tirsdag 17. mars 2009

Barns rett til et liv uten vold


I dag er jeg stolt! Barnerettsgruppa på Stortinget, som jeg og André Dahl fra Høyre tok initiativet til i 2007, har nå blitt enige om fem konkrete tiltak mot vold mot barn. Gruppa består av alle partier på Stortinget, fra SV til Frp - og vi sitter i mange ulike fagkomiteer. Nå skal vi jobbe for å få alle partienes landsmøter til å vedta disse punktene, og forplikte seg til å gjennomføre dem - uavhengig av hvem som kommer i regjering etter neste valg.
Det betyr at de barna som deltok under Barnas Spørretime i 2009, og som fortalte hvordan det er å bli utsatt for vold og overgrep uten at noen hjelper dem, har bidratt til et gjennombrudd i norsk politikk. Vel å merke hvis vi får alle partier til å vedta denne planen. SV er første parti ut, og jeg er sikker på at vi kommer til å forplikte oss!
Dette er tiltakene, utarbeida i samarbeid med Redd Barna:

1. Det skal etableres Barnehus i alle fylker.

2. Alle skoler og barnehager skal pålegges å ha beredskapsplaner, for å håndtere saker der det er mistanke om vold og overgrep mot barn.

3. Meldeplikten om bekymringer knyttet til vold og overgrep mot barn, skal skjerpes inn i helsevesenet, skolen og barnehagene.

4. Alle som arbeider med barn skal sikres kunnskap om vold og overgrep mot barn.

5. Det skal igangsettes en egen utredning om vold mot barn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar