torsdag 19. mars 2009

VIS KONKRET POLITISK HANDLING I KLIMAPOLITIKKEN - TA I BRUK BIOMETANGASS SOM DRIVSTOFF I BUSSTRAFIKKEN

Naturvernforbundet og Fagforbundet har fremmet følgende forslag:

• Pek ut biometangass som den nære framtids drivstoff for lokal tungtransport - start med buss
• Få på plass en finansieringsordning for bygging av biometangassanlegg
• Få på plass en finansieringsordning for merkostnadene for kjøp av busser i forhold til tradisjonelle diselbusser
• Fastsett et forbud mot kjøp av busser som går på fossilt drivstoff fra 2015

Vi har fremmet dette forslaget fordi vi krever konkret politisk handling i klimapolitikken. Teknologien er kjent, den er i drift og fungerer, det kreves bare politisk vilje og handling for å ta biometangass i bruk i stor målestokk.

Fra 1. juli i år det forbudt med deponering av nedbrytbart avfall i Norge. Det bygges derfor gjennvinningsanlegg. Disse vil produsere gjødsel, og i noen grad fjernvarme, men det meste av gassen vil bli brent. Vårt forslag innbærer at man pålegger og finansierer bygging av anlegg som foredler gassen til 98% biometangass som brukes som drivstoff.

Grunnlaget for produksjonen av biometangass er kloakslam, matavfall og våtorganisk jordbruksavfall. Et grunnlag vi har nok av til å produsere drivstoff for all lokal tungtrafikk i Norge. Siden det mangler et distribusjonsnett for biometangass, er lokal busstrafikk velegnet å begynne med. Biometangassen kan fraktes til bussanleggene for tanking på ett sted.

Med politisk vilje og handling kan vi på kort sikt få:

• Erstattet fossilt brenseel i busstrafikken med et CO2-nøytralt drivstoff. Potensialet er en reduksjon i CO2-utslippet på +/- 3%
• Fjerner partikkel-utslippet fra busstrafikken
• Får en mer støysvak busstrafikk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar