mandag 16. november 2009

Biodrivstoff

Siden statsbudsjettet ble lagt fram, har SVs gruppe vært opptatt av én ting: Forslaget om innføring av avgift på biodrivstoff. Vi syns det er uproblematisk å innføre avgift på den andelen biodrivstoff som vi uansett har påbudt oljeselskapene å selge til forbrukerne (2,5 prosent, sikres gjennom såkalt lavinnblanding). Men vi er ikke enige i at Norge bør innføre avgift for høyinnblanda biodiesel og rein biodiesel (sk. B30 og B100). Grunnen til dette, er at det da vil bli uinteressant for de fleste å fylle med bio framfor vanlig, fossil diesel.

Det er ingen hemmelighet at det er uenighet mellom regjeringspartiene i denne saken. SV har stått på fra første stund for vårt syn på saken. Får vi ikke gjennomslag for fortsatt avgiftsfritak, vil vi kjempe for raskt å øke omsetningspåbudet, som i dag er på 2,5 prosent. Det viktigste er å sikre at vi får virkemidler som gjør 1. generasjons biodrivstoff interessant fortsatt, fram til vi har utvikla 2. generasjons biodrivstoff. Dette er biodrivstoff basert på bl.a trevirke, og det har ikke de samme problematiske sidene som deler av 1. generasjons biodrivstoff har. SV er selvsagt ikke for å "fylle mat på tanken" eller at regnskog skal hogges ned for å gi plass til dyrking av biodrivstoff. Derfor jobber vi også med å få på plass bærekraftskriterier som skal sikre at det biodrivstoffet vi tar i bruk er nettopp dette; bærekraftig.

Vi avgir innstilling i finanskomiteen på fredag. Siste ord er altså ikke sagt.

12 kommentarer:

 1. Hva er begrunnelsen deres for å ha avgift på biodrivstoff som blandes inn i oljebasert diesel ?

  Og hva er argumentasjonen til deres samarbeidspartnere for å ha avgift på all biodrivstoff ?

  SvarSlett
 2. Kjære Håkon

  Jeg kjenner ikke til SVs grunn for å ha avgift på drivstoff med lavinnblanding, men jeg regner med at det er noe i denne duren:

  Det består fortsatt vesentlig av petroleumsprodukter og er følgelig ikke fornybart.

  Når det gjelder avgift på alt biodrivstoff så er det ikke så søkt som det høres ut. Den bør selvfølgelig være lavere enn den som settes på fossile brensler, men den bør være der. Det er nemlig så enkelt at Norge ikke er veldig egnet for produksjon av 1. generasjons biodrivstoff, de plantene som har inneholder mengder fett eller sukker tåler ikke vårt klima. Derfor vil det være snakk om import. Denne importen vil foregå med den mest forurensende typen transport vi har, tankskipet. Disse skipene går nemlig på det som ligger nederst i destilleringstanken, rett over asfalten, det billigste og mest forurensende drifstoffet noen gang produsert, tungoljen.

  Så derfor bør avgiften på biodrivstoff innføres slik at vi også skyver utviklingen av sparsommelige motorer og el-biler fremover. Det nytter ikke å gå over til plantefett hvis vi skal fortsette å bruke like mye som før.

  SvarSlett
 3. Kjetil.
  Jeg er uenig. Transportbransjen sier nå at de har satset på lavinnblanding, men nå kommer til å gå vekk fra dette fordi det ikke lønner seg lenger.

  Det er også planlagt produksjon av biodrivstoff i Norge. Det er flere produsenter som nå skrinlegger planene.

  På Follum la de ned en papirmaskin for et par år siden og ville erstatte produksjonen med biodrivstoff. Dette for å redde arbeidsplassene der, men også til skogbøndene som leverte skog til den nedlagte maskinen. Follum skulle nemlig forske frem hvordan å produsere biodrivstoff av skog.

  Nå forsvinner de arbeidsplassene og skogbøndene er også truet.

  Hollandsk syke er akkurat dette : Legg ned konkurranseutatt produksjon for å øke staten.

  SvarSlett
 4. Håkon

  Det jeg skriver nå kommer til å bli litt teknisk, men her må det litt allmenopplysning til.

  En forbrenningsmotor, slik som de fleste biler bruker i dag er fantastisk ineffektive. I en vanlig bil forsvinner nærmere 75 % av energien ut av radiatoren som varme. Det forandrer seg ikke det øyeblikket du fyller heimkok eller frityrolje på tanken.

  For all del; jeg er ingen motstander av biodrivstoff, men er realistisk nok til å innse at det må mer til enn som så.

  Til sammenligning kan det nevnes at en elektrisk motor i god stand er rundt 5 ganger så effektiv som en gjennomsnittlig bilmotor.

  Fremtidens biler vil derfor måtte inneholde endel systemer for å senke forbruket av drivstoff. Blant annet regenetive bremsesystemer som lagrer energien som vanligvis blir til varme ved bremsing og etterpå kan brukes til å drive bilen fremover. Bedre girsystemer som lar motoren gå på de idielle turtallene, for eksempel trinnløs reimdrift.

  I tillegg bør det satses på forbedring at hybridteknologi som et ytterligere ledd i reduksjon av utslipp.

  Når det er sagt så er nok den beste løsningen for miljøet at vi alle tar beina fatt.

  SvarSlett
 5. Hei igjen Kjetil.
  Det er klart at el er en bedre motor enn brennstoff.
  Men - det blir litt Oslo3 tenkning. Jeg mener - hvem ville kjørt en el-bil fra Oslo til et sted på vestlandet om vinteren?
  Det gjør man med livet som risiko!
  Eller, se på utkantnorge. Bygder og steder på vestlandet, nordnorge eller Finnmark.
  Man skjønner fort at el ikke er sterkt nok og trygt nok. Det er noen som trenger firehjulstrekkere.
  Men, for all del, el er bra i sentrum i byer og bør oppfordres til å brukes mer der.

  Når man da ser på hva biltrafikk utgjør så kan man ikke sette et nullmål for biler fordi man har el. Det er ikke mulig og det er farlig for traffikantene.
  Derfor må man se på andre drivstoff og hybrid.
  Jeg ser med glede frem til at regjeringen kommer til å satse på hybrid. Ved å redusere avgiftene slik at det blir mer lønnsomt.
  Og da mener jeg å redusere mer enn et par tusen kroner pr bil som folk ikke merker.

  Mange trenger å ta bena mer fatt. Det er helt sikkert. Men, det er også en Oslo3 løsning. Man går ikke fra gården sin og til CO-OP butikken i Volda. Man gjør ikke det. Uansett hvor mange avgifter man finner på for å tilpasse landet og si at landet = Oslo.

  Men, jeg tviler på at det kommer.
  Regjeringen viser gang på gang at miljø ikke er noe satsingsområde. Avgifter er.

  SvarSlett
 6. Håkon

  Jeg har aldri sagt at el-bilen er en universell løsning eller at alle skal gå. Det jeg har sagt er at så mange som mulig bør bruke elbil og at eventuelle andre biler bør være avanserte hybrider

  SvarSlett
 7. Jeg er så drittlei av at SV skal ta æren for det som er bra i regjeringen, mens dere ikke tar ansvar for det dere ikke får til. Listen over alle nederlagene, spesielt på miljø, begynner å bli lang.

  Det er på tide at SV vurderer hvor vidt de bør sitte i regjering fortatt. Med retorikken om at alt er APs skyld, så fortsetter de vel å klamre seg til taburettene.. Men dere taper velgere, oppslutning og troverdighet.

  SvarSlett
 8. Kjetil :
  Jeg skulle gjerne kjøpt hybrid, jeg. Men, jeg trenger firehjulstrekk og da er det veldig dyrt.

  Det er opp til de med makt å tilrettelegge slik at forbrukerne følger i det sporet som er ønskelig.

  SvarSlett
 9. Det er ingen skam å snu, skriver jeg på min blogg:-)

  http://pjattogpolitikk.wordpress.com/2009/11/18/ingen-skam-a-snu/

  SvarSlett
 10. Håkon

  Faktum er at det er vankeligere å produsere gode 4x4 hybrider. Det blant annet vanskeligere å lage gode nok overføringer og sammenkoblinger mellom elmotor-forbrenningsmotor og drivakslingene. I tillegg kreves det at motorene virker som to seperate systemer. I det hele tatt er det dyrere med 4x4 hybrid fordi det er mer deler innvolvert.

  Det er sevfølgelig mye makthaverne kan gjøre for å legge til rette, men visse ting får man ikke gjort noe med.

  SvarSlett
 11. Vel, Kjetil.
  Da må de vise toleranse for landets innbyggeres behov.
  Jeg skjønner at man ikke trenger Børstraktorer i lavlandet, men å ved å straffe dem straffer man også de som trenger det...

  SvarSlett
 12. Håkon

  Børstraktorer er ikke firehjulstrekkere. Ikke i det store og det hele. For å oppnå full effekt, kreves det mer enn bare at alle hjula er festet til drevet. Her trengs det reduksjonsgiring, mekanisk kobling fremfor væskekobling osv.

  Med andre ord er det veldig mange biler som ikke kvalifiserer slik jeg ser det.

  Forøvrig tror jeg at vi kan fjerne børstraktoren fra lavlandet uten å påvirke de som trenger 4x4 drift.

  For eksempel at man må være bosatt i bestemte områder for eie et slikt kjøretøy, eventuelt være i en jobb hvor det er nødvendig. Dermed siller vi ut alle byfolk som ikke trenger bensinslukkere av slike dimensjoner.

  Hva syns du?

  SvarSlett