tirsdag 24. november 2009

Halv seier i biodieselsaken

I natt fikk vi et gjennombrudd i biodieselsaken. Etter at det ble klart at vi ikke kom til å bli enige om å droppe avgift på biodiesel, bestemte vi i SV oss for at vi skulle klare å få til et vedtak om å øke det såkalte omsetningspåbudet overfor oljeselskapene. I dag må oljeselskapene sørge for at 2,5 prosent av alt drivstoffet de selger, utgjøres av biodrivstoff - enten biodiesel eller bioetanol (eller biogass). Dette får vi nå økt til 3,5 prosent fra neste år, og videre til fem prosent fra 2011. Dette har vært veldig viktig av flere grunner. For det første fordi det har oppstått sterk tvil om regjeringa i det hele tatt er for biodrivstoff. Dette ble det viktig å få rydda av veien, ikke minst fordi det er mange som nå vurderer om de skal investere i arbeidsplasser innen bioenergi. For det andre fordi dette er en måte å sikre at vi fortsatt får ned utslippene fra veitrafikken på. En dobling fra 2,5 prosent til 5 prosent biodrivstoff vil bety en dobling av utslippskuttene fra 200 000 tonn til 400 000 tonn CO2. Dette er viktig for klimaet.

Men ingen må tro at dette har vært noen enkel sak, som noen prøver å spre inntrykk av. Tvert imot. Det er mange som mener at et omsetningspåbud er et dårlig eller feil virkemiddel, og det er mange som tviler på om biodrivstoff er bra for miljøet. Derfor er vi letta i dag.

Biodrivstoff har problematiske sider, det vet alle som følger med. Dette gjelder all fornybar energi, men det gjelder også all fossil energi. Derfor har det vært viktig for oss at vi nå også får på plass et system som skal sikre at bransjen må forholde seg til klimavirkning og bærekraft av det biodrivstoffet de selger. Dette blir først et frivillig system, så tvungent via EU. Det er bra. SV har aldri vært for at vi skal "fylle mat på tanken" eller bruke biodrivstoff produsert av palmeolje eller fra områder hvor regnskogen har blitt hogd ned. Men vi har heller ikke akseptert de mytene som er spredd om hvor ille biodrivstoff generelt er, og som har bremsa satsinga på biodrivstoff - også her til lands.

Et lite tilbakeblikk: I mai 2008 raste debatten om biodrivstoff er bærekraftig. Fire måneder tidligere hadde vi fått et klimaforlik som sa at vi skulle innføre et omsetningspåbud for biodrivstoff. Den gangen var alle partier, unntatt Frp, opptatt av å få til en satsing på biodrivstoff. Frp harselerte med oss og sa at dette var noe tull. Vi andre var glade for gjennombruddet. Plutselig snur KrF-leder Dagfinn Høybråten. Han er imot biodrivstoff, og ber Stoltenberg legge denne delen av klimaforliket på is. Dette var i en periode hvor det var populært å være kritisk, mens i dag er det tydeligvis populært å stå på den motsatte sida. Nå sier nemlig KrF at regjeringa må skjerpe seg og at omsetningspåbudet vi fikk på plass i natt ikke er noen seier, men helt selvsagt og noe alle er for. Frp gjør et tilsvarende krumspring og er plutselig blitt veldig for biodrivstoff. Selvsagt er de det, de ser jo at dette er populært.

Se Høybråtens innlegg om biodrivstoff fra mai 2008: "Norge bør gå foran og legge kravet om innblanding av biodrivstoff i drivstoff på is".

Se også interpellasjon i Stortinget 29. mai 2008.

14 kommentarer:

 1. Bare et spørsmål, Inga Marte;
  Hvordan skal regjeringa kunne tvinge gjennom et slikt "omsetningspåbud" hvis FORBRUKERNE ikke vil kjøpe produktet?

  Hilsen Vidar

  SvarSlett
 2. TV2 melder nå at KLM i går hadde første flygning med biodrivstoff på tanken.
  50% normal drivstoff og 50% bio.

  Ved å legge ned produksjon i Norge viser dere at dette markedet ikke er noe Norge skal ta del i.
  Det pussige er at det gjøres med argumentet at staten trenger penger.

  Min oppfattning er at man tjener mer på å produsere og eksportere enn å hindre vekst med avgifter.
  Men, det er kanskje bare meg....

  Anonym :
  Det er jo dette som er greia. Det er påbud om innblanding. Dvs at staten setter opp avgiften og tvinger deg til å kjøpe det. Dobbelt seier for de avgiftsivrige, nederlag for de som må betale. ( PS. Jeg tror de rike ikke ser på prisen på drivstoff når de velger, de som har mindre gjør det)

  SvarSlett
 3. Stoltenberg latterliggjør de som er kritiske til denne avgiften.
  Han sier : "Jeg har ikke hørt noen som er for en eneste avgift. Men, når jeg spør om ikke staten skal ha penger til skole og syke er alle enige.".

  Skatt og avgift er ikke bare inntekter til staten, det er også virkemidler til å skape en fremtid i ønsket retning.
  Vi skattelegger ikke tobakk og sprit ekstra bare fordi staten trenger penger, men fordi vi ønsker at folk skal konsumere mindre av det også.
  Det kan ikke være slik at staten kan ta seg tilrette bare fordi de trenger penger.
  Ved å øke bleieavgift med 400% får man mer penger til staten, men det er ikke veldig attraktiv barnepolitikk, for å si det sånn.

  Det er det som skjer nå. Statens iver etter penger ødelegger hele miljøsatsingen til Uniol og Follum.
  Det er her Jens er latterlig. Ikke kritikerne.

  Videre kan man se på mat argumentet. Kloden har i dag store områder som kan produsere mer mat og mer bio. Mange land i Afrika er eksempel på dette.
  Afrika trenger mer mat, men de har ikke råd til å produsere det. De har ikke penger å betale med og da kan ikke bønder starte. De trenger jo å tjene til drivstoff, reservedeler, utstyr, lønninger osv.
  Ved at Norge og de fleste andre har handelsrestriksjoner kommer aldri disse pengene inn i Afrika og derfor blir det ikke vekst der.

  Noe annet Afrika kan produsere som ikke truer de stakkars norske bøndene er biomasse og kanskje til og med rafinert drivstoff.
  Dette setter vi et hinder for ved å ikke bruke biodrivstoff.

  Det er desverre ikke bare norske arbeidsplasser vi taper, men også utvikling av de som trenger det desperat.

  SvarSlett
 4. Håkon

  Vi har kranglet litt til og fra om biodrivstoff og hybrider osv. Men her er jeg nesten helt enig med deg.

  Jeg mener fremdeles at vi før eller siden må avgiftslegge biodrivstoff, men har vel også sagt at den ikke burde kommet nå og at den skulle kommet gradvis, slik at de bedriftene det gjelder kan forberede seg og får etablert seg skikkelig.

  Kjempeflott å se at flybransjen nok en gang stiller seg i bresjen for lavere utslipp. Dette er forøvrig et viktig felt å følge med på, siden det fra denne bransjen stadig kommer slike tiltak.

  Vidar

  At folk ikke kjøper rene biodrivstoff er en ting, men det selges endel drivstoff med lavinnblanding som også går på statistikken.

  SvarSlett
 5. Kjetil :
  Hvorfor må vi avgiftsbelegge de miljøvennlige alternativene ? Jeg trodde meningen var at forurenser skulle betale for forurensingen. Ikke at de rene skulle betale...

  Inga Marte :
  Stemmer det at denne halve seieren du snakker om, økningen av biodiesel i diesel er en del av komplomisset med alle andre partier unntatt FRP ?

  SvarSlett
 6. SV viser i denne saken NOK EN GANG at de kun er Stoltenberg og APs lydige undersåtter! Selvsagt mulig at SP ville oppført seg ENDA mer idiotisk uten direkte-kontakt med SV, skjønt jeg tviler... Men uansett er dette argumentet fra SV omtrent like moralsk forsvarbart som de som argumenterte med samarbeid med, istedenfor åpen konfrontasjon mot, tyskerne under andre verdenskrig! "If you can't beat them, join them"...
  Og hvorfor påstår noen at man MÅ avgiftsbelegge noe som helst? Hvis det er NOE land her i verden som alldeles ikke "må" avgiftsbelegge f.eks. biodrivstoff, er det vel NORGE??! Vitsen med avgifter her i landet er faktisk IKKE primært å fylle en slunken statskasse - og uttalelser som at dette må til for å sikre skoler og sjukehus, er direkte BULLSHIT! Avgiftene i Norge tjener to hensikter; hindre uønska atferd, samt redusere folks kjøpekraft!
  Det er IKKE uønska atferd at folk kjøper biodrivstoff. Da gjenstår kun ønsket om å redusere kjøpekrafta... Og da er det rimelig "bak mål" å benytte avgift på akkurat biodivstoff for å bidra til dette!
  Og dette er nå SV medskylding i!

  Hilsen Vidar

  SvarSlett
 7. Håkon

  La meg bare slå en ting fast biodrivstoff er ikke utslippsfritt. Det er riktignok mindre utslipp enn fra fossile brensler, men det er fortsatt utslipp. Det er derfor jeg mener det bør finnes en avgift på biodrivstoff, men jeg innser samtidig at for å få flere over på disse drivstoffene må denne avgiften utsettes og innføres gradvis. Samtidig bør den reflektere hvor står andel som må importeres.

  Og jeg står fortsatt på mitt om at elbiler er den reneste formen for motorisert transport.

  Vidar

  Avgiftene på bil i Norge står for en ikke helt ubetydelig del av statsbudsjettet. Det er faktisk veldig lite av statens inntekter som ikke er avgifter. Dette er ikke penger som bare kan trylles frem fra andre kilder.

  SvarSlett
 8. Kjetil.
  Det er forskjell på utslippsfritt og utslippsnøytralt.
  Om et tre faller ned i skogen og råtner slipper det ut CO2.
  Om det samme treet slipper ut like mye ved å få folk fremover er det nøytralt.
  Og det skal vi ikke straffe!

  SvarSlett
 9. Helt utrolig å se hvordan et DUNDRENDE NEDERLAG fremstilles! Dere har driti dere skikkelig ut! Det ligger krav om å øke andelen lovpålagt biodiesel i vanlig diesel i klimaforliket, det er ingen ny seier, men noe dere relanserer, men som ALLEREDE ER VEDTATT!

  KrF har vært for dette hele tiden, men ALLE ser at det er problemer mer biodiesel i 1. generasjon.

  SvarSlett
 10. Stemningen i folket er ganske enstemmig.
  Målinger, kommentarer på tv, radio og aviser, og blogger viser det.

  SV finner nok ikke noen bedre sak å gå ut av regjering på om de tenker å gjøre det i denne perioden.

  Jeg vet Inga sier at de må være med på grunn av Lofoten. Men, den kommer AP til å overkjøre og da blir det "samma rakker'n". Igen har noe tiltro til miljø etter dette og Lofotensaken kommer ikke til å bli så viktig for noen andre enn de helt spesiellt interesserte.

  SvarSlett
 11. Inga Marte :
  Huff da. Det ble ingen halv seier i biodieselsaken.
  Dere krevde noe som allerede var innført.

  http://www.nettavisen.no/innenriks/article2765591.ece

  SvarSlett
 12. Håkon

  Ja jøss, biodrivstoff er i utgangspunktet utslippsnøytralt og det gir gjerne mindre utslipp av svovel og andre klimagasser som man snakker mindre om. Hvorvidt drivstoffet virkelig er utslippsnøytralt er avhengig av hvor energien til produksjonen kommer fra, avstanden mellom råvareprodusent, foredlingsanlegg og forbruker.

  Det spiller ingen rolle om det er utslippsnøytralt hvis kraften til produskjonen kommer fra et kullkraftverk, råvarene transporteres over et halvt kontinent og det til slutt skipes med en tanker som går på tungolje.

  Og ja, et dødt tre slipper ut CO2 enten du fyller det på tanken eller lar det råtne, men det fører også næring tilbake til jordsmonnet.

  Og til slutt vil jeg gjenta at jeg ikke er mot biodrivstoff, men at man må tenke helhetlig.

  SvarSlett
 13. Flott at du får fram korleis KrF & co. snur kappa etter vinden. Kjem det nokre kritiske oppslag om biodrivstoff så er dei imot. Dette fører så kanskje igjen til at Stoltenberg & co. òg blir meir kritiske. Når Stoltenberg så fjernar avgiftsfritaket for biodiesel, har KrF endra meining å tykkjer at dette er heilt gale.

  SvarSlett
 14. Biodiesel saken er det mest
  utintelligente har sv gjort i regjering, bare måten resten av stortinget og ikke minst folket blir overkjørt i denne saken. Og Sv håper på at investorene vil stå i kø når det gjelder miljøsatsing i norge, Glem det:Partiet har skjemt seg helt bort i denne saken, så ikke håp at folk har glemt det om fire år, det skal jeg sørge for at de ikke gjør: Konklusjon, dette er det dummeste og mest uintelligente forslag som noensinne er gjort i stortinget.

  SvarSlett