det ikke dette som er veiskillet. Vi må ikke tro at å verne Lofoten betyr noe som helst i et miljøvernperspektiv. Man må i mye større grad enn nå være villig til å ofre arbeidsplasser og velferd for miljøet. Jeg tror ikke det vil bli nødvendig å faktisk ofre det, men vi må være villige til å gjøre det for å komme noen vei.

  Vi skrev litt om problemet i anledning miljøforliket, http://www.polecon.no/jon/?p=42

  Jeg tror ikke noen norske politikere er villig til å gjøre det som må til. Jeg håper jeg tar feil..

  SvarSlett
 2. Herlig! La oss i samme slengen legge ned all næringsvirksomhet i hele Nord-Norge. Og forby bensinbilder nord for Trondheim øyeblikkelig! (I resten av landet skulle det forbys fra 2015, var det ikke så, Inga Marte?)
  Så kan vi sitte på 'Løkka og blogge med laptoper fulle av isrealske komponenter og være "de gode menneskene" fordi vi har gjort Nord-Norge om til et eneste stort naturreservat.

  SvarSlett
 3. Nord-Norge blir ikke øde uten oljevirksomhet. La oss få benytte våre komparative fortrinn. Nærheten til fisken f.eks. Dagens politikk gjør at rettighetene siver sørover og inn i investormiljøer (Røkke er bare en av mange, det er også mye oljepenger fra kombinerte offshore og fiskerimiljøer på vestlandet)og utarmer tidligere rike kystsamfunn. Heller enn investeringer i petroleumvirksomhet, kan det investeres i infrastruktur, miljøteknologi, vind- og bølgekraft mm.

  50 milliarder er brukt på snøhvit fase 1. Av dissse har kun 2,8 blitt brukt på regionale(Hele Nord-Norge??) og lokale leverandører. slike investeringer gjort på land ville virkelig gitt ringvirkninger.

  SvarSlett