tirsdag 10. februar 2009

Hijabpolti?!

Ok. Nå skulle jeg egentlig ikke ha skrevet noe, men sett på Jamie som lærer stakkars engelskmenn å lage mat (lurer du på hva relativ fattigdom er, sjekk ut England). Men jeg kjenner jeg er så provosert etter å ha sett Redaksjon 1 at jeg bare må få det ut. Sammen med min gode venn og kollega, Heikki Holmås, som plages av virusinfeksjon og ikke får jobbe, har jeg tre hovedargumenter for å støtte Politidirektoratets forslag:

1. Vi trenger et flerkulturelt politi. Det må være rom for dem som bærer hodeplagg som en del av sin identitet. Å tillate hijab i politiet, kan gi et positivt signal til alle som føler seg på sida av samfunnet, og øke tilliten til politiet. Forhåpentligvis vil flere minoritetskvinner søke seg til Politihøyskolen.
2. Hijab (eller turban, for den saks skyld) skaper ingen praktiske hindringer, verken sikkerhetsmessig eller for publikum. En burka ville på sin side selvsagt være uaktuelt. Men hva er problemet med et skaut? Mange reagerte også da kvinner første gang gikk inn i politiet. Skulle vi få politi i skjørt nå?
3. Lojalitet og verdimessig ståsted er ikke, som mange hevder, automatisk noe du kan lese ut av om du dekker til håret ditt eller ei. Politihøyskolen må sikre at studentene får med seg passende verdier og har lojaliteten rett sted.

Dessuten: Det blir noe absurd over at denne debatten tar så av nå, når Forsvaret har tillatt hijab og turban siden 1988. Er du god nok til å dø for landet vårt, bør du også være god nok til å være politi.

God natt.

26 kommentarer:

 1. Hva med kors? Eller andre religiøse symboler eller plagg? Partibuttons? Organisasjonsbuttons? Om man går vekk fra et "null-prinsipp", hvor skal vi trekke grensen? Hvor trekker vi den idag, hvor trekker vi den om ti år? Tjue år?

  Jeg har ingen problemer med å være enig i at politiet skal og bør gjenspeile innbyggerne i samfunnet. Det øker politiets troverdighet, tyngde og respekt.

  Men jeg mener også at politiuniformene ikke skal gi rom for personlighet. Som politibetjent legger man igjen seg selv som person idet man tar på seg uniformen. Man er ikke lenger individ, man representerer samfunnet, staten, fellesskapet.

  SvarSlett
 2. Eg synest det er problematisk når ein skal få vise religiøs tilknytning når ein går i uniform. Er det ingen som ser at det kan gje moglege problem når ei dame i hijab skal snakke til Israelvenene når dei demonstrerer? Eller kva med ein politimann i jødisk kalott skal jage vekk Palestina-venlege demonstrantar utanor den israelske ambassaden? Eg trur det er ganske far-fetched å tru at slikt politi blir oppfatta som nøytrale, og det kan faktisk vere uheldig for politifolka i første rekkje, både den med det religiøse plagget, men også for dei som er på vakt med dei.

  SvarSlett
 3. Øhhh. Eivind M.: Hijab er et plagg. Et verdinøytralt plagg, i alle fall i utgangspunktet. Akkurat som bukse. Eller genser. Det er IKKE slik at det har en religiøs betydning bare fordi det er muslimer som går med det.

  Når det er sagt er jeg noe skeptisk til å tillate bruk av Hijab fordi det er så mange som ikke vet hva en hijab er. Ellen propellen sammenligner det for eksempel ved jødisk kalott. Det er ikke rom for misforståelser her, og politiuniformen bør ikke være en pedagogisk arena for å lære befolkningen hva en hijab er. Er ikke samfunnet modent nok, så er ikke samfunnet modent nok.

  SvarSlett
 4. Øhhh. Anonym: I følge de lærde innen islam er ikke hijab "et verdinøytralt plagg":
  - Det er et religiøst påbud, sier Shoaib Sultan, generalsekretær i Islamsk Råd Norge.
  (http://www.dagbladet.no/2009/02/11/nyheter/hijab/politiet/politi/islamsk_rad/4792179/)

  Men hva en skal mene i denne saken er ikke enkelt, det er jeg enig i.

  SvarSlett
 5. Jeg hørte et godt argument her om dagen:

  Det er ikke tvil om at hijab, og andre religiøse plagg bør være tillatt, men er Norge klar for dette nå? Eventuelt, hvorfor er vi ikke klare, etter så mange år med mangfold av kulturer.

  Det er noe vi burde ta innover oss, ikke faktum at enkelte er for og andre imot ;)

  SvarSlett
 6. Forsvaret og Tollvesenet ble i går trukket fram som eksempel på hvor det har blitt åpnet for litt av hvert. Det blir feil å sammenligne dem med Politiet. Forsvaret bærer uniform for å skjule seg, og både de og Tollvesenet kommer i kontakt kun med en begrenset del av befolkningen. Politiets kontaktflate mot befolkningen er mye større og deres ”budskap” mye bredere. Nøytralitet der er viktig for ikke å skape fordommer, stridigheter, forvirre, oppskake og opphisse enkeltpersoner eller grupper.

  Vi behøver arbeidskraft og kompetanse fra andre land og bør arbeide for å ta godt imot de som ønsker å komme hit. Men det er faktisk ingen menneskerett å få arbeide i politiet. Det finnes mange forskjellige årsaker til at mange av oss ikke kan ta utdannelse og tjenestegjøre som politi. Alt fra fargeblindhet til overvekt, og mye mer som ikke nevnes her.

  En åpning for signalisering av tilhørighet, religion, gruppering gjennom politiuniformen vil neppe føre til et bedre samfunn. La politiet få være politi, og la dem som ønsker å bli politi gå inn i det på like vilkår. Da blr det ulike mennesker (inni uniformen) - like muligheter.

  SvarSlett
 7. "Hijab er et plagg. Et verdinøytralt plagg, i alle fall i utgangspunktet. Akkurat som bukse. Eller genser."

  -For noe tull. Hijab er alt annet enn verdinøytralt. Og det vet både du som skrev dette og Inga Marte. Det er merkelig at et parti som SV, som i utgangspunktet har veldig sterke synspunkt på likestilling og kvinners rettigheter nærmest bagatelliserer dette, eller snur det rundt og kaller det "et eget valg" eller t.o.m. frigjørende. La oss være ærlige og si rett ut det alle vet. Hijab, burka og hva det måtte være av slike plagg er til for å UNDERTRYKKE, intet annet. Er det "intolerant" eller "etnosentristisk" å påpeke sannheten, vel, da får det bare være det.
  Det sender ut meget sterke signaler om politikvinner skal bruke dette. Å sammenligne med forsvaret går ikke. Her er det snakk om folk som arbeider på kontorer eller har andre "innearbeider" som bruker hijab.

  SvarSlett
 8. Anonym, kan jeg få spørre hvor mange venninner du har som bruker hijab?
  "Hijab, burka og hva det måtte være av slike plagg er til for å UNDERTRYKKE, intet annet."
  Dette stemmer jo ikke. Du viser her en veldig mangelfull forståelse for hva denne debatten faktisk handler om.

  Ja, noen ganger blir hijab påtvunget kvinner som ikke ønsker å gå med det, og da er det selvfølgelig et problem. Men for de fleste venninnene mine som går med hijab handler det om en aktiv og ønsket handling, både fordi det er i tråd med deres religion, deres identitet og fordi det viser en stolthet over å være norsk og muslim samtidig. Dine holdninger og mye av det som har kommet ut i denne debatten fører til at en del jenter føler seg tvunget til å la være å gå med hijab og skammer seg over sin identitet fordi de ikke blir akseptert som fullgode samfunnsmedlemmer med mindre de tar hijaben av. Er ikke det undertrykkende?

  SvarSlett
 9. Relgiøse symboler har ingen ting i politiet å gjøre.
  Politiet må alltid være nøytrale i en vilken som helst scenario som måtte kunne oppstå.
  Ved å tilate slike plagg vil politiets nøytralitet bli trukket i tvil og det er ikke akseptabelt

  SvarSlett
 10. Jeg er så skuffet over at SV ikke tar avstand fra et symbol som grunner i kvinneundertrykking: kvinnen skal være nødt til/oppfordres til å dekke seg til i større grad enn mannen.

  Vi kjenner også til andre kvinneundertrykkende omstendigheter i muslimsk kultur som også er en faktor i forhold til dette spørsmålet, slev om ikke hijaben er sentral i dem. De sier noe om en tendens. Det er noe vi syns er urett her og som vi vil blande oss inn i og kjempe imot! Folk som blir utsatt for undertrykkelse har det vondt.

  Vi vet at mange kvinner bærer hijaben frivillig av religiøs og tradisjonsrettet bevissthet. Men jeg syns ikke det er arrogant eller fremmedfientlig å stille spørsmål ved, eller etter nøye forskning ta avstand fra, kanskje ulovligjøre en tradisjon man oppfatter som kvinneundertrykkende. Å innvitere muslimer til ærlig diskusjon rundt slike spørsmål, er inkluderende. Ingen parter vil ta skade av å i denne sammenheng kalle en spade for en spade, fordi vi er antirasister, ser verden under ett og ønsker selvfølgelig innvandrere hjertelig velkommen hit. De har ikke noe å stå i takknemlighetsgjeld for, det er rein flaks eller uflaks hvor i verden man er født. Og når vi ærlig talt har et sånt syn, skal vi ikke være redde for at noen skal oppfatte oss som ekskluderende. Det er jo folk vi kan prate med og fortelle at det handler kun om vår vektlegging av likestilling mellom mann og kvinne og argumentere for det.

  Vestlig kultur har forsovidt kraftige innslag av kvinneundertrykking den også, særlig i form av objektifisering av kvinnekroppen, bl.a. i reklame. Her har vi mye å lære av muslimsk kultur. Der må vi være ydmyke, vi er på ingen måte noen forbilder.

  Det er jo egentlig ikke ulovligjøring av hijab generelt som diskuteres her da. Men jeg trenger i hvert fall bedre innsikt i og forståelse for Inga Martes og SVs grunnleggende syn på hijab i forhold til kvinneundertrykking.

  SvarSlett
 11. Er det virkelig ikke mulig å se at hijab, som BH og skjørt er et plagg? Et plagg som kan ha en annen funksjon og betydning for noen enn hva opprinnelsen hadde til intensjon?
  Såvel skjørt som BH vært både "forbudt" og "påbudt" i forskjellige sammenhenger/miljøer/samfunnslag/tidsperioder.
  Hijab er ikke et mer livssynsrelatert plagg enn hva vi ønsker at det skal være. Hvorfor ikke ta det inn i varmen og derved ta det de som ønsker å se på det som et undertrykkelsesredskap?

  SvarSlett
 12. Jeg mener det er to ting som er viktige og tenke over, som taler for å tillate hijab: For det første: Hva skiller politiet i forhold til andre jobber i staten der en kan bli ansatt selv om en bruker hijab, som gjør at i politiet kan ikke hijab være tillatt? Hvis andre statsansatte kan opptre nøytralt i forhold til religion osv. selv om de går med hijab, for det skal de, så burde det være mulig for politiet. Det er faktisk mange andre statsansatte en politifolk som forvalter makt overfor innbyggernre, for eksempel når de veileder mennesker i krise og saksbehandler ulike ytelser. For det andre: En risikerer å diskriminere en del muslimske kvinner hvis en sier at kvinner som går med hijab per definisjon er uegnet til å bli politi. Vurderingen må gå på at den enkelte person kan utføre de oppgaver personen skal i jobben i tråd med lover, regler og etikken som gjelder for yrket. Dette er mitt utgangspunkt, også er jeg åpen for diskusjon. KP.

  SvarSlett
 13. Vi kan ha to former for stat. Vi kan ha en fransk modell, der stat = det franske, sekulære. Man kan ikke ha hijab på seg når man jobber i butikk og man kan ikke gå med hijab i skolen. (Og hva er det i øvrig som hindrer andre fra å si at hijab er forbudt, om politiet gjør det? "Vi i 7-Eleven ønsker at våre kundebehandlere skal fremstå nøytrale, og kun representere 7-Eleven" osv osv.) Den franske måten å håndtere det flerkulturelle samfunn på funker jo som bare det i forstedene utenfor Paris, synes du ikke?

  Eller vi kan ha en åpen, inkluderende stat. Der medlemskap i staten avhenger kun av statsborgerskap. Der statens offisielle politikk overfor hvilken religion du har er "vi driter i det, så lenge du støtter felleskapet". Personen i politiuniformen er en borger med den norske stats symbol på brystet. Det er DET du respekterer. Alt det andre er bare staffasje i en debatt som handler om at elementer i det norske samfunn ikke liker muslimer.

  La oss kalle siste alternativ "den engelske modellen". Det vi står overfor her, er altså et valg mellom en ekskluderende, nasjonalstataktig løsning og en kosmopolitisk, flerkulturell stat. Britene ser ut til å klare dette bedre enn franskmennene, så jeg går for deres løsning.

  SvarSlett
 14. Inga Marte, det virker ikke som om du har fått med deg hva Walid al-Kubaisi skriver om den muslimske hijaben. Sjekk ut http://www.fritanke.no

  SvarSlett
 15. Jeg stemmer selv SV. Men jeg kan ikke forstå hvordan du som feminist og sosialist kan støtte et slikt kvinneundertrykkende symbol som hijab er.
  Mange i SV er også mot at det skal bli lov med hijab i politiet. Uniformen bør være nøytral.

  SvarSlett
 16. Jeg er for flerkulturell rekruttering til politiet, men de blir ikke ekskludert av uniformen slik den er i dag. De ekskluderer seg selv.

  Alle andre grupper i befolkningen (fotballfans, samer, folk som føler seg uvel uten flosshatt) må bruke standarduniformen. Men en spesiell gruppe skal få fritak. Dette synes jeg ikke henger på greip. Skal det gjelde egne lover for de som er for sta til å rette seg etter de eksisterende?

  Bruk heller tida til å hindre at bedriftsledere kjører bedrifter i grøfta for å hente ut kortsiktige millionbonuser. Det er derfor jeg har stemt på dere og vurderer å gjøre det igjen. Ikke fordi dere prøver å virke forståelsesfulle ved å fronte symbolsaker som denne.

  SvarSlett
 17. Kjære Torkildsen, du applauderer et brudd på Menneskerettighets Erklæringen, og oppnår altså det motsatte av hva du ønsker…

  Les artikkel 18 og 29.2. Der står det altså svart på hvitt, at når det kommer til lover som har som hensikt å netopp sikre tros og religionsfrihet, så PLIKTER innbyggerne å begrense sine troshandlinger for å ikke undergrave akkurat den samme friheten!

  Og det er akkurat dette politiets nøytralitetprinsipp handler om! Trosfriheten handler nemlig like mye om frihet FRA andres tro.

  Politet er statens maktmonopol ikke 7-11. Du sitter på Tinget, og vi forventer noe adskillig bedre enn dette pinlige bruddet på grunnleggende demokratiske prinsipper fra en med din posisjon!

  Med allvorlig skuffet hilsen fra en som neppe stemmer SV flere ganger..

  SvarSlett
 18. 1: Det er meningsløst å sammenligne hijab med både skjørt, genser og BH i denne sammenhengen. På samme måte som at politiet ikke kan gå med hvilken genser de vil i uniformen, bør de heller ikke kunne gå med det hodeplagget de vil.

  2: Forskjellen på 7-eleven og politiet (som det ble referert til over) er at politiet er en statsmakt, innehaver av et voldsmonopol, osv osv. Det innebærer ganske mye større krav til nøytralitet enn 7-eleven.

  SvarSlett
 19. Når jeg leser en del av innleggene om hijab, forundrer jeg meg ikke bare over den verdiladede holdningen en har til hijab. I tillegg gir mange etter min mening uttrykk for en underlig analyse av politiet, nemlig at de er "nøytrale". Det er etter min mening er politiet aldri nøytrale. Politiet representerer den norske stat. Staten er ikke nøytral. I Norge representerer staten et verdigrunnlag som er kristent. Hadde staten vært konfesjonsløs hadde det vært mulig å forstå et forbud. Ellers så synes jeg at mange som argumenterer mot hijab tillegger kvinner som velger å bruke hijab verdier og holdninger som bygger på fordommer og ikke kunnskap. Det kunne kanskje vært verdt å lytte litt mer til mange som velger å bruke hijab og være litt mer ydmyk.

  SvarSlett
 20. Sv er for likestilling, og hijab er eit kvinneundertrykkande plagg. Sv går i mot seg sjølv

  SvarSlett
 21. Jeg er motstander av at politi - og for eksempel psykologer, som jeg har blogget om - skal flagge egne religiøse overbevisninger.

  Det er så mange ulike grunner til at folk kommer i kontakt med politiet. Jeg har bl.a. hatt kontakt med politiet i forbindelse med at jeg har opplevd overgrep i Guds (kristendommens) navn. I en slik sak ville det blitt veldig feil om jeg skulle møtes av noen som ikke opptrådte religiøst nøytralt. Jeg ønsker ikke å måtte forholde meg til livssynet til den jeg henvender meg til når jeg er i krise, det være seg politi, lege, psykolog eller andre. Siden jeg har en religiøs bakgrunn selv, som har preget, og preger, livet på en negativ måte, vet jeg noe om hvor viktig det er at det er mine behov som hjelpesøkende som får stå i sentrum, ikke hjelperens.

  Forsvaret er jeg derimot aldri i kontakt med når jeg har det vanskelig, og det synes jeg blir noe annet.

  SvarSlett
 22. Vil vi ha et politikorps som kan bære religiøse symboler eller vil vi det ikke? Dette spørsmålet er prinsipielt. Tillatter vi religiøse symboler fra en religion så må vi også tillate slike symboler fra alle andre religioner. Så enkelt er det. Politiet er en maktinstitusjon i vårt samfunn. Se deg om Inga Marte, så ser du hva koplingen av makt og religion har ført til av konflikter, kriger og drap rundt om i verden idag og tidligere. Det norske politi må og skal være politisk og religiøst nøytralt - derfor kan det heller ikke bære religiøse symboler. Gode gamle Finn Gustavsen ville snudd seg i graven om han visste at hans parti, nå snart 50 år etter stiftelsen, kjempet for religiøse symboler i det norske politikorps. Di lenger vi tviler i denne saken di flere velgere vil vi sende rett i fanget på vår politiske motstander Frp. Ta et tydelig og klart standpunkt MOT religiøse symboler i norsk politiuniform NÅ.

  SvarSlett
 23. vi har allerede politi uniform som er nøytralt og symboliserer lov orden og tillit!nei til hijab turban davidsstjerner sameluer indianerfjær naziluer og nisseluer!det med hijab var ett veldig uklokt forslag-vedtak!og hijab er religiøst plagg som er undertrykkende!vil ett jødisk barn i barnehagen føle seg trygg på hijabpoliti!?så vi bør ta være på de verdier i norske samm.vi allerede har!hilsen en sv-er

  SvarSlett
 24. Får flashback til 70-tallet, da vi på død og liv skulle stresse med å rekruttere husmødre til kvinnefrontgruppa! Vi var liksom ikke meningsberettiget nok om vi var yrkesaktive og hadde utdanning, nei vi måtte få med ei hjemmeværende husmor eller to i gruppa. Men de var selvfølgelig ikke interessert i å stå opp og kjempe for kvinners rettigheter, de sulla rundt i sine liv og forsvarte det. Og hvor hadde vi vært i dag om ikke noen hadde stått på og holdt fanen høyt? Og den kampen må fortsette! Bh og skaut og hatt og skjørt, som du kan kle på og av og pynte deg med som du vil, er vel ingen sak, men skal du gå med hijab for i det hele tatt å få lov - av familiens menn - til å bevege deg i det offentlige rom?

  SvarSlett
 25. Vi trenger å gjøre all religion ulovlig. Religion og overtro som er i uoverensstemmelse med vår moderne vitenskapelige forståelse skaper bare problemer og hører ikke hjemme i dagens samfunn.

  SvarSlett