torsdag 5. november 2009

Åpne utstilling og debattere olje

Snart skal jeg åpne utstillinga "Livet med LAR" på rådhusplassen i Oslo. Her vil enorme bannere vise bilder av vanlige mennesker i dagligdagse situasjoner. Forskjellen er at dette er folk som er avhengige av en medisin for å fungere, og som har mange år bak seg som rusmiddelavhengige. Utstillinga skal ta vekk myter og utfordre hver enkelt av oss på hvilke holdninger vi har til hverandre.

Her er forordet jeg har skrevet i boka som utstillinga baserer seg på:

Det går på sekunder å dømme andre. Vi ser jenta som sitter med bøyd nakke og tigger og vi tenker: ”Stakkars” eller ”Ta deg sammen”. Få spør hvordan hun havnet der og hva hun ønsker med livet sitt.

Jeg har en venninne som heter Gitte. Gitte var prostituert i mange år, og er en av de jeg beundrer mest. Da prostitusjonsdebatten raste som verst, sto Gitte fram og ba om å bli hørt og respektert. Mange syntes hun var provoserende. Ei hore med meninger, det var vanskelig å takle. Et offer, derimot. Ofre kan man i det minste synes synd på…
”Hvordan kan vi bevare respekten for oss selv når vi ser på oss selv som ofre – og blir akseptert som det også?”.

Kampen for respekt og selvrespekt er felles for tidligere og nåværende rusavhengige. Drømmen om normalitet likeså. Denne boka skal avmystifisere hva livet med LAR handler om. Forhåpentligvis ryker det noen fordommer. Forhåpentligvis kan flere se at folk stort sett er folk, med drømmer som er forbausende like. Forhåpentligvis kan boka bidra til økt raushet og nysgjerrighet. At flere vil ta seg tid til å spørre, i stedet for å dømme.

”Hva vil du med livet ditt? Hvilke drømmer har du?”.

Etter åpninga bærer det av sted til NRK for å diskutere oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja med bl.a. Statoil. De sprer om seg med useriøse løfter om enorme summer som skal komme samfunnet til gode, bare de får bore i gyteområdet til verdens siste store torskestamme. Les mer i dagens DN.

10 kommentarer:

 1. Jeg mener at vi mennesker ikke har noen fri vilje. Det blir impulser fra de ytre omgivelsene som bestemmer hvem vi blir og hva vi gjoer.

  Dermed mener jeg at det er ingen som kan klandres for at de ender opp med det livet de har.

  Likevel mener jeg at man boer oppmuntre og oppfordre kvinner til aa komme seg vekk fra prostitusjonsyrket. Det er ikke noe sunt yrke for dem. De blir ikke lykkelige av aa vaere i det yrket. Man boer oppmuntre de prostituerte kvinnene til aa skaffe seg et normalt og anstendig yrke.

  Hilsen
  Svein

  SvarSlett
 2. Statoil peker på noe viktig. Det er uansett enorme verdier det her er snakk om. Jeg synes SV er tøffe som sier nei til å ta opp disse verdiene. Det er ikke snakk om å gamble med naturverdiene. 40 års oljevirksomhet i Nordsjøen og i Norskehavet har vist at det er fullt mulig å drive oljevirksomhet på en måte som ikkje er skadelig. Dessuten lærer man mer hver dag, teknologien utvikles. Statoil har kompetanse til å ta opp disse verdiene på en trygg og god måte.

  Kommer SV til å si nei til utvinning uansett? Selv om det viser seg at man kan utvinne uten konsekvenser for naturen? Må si at jeg synes SV har låst seg i denne saken, her er det nei, nei og nei..uansett.

  Etter mitt syn er SV totalt uansvarlige i denne saken. Det handler om enorme inntekter for Norge.

  SvarSlett
 3. Kjære Odd Frantzen

  I sommer fikk vi en sterk påminnner om at uansett hvor god sikkerhet og teknologi vi utvikler så vil det alltid kunne skje ulykker, og en hver ulykke vil kunne ha alvorlige konsekvenser for miljøet.

  Og hvorvidt man skal utvinne i Lofoten og Vesterålen eller ikke handler om mer enn verdier. Det er snakk om hvorvidt vi skal forlenge oljealderen utover det som er nødvendig. Før eller siden tar olja slutt og dersom vi ikke innser det nå vil verden gå i stå når den tid kommer.

  SvarSlett
 4. Du tenker på ulykken utenfor Langesund? Ulykken som SV bruker svært feilaktig i argumentasjon MOT oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen?

  Faktum er at det var en SKIPS-ulykke! Den har fint lite med oljevirksomhet å gjøre. En tilsvarende ulykke kunne ha skjedd utenfor Lofoten i dag, fordi det faktisk går skip der.

  Hva gjør vi så for å hindre SKIPS-ulykker av den typen vi fikk i Langesund? Stortinget har gjort et viktig vedtak ved å øke slepebåtberedskapen.

  Faktum er at verden kommer til å være avhengig av fossil energi i mange tiår framover. Rett og slett fordi etterspørselen etter energi globalt er så enorm. Bare tenk deg når store land som India og Kina skal øke sin levestandard. Det er rett og slett ikke mulig å produsere grønn og fornybar energi raskt nok.

  Verden kommer ikke til å gå i stå. Det skjer faktisk mye på området fornybar energi. Men omleggingen fra fossil energi til fornybar energi er en enorm omlegging som kommer til å ta tid. Men jeg er ikke bekymret. Omleggingen har alt startet.

  Dersom man ikke greier å forsyne verden med den energien som blir etterspurt tror jeg vi legger til rette for mer uro i verden. Milliarder av mennesker mangler mat på kloden i dag. Skal de også mangle energi?

  SvarSlett
 5. Kjære Odd Frantzen

  Ulykken utenfor Langesund er et eksempel på hvor lite som skal til før det går veldig galt. Skipet som var innvolvert, Full City, var ikke et spesiellt stort skip. En del av tankerne som er innvolvert i oljebransjen er store nok til å spille fotball-cup på. Hva som ville skje dersom en av disse kjempene forliste er vanskelig å forestille seg.

  Og oljeutvinning i Lofoten vil føre til økt tankertrafikk i et av verdens røffeste havområder, det er aldri idielle forhold for slep og lignende. Vil du ha økt trafikk med skip lasta med råolje der? Det vil ikke jeg.

  At omleggingen til fornybare energikilder er igang er det ingen tvil om, men det er ikke nødvendigvis slik at den går fort nok.

  SvarSlett
 6. Hvor mange skipsulykker med skip som frakter råolje har vi hatt på de 40 årene vi har drevet intensiv oljevirksomhet i Nordsjøen og i Norskehavet? Er det ikke null?

  SvarSlett
 7. Og det lille tilfellet av lekkasje på Statfjord snakker vi helst ikke om er det så.

  SvarSlett
 8. Joda, vi kan gjerne snakke om lekkasjen fra Statfjord? Tenker du på de enorme konsekvensene utslippet fikk for natur og miljø?

  SvarSlett
 9. hør våre klimaappeller her!

  http://klimaappell.blogspot.com/

  mvh eivind, radio nova

  SvarSlett
 10. Tenker nå først og fremst på det faktum at det tok en god stund før det ble oppdaget og varslet

  SvarSlett