søndag 8. mars 2009

Gratulerer med dagen!


"Trenger vi 8. mars, da?". Spørsmlet kommer like sikkert som at Frp kjører innvandrerkortet et halvt år før hvert valg. Og ja, vi gjør faktisk det. Ikke bare fordi vi har masse å kjempe for i verden, og her hjemme: Økning i antall festvoldtekter, (æres)drap på kvinner, tvang om klesdrakt, skjønnshetstyranni, kjønnslemlestelse og spiseforstyrrelser. Dessuten det lille faktum at kvinner tjener 85 prosent av menns lønn. I verden i dag er det et dramatisk kvinneunderskudd, fordi jentebarn mange steder er uønsket. Dessuten er undertrykkende, religiøse krefter på frammarsj mange steder i verden. Noen steder hjelpes de fram av vestlige makters vanvittige krigføring.
I dag skal jeg snakke for Soroptimistene i Tønsberg og holde appell om kvinner i Palestina på en solidaritetskonsert for Gaza, også det i Tønsberg. Jeg skal både hedre de som har kjempet for egen og sine døtres frihet, og argumentere for det som burde være åpenbart: Nemlig at 8. mars er en viktig dag. For mange er den livsviktig. La oss ikke bli historieløse.

1 kommentar: