tirsdag 24. februar 2009

Om Harstad-opprør og jubileumsfest


Sykepleierforbundet kjører kampanje, og takk for det!

I dag skal Likestillingsloven feires. Hele 30 år er den blitt, og vi gratulerer. Ikke ved å hvile på laurbærene, men snarere ved å rippe opp i ubehageligheter. Som at kvinner fortsatt bare tjener 85 prosent av hva menn gjør - i Norge, i dag, i 2009 ogsåvidereogblablabla. Årsak? Først og fremst at de kvinnedominerte yrkene (les: viktige yrker som sykepleiere, førskolelærere, lærere, barnevernspedagoger etc.) systematisk lønnes dårligere enn de mannsdominerte. Og hvorfor skjer det? Jo, fordi vårt samfunn tradisjonelt har verdsatt og fortsatt altså verdsetter mannsarbeid høyere enn kvinners arbeid. Dessuten lar vi markedsmekanismene og den såkalte ”frie konkurransen” få avgjøre lønnsnivået. Når det da er ganske få private alternativer innen grunnleggende fellesskapsoppgaver som helse og omsorg, skoler og barnevern, så er damene dømt til å tape. Med mindre staten og fellesskapet er villige til å punge ut, da. Og det blir jo tusenkronersspørsmålet.

Sjøl skal jeg ikke til Litteraturhuset i Oslo i kveld for å skåle og høre foredrag. Jeg skal til Harstad. I oljedebatt, mot Høyre og med Naturvernforbundet. Og faktisk er det perfekt å reise akkurat til Harstad akkurat i dag. For det var her et stort likestillingsdrama utspilte seg for et drøyt år siden. To kvinnelige sykepleiere fant seg nemlig ikke i at de, som hadde samme kvalifikasjoner og utdanningsnivå – og minst like stort ansvar - som fire mannlige ingeniører ansatt i kommunen, skulle tjene så mye mindre. De følte seg diskriminert, at de som kvinner ikke var like mye verdt og at deres arbeid ikke var like viktig som ingeniørenes. Likestillings – og diskrimineringsombudet svarte med å støtte de to kvinnene, og dermed gikk Harstad til sak. For ikke skulle vel de bli tvunget til å betale høyere lønn til sine (kvinnelige) ansatte! Trist er det i alle fall at Likestillingsnemnda ga Harstad medhold. Dermed er vi på stedet hvil fortsatt og jeg tror jaggu at kampen fortsetter.

Gratulerer med dagen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar